Utrecht Monitor 2021

Het afgelopen jaar was voor Utrecht en al haar bewoners een bijzonder turbulent jaar. Dit zien we terug in de cijfers zoals gepresenteerd in de 24e editie van de Utrecht Monitor. De stad en haar inwoners zijn hard geraakt door de coronapandemie. Het virus zelf en de maatregelen die volgden, veroorzaakten ook in onze stad een gezondheids- , economische en maatschappelijke crisis. Utrecht toont in de cijfers echter evengoed zijn veerkracht. De stad kent een gunstige sociaaleconomische uitgangspositie. Veel bewoners doorstaan de economische crisis goed.

Samenvatting

De Utrecht Monitor maakt met cijfers en trends een dwarsdoorsnede van de stad. Er wordt in de monitor teruggeblikt op het jaar 2020 en waar mogelijk gekeken naar de eerste ontwikkelingen van 2021. We brengen daarmee één jaar corona in Utrecht in beeld. De kracht van de Utrecht Monitor is dat het mogelijk is de ontwikkelingen in perspectief te plaatsen.

Samenvatting


Belangrijkste resultaten

Per thema zijn de belangrijkste resultaten op een rij gezet. Zo bent u eenvoudig en snel op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.

Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving Economie & inkomen Sociale leefomgeving


 

Zelf betrouwbare cijfers zoeken

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Met Utrecht in Cijfers kunt u zelf betrouwbare cijfers zoeken over Utrecht en de wijken en buurten van de stad. Per thema hebben we alvast een selectie gemaakt van de belangrijkste cijfers. Utrecht in Cijfers volgt de thema's en opbouw van de Utrecht Monitor.

Utrecht in Cijfers


Dashboard Global Goals

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Internationaal leveren we daarmee een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) die zijn opgesteld om samen te werken aan een betere wereld voor iedereen. In het dashboard 'Gezond leven voor iedereen in perspectief van de Sustainable Development Goals' monitoren we de voortgang in Utrecht op de SDG’s. Dit gebeurt langs de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de zeven opgaven voor de stad. Inzicht in deze cijfers is bedoeld voor bewustwording en kennisuitwisseling.

Naar het dashboard


Alle updates

Datum

20 mei 2021

update

De nieuwe Utrecht Monitor is gepubliceerd. Bijna alle pagina's zijn bijgewerkt met cijfers over 2020.

Datum

16 december 2020

update

Cijfers over de ontwikkeling van de bevolking van Utrecht zijn aagepast op basis van de Bevolkingsprognose 2020.