Image
Fietsen door Viestraat

Economie & inkomen

Economie

Beperkte groei in 2023, investeringsklimaat staat onder druk 

In 2023 komt het voorlopige groeicijfer voor de economie uit op 0,1%, in de regio Utrecht was dit 1%. Het ondernemersvertrouwen is nog altijd negatief, maar minder dan begin 2023. Het aantal faillissementen stijgt en het investeringsklimaat in de regio staat onder druk mede door krapte op de arbeidsmarkt, netcongestie en problemen met huisvesting. De concurrentiepositie van Utrecht lijkt vooralsnog sterk. 

Naar Economische ontwikkeling

Lage werkloosheid en hoge spanning op de arbeidsmarkt

Vergeleken met andere grote steden kent Utrecht een lage werkloosheid: 4,0% van de beroepsbevolking. Het aantal banen in de stad groeit sneller dan het aantal Utrechters van 15 t/m 74 jaar. De meeste banen zijn in de zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. De spanning op de arbeidsmarkt is hoog: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden.

Naar Arbeidsmarkt

Fors meer gasten en overnachtingen in hotels dan in 2019

Het aantal hotelgasten (62%) en hotelovernachtingen (64%) is fors hoger dan in 2019. Ook buitenlandse en zakelijke bezoekers zijn weer vaker te gast in hotels. Het herstel van de hotelsector zien we ook terug in de bezettingsgraad. De bezettingsgraad is weer terug op het niveau van 2019. 

Naar Toerisme

Image
Terras op Neude

Werk & inkomen

Lagere inflatie, licht koopkrachtherstel, iets meer inwoners met een uitkering 

In 2023 is de koopkracht licht hersteld en de inflatie verminderd. Na een periode van daling van het aantal uitkeringen zien we weer een lichte stijging, er zijn iets meer inwoners met  bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit heeft geen effect op de inkomensverdeling in Utrecht. In vergelijking met andere grote steden blijft Utrecht een stad met relatief hoge inkomens.       

Naar Inkomen & uitkeringen

Image
Binnen in Stadskantoor

Geen groei armoede, maar groter deel arme huishoudens langdurig op bijstandsniveau 

In de cijfers over 2022 zien we dat de armoede vrijwel gelijk blijft. Een steeds groter deel van de groep arme huishoudens bestaat uit huishoudens met langdurig een inkomen op bijstandsniveau of lager. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is de afgelopen jaren gedaald. In 2023 heeft de koopkracht zich licht hersteld. De effecten daarvan kunnen we pas volgend jaar zien. 

Naar Armoede

Meer huishoudens met geregistreerde problematische schulden

Begin 2023 is het aantal huishoudens met problematische schulden 11% hoger dan een jaar eerder: 14.230 Utrechtse huishoudens hebben geregistreerde problematische schulden. In Overvecht wonen de meeste huishoudens met schulden, het aandeel in Leidsche Rijn is het sterkst gegroeid. Huishoudens met kinderen en huishoudens met een herkomst buiten Europa hebben vaker schulden. 

Naar Schulden

Vastgoed

Evenveel kantoorruimte, leegstand afgenomen

De hoeveelheid kantoorruimte in Utrecht is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd is er minder leegstand in Utrechtse kantoorgebieden. Landelijk gezien is er wel sprake van een stijging van de kantorenleegstand. De huurprijzen voor kantoren in Utrecht zijn in 2023 gestegen en zijn hoger dan in Den Haag en Rotterdam, maar lager dan in Amsterdam.

Naar Kantorenmarkt

Opname bedrijfsruimte gestegen

In 2023 is de opname van bedrijfsruimte in de stad toegenomen (48%) vergeleken met het jaar daarvoor. De grootste opname vindt plaats op Lage Weide. Het beschikbare aanbod is in dezelfde periode gedaald met 45%. Dit is het laagste aanbod – uitgedrukt in vierkante meters – van de afgelopen jaren.

Naar Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen

Image
Utrecht Centraal en kantoren

Toename internetwinkelen, meer winkelleegstand

In Utrecht was er in 2023 iets meer winkelleegstand dan in 2022, landelijk was dat ook het geval. In 2023 is de omzet van internetwinkelen gestegen ten opzichte van 2022, na een daling in het jaar ervoor. De huurprijzen van winkelpanden zijn iets gedaald in Utrecht.

Naar Winkelmarkt