Image
Fietsen door Viestraat

Economie & inkomen

Economie

Economische groei sterk hersteld na recessie

In 2022 komt het voorlopige groeicijfer voor de economie uit op 4,5%. In de provincie Utrecht groeide de economie met 4% in 2022. In de provincie Utrecht zijn ondernemers eind 2022 minder optimistisch over de toekomst dan het jaar daarvoor. Uit het Ondernemerspanel regio Utrecht blijkt dat drie op de tien ondernemers invloed ervaren van stijgende energieprijzen op hun bedrijfsvoering.

Naar Economische ontwikkeling

Meer mensen aan het werk gegaan

Utrecht heeft een lage en dalende werkloosheid (3,8% van de beroepsbevolking). Meer mensen zijn in 2022 aan het werk gegaan. Het aantal banen groeit sneller dan de beroeps- en niet-beroepsbevolking. De meeste banen zijn in de zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn er veel openstaande vacatures. Dit zorgt voor een hoge spanning op de arbeidsmarkt.

Naar Arbeidsmarkt

Herstel toerisme na ‘coronajaren’

Het toerisme in Utrecht herstelt zich na twee coronajaren. Er zijn zelfs meer hotelgasten (+30%) en overnachtingen (+26%) dan in 2019. Ook de bezettingsgraad van hotelkamers is weer een stuk hoger. De overnachtingen in Airbnb’s zijn (nog) niet op het niveau van voor de pandemie. 

Naar Toerisme

Image
Terras op Neude

Werk & inkomen

Steeds minder inwoners met een uitkering, maar koopkracht daalt door inflatie

Hoewel door de krappe arbeidsmarkt het aandeel Utrechters met een (bijstand)uitkering daalt en meer Utrechters aan het werk zijn, zien we tegelijkertijd dalende koopkracht. De inkomens dalen niet, maar voor veel Utrechters is het besteedbaar inkomen door de hoge inflatie lager. De inkomensverdeling in Utrecht verandert nauwelijks, maar lagere inkomens worden wel harder geraakt door de inflatie. Dit kan de ongelijkheid in de stad vergroten.     

Naar Inkomen & uitkeringen

Image
Binnen in Stadskantoor

Door inflatie stijging van armoede verwacht, nog geen actuele armoedecijfers die dit tonen 

In 2022 was sprake van een hoge inflatie. Huishoudens met een laag inkomen zijn hierdoor harder geraakt, basisbehoeften maken een groter deel uit van hun inkomen. We zien geen stijging van armoedecijfers, deze tonen zelfs nog een dalende trend. Wel zien we dat het aandeel langdurig arme huishoudens niet daalt. De inkomenscijfers lopen echter achter en er zijn dempende maatregelen genomen tegen de effecten van de inflatie. Bij het aflopen hiervan wordt toenemende armoede verwacht.  

Naar Armoede

Nog geen toename problematische schulden, wel meer inwoners met hulp 

We zien nog geen toename van geregistreerde problematische schulden in Utrecht of landelijk. Uit landelijk onderzoek blijkt wel dat mensen zich meer zorgen maken over geld en vooral jongvolwassenen vaker betalingsproblemen hebben. In 2022 is het aantal Utrechters met hulp bij schulden toegenomen. 

Naar Schulden

Vastgoed

Evenveel kantoorruimte, leegstand afgenomen

De kantoorvoorraad is in 2022 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd is er minder leegstand in Utrechtse kantoorgebieden. Landelijk gezien is er sprake van een lichte daling van de kantorenleegstand in 2022. De huurprijzen voor kantoren zijn in Utrecht in 2022 hoger dan in Den Haag, maar lager dan in Amsterdam en Rotterdam.

Naar Kantorenmarkt

Opname bedrijfsruimte gedaald evenals aanbod bedrijfsruimte

In 2022 is de opname van bedrijfsruimte in de stad Utrecht gedaald (34%). Ook is het beschikbare aanbod aan bedrijfsruimte in de stad gedaald met 45%. Dit vormt deels de verklaring voor de daling van de opname in de stad in het afgelopen jaar. Een opmerking hierbij is dat het aanbod in 2021 hoog te noemen is vergeleken met eerdere jaren.

Naar Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen

Image
Utrecht Centraal en kantoren

Daling internetwinkelen, winkelleegstand

In 2022 is de omzet van internetwinkelen gedaald ten opzichte van 2021, na een forse stijging in de twee jaar ervoor. In Utrecht is er minder winkelleegstand dan vorig jaar, landelijk is dat ook het geval. De huurprijzen van winkelpanden zijn over het algemeen iets gedaald in Utrecht.

Naar Winkelmarkt