Image
TivoliVredenburg

Cultureel aanbod

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
aantal voorstellingen professionele podiumkunsten 3.180 3.238 1.190 -
Bron: CBS, voorlopige cijfers

Veel minder optredens door corona

Het aantal optredens is in 2020 maar liefst 63% lager dan een jaar eerder. Er waren vooral minder muziekoptredens en muziektheateroptredens. Door coronamaatregelen konden veel optredens niet doorgaan. Het gaat alleen om voorstellingen van professionele podiumkunsten. 

Utrecht heeft na Amsterdam het grootste aanbod aan podiumkunsten in Nederland. We zien dat het aanbod in de Domstad relatief vaak uit muziek bestaat. In Amsterdam zijn bijvoorbeeld meer theateroptredens en in Rotterdam meer cabaret en kleinkunst. 

Infogram URL

Aanbod van musea en podiumkunsten dichtbij huis kleiner dan in rest G4

Amsterdam heeft aanzienlijk het meeste cultureel aanbod in de stad. Ook Hagenezen en Rotterdammers vinden meer musea en plekken voor podiumkunst in de buurt van hun woning dan Utrechters. Het gaat hierbij om cultuur binnen vijf kilometer van de woning in 2020. Inwoners van de Domstad vinden binnen deze afstand gemiddeld: vijf bioscopen, acht musea en zes plekken voor podiumkunst (bijvoorbeeld theaters). 

Grote wijkverschillen in afstand tot cultuur

Inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen verder van cultuur (musea, podiumkunsten en bioscopen) dan andere inwoners van de stad. Zij wonen ongeveer vijf kilometer van een museum. In de Binnenstad is dit maar 0,5 kilometer. Verder vinden inwoners van deze wijken minder plekken voor podiumkunsten in de buurt. In de oude(re) wijken zijn meer bioscopen in de buurt dan in Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern en Overvecht.

Infogram URL

Erfgoed: derde stad van Nederland in aantal rijksmonumenten

Alleen in Amsterdam en Maastricht zijn meer gebouwen en terreinen met deze monumentenstatus. Het gaat in Utrecht om 1.585 rijksmonumenten, waarvan 12 archeologische monumenten. We zijn sinds 2021 de enige stad met drie werelderfgoederen: Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Neder-Germaanse (Romeinse) Limes (beide nieuw op de lijst) en het Rietveld-Schröderhuis. Verder telt Utrecht 1.669 gemeentelijke monumenten en één gemeentelijk beschermd stadsgezicht: het Minstroomgebied. In de stad zijn zes rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten, waaronder Haarzuilens, de historische binnenstad en Blauwkapel.

Religieus erfgoed (58 monumenten) is kenmerkend voor de Domstad. De grote kerken in de binnenstad zijn rijksmonumenten en veel gebouwen uit de 20e eeuw zijn gemeentelijk monument. Ook de verdedigingswerken en militaire gebouwen (forten en stadsmuren) zijn karakteriserend. Utrecht viert in 2022 dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Dit moment markeert ook de aanleg van de stadsbuitengracht en de Oudegracht met de typisch Utrechtse werven. Een gebeurtenis die het uiterlijk van de middeleeuwse binnenstad in sterke mate heeft bepaald. De Utrechtse grachten en werven hebben de status rijksmonument.