Samenvatting

Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 is de opkomst in gemeente Utrecht 81,7%. Dat is hoger dan de landelijke opkomst van 78,8%. D66 is de grote winnaar van deze verkiezingen met 25,9% van de stemmen. VVD is de tweede partij in Utrecht met 14,7% van de stemmen. GroenLinks is de derde partij in Utrecht met 13,0% van de stemmen. Nieuwkomer Volt is bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 met 6,7% de vierde partij van Utrecht en Partij voor de Dieren de vijfde met 5,7%. Bij de voorgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraad was GroenLinks de grootste partij in Utrecht.

 Kerncijfers

 20172018201920202021
opkomst verkiezing Tweede Kamer83,8%---81,7%
opkomst verkiezing Europees Parlement--50,8%--
opkomst verkiezing Gemeenteraad-59,0%---
opkomst verkiezing Provinciale Staten--60,9%--
opkomst verkiezing Waterschappen--53,7%--
opkomst Raadgevend Referendum-58,3%*---

* Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Bron: gemeente Utrecht

Vier op de vijf Utrechters maakten gebruik van hun stemrecht bij de Tweede Kamerverkiezing

De opkomst bij de verkiezing voor de Tweede Kamer in maart 2021 kwam uit op 81,7%. Dit is hoger dan de landelijke opkomst maar 2,1 procentpunt lager dan vier jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezing in Utrecht. Het opkomstpercentage is sinds 2000 stabiel rond de 80%. Dit jaar was het voor mensen van 70 jaar of ouder mogelijk om per brief te stemmen. Hier is door 10.732 Utrechters gebruik van gemaakt.

Tweede Kamer 2021: D66 in acht van de tien Utrechtse wijken de grootste partij

Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 kon gekozen worden tussen 1.048 kandidaten verdeeld over 31 partijen. In de gemeente Utrecht is D66 de grote winnaar van deze verkiezingen met 25,9% van de stemmen. Bij de verkiezing voor de Tweede Kamer in 2017 was dit 3,5 procentpunt minder (22,4%). D66 is in acht van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. VVD is de tweede partij in Utrecht met 14,7% van de stemmen. VVD is de grootste partij in wijk Vleuten-De Meern. GroenLinks was bij de voorgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraad de grootste partij in Utrecht. GroenLinks is nu de derde partij in Utrecht met 13,0% van de stemmen. Nieuwkomer Volt is met 6,7% de vierde partij van Utrecht. Partij voor de Dieren maakt de top 5 in Utrecht compleet en laat Partij van de Arbeid en DENK net achter zich. DENK is wel de grootste partij in Overvecht.

Provinciale Staten 2019: 61% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau

Op woensdag 20 maart 2019 stemde Utrecht voor de Provinciale Staten. Provinciale Statenverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. In de gemeente Utrecht is GroenLinks de grote winnaar van deze verkiezingen met 27,9% van de stemmen. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten in 2015 was dit 14,6%. GroenLinks is in negen van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. D66 is de tweede partij in Utrecht met 14,6% van de stemmen. De VVD komt uit op 12,6% van de stemmen en is de grootste partij in de wijk Vleuten-De Meern. Partijen met een groter aandeel van de stemmen in vergelijking met de verkiezingen in 2015 zijn naast GroenLinks de Partij voor de Dieren (+1,4 procentpunt) en de ChristenUnie (+0,9 procentpunt). Nieuwkomers Forum voor Democratie (6,8%) en DENK (4,3%) zijn respectievelijk de zesde en achtste partij.

Europese Parlementsverkiezing 2019: 54% van stemgerechtigde Utrechters naar stembureau

Op donderdag 23 mei 2019 stemde Utrecht voor de Europese Parlementsverkiezing. Europese Parlementsverkiezingen vinden elke vijf jaar plaats. GroenLinks behaalde met 27,2% de meeste stemmen. PvdA is de tweede partij (17,2%), gevolgd door D66 (13,3%) en VVD (12,7%). Van de nieuw deelnemende partijen bij deze verkiezing krijgen Forum voor Democratie en Volt respectievelijk 5,0% en 3,8% van de stemmen.

Global Goals dashboard

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen.

Voor Bewonersparticipatie richten de SDG’s zich op de volgende doelen:

  • Duurzame steden: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Maak besluitvorming en participatie mogelijk voor iedereen.
  • Vrede, veiligheid: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Naar het dashboard