Image
Fietsers Voorstraat

Fiets

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners met een of meer fietsen in huishouden (incl. elektrische fietsen) - - - 94
% inwoners met een of meer elektrische fietsen in huishouden - - - 16
% inwoners met een of meer snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden - - - 7
% inwoners met een of meer elektrische snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden - - - 1
totaal aantal (snor)fietsers per week van vijf meetpunten: Amsterdamsestraatweg (2), Archimedeslaan (1) en Weg tot de Wetenschap (2) (in miljoenen) - 12,5 9,3 9,4
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat 60 58 - 56
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets 87 87 - 87
% inwoners dat met de scooter/brommer naar de binnenstad gaat 1 2 - 1
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de scooter/brommer 67 68 - 60
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Fietsbezit blijft stabiel hoog

In 2021 beschikt 94% van de inwoners binnen zijn of haar huishouden over een of meerdere fietsen. 16% beschikt over een of meerdere elektrische fietsen en 6% heeft geen fiets binnen het huishouden. In Noordoost is het fietsbezit het hoogst; 98% van de inwoners van deze wijk beschikt over een fiets binnen zijn of haar huishouden. Zoals in 2019 is het fietsbezit in Overvecht het laagst; 13% van de Overvechters beschikt niet over een fiets binnen het huishouden. In subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef ligt dat aandeel met 18% het hoogst.

Het aantal aangiften van diefstal van niet-elektrische fietsen is met 1.276 aangiften in 2021 bijna gehalveerd ten opzichte van in 2020. Het aantal aangiften van diefstal van elektrische fietsen lag in 2021 juist hoger dan in 2020; er werden 822 aangiften gedaan van e-bikediefstal t.o.v. 476 aangiften in 2020 (+73%).

Infogram URL

Minder fietsers in de stad door corona

Net zoals in 2020, zorgen de coronamaatregelen ook in 2021 voor flink minder (snor)fietswaarnemingen. Het gaat hier om dagelijkse tellingen (ma-zo), op vijf meetpunten in de stad: twee op de Amsterdamsestraatweg (aan elke kant van de weg een), twee op de Weg tot de Wetenschap (aan elke kant van de weg een) en een op de Archimedeslaan. In 2021 is in totaal een kwart (-24%) minder (snor)fietsers geteld dan in 2019. Het aantal waarnemingen in 2021 is nagenoeg gelijk aan dat van 2020 (+1%).

Infogram URL

Fiets meest populaire vervoermiddel voor bezoek aan de binnenstad

Ruim de helft (56%) van de Utrechters gaat in 2021 meestal met de fiets naar de binnenstad. Dit aandeel is licht afgenomen (58% in 2019). Inwoners van Zuid maken onveranderd veel gebruik van de fiets voor een bezoek aan de binnenstad (74% in 2019 en 2021), terwijl inwoners van Binnenstad de fiets hiervoor het minst gebruiken. Zij laten bovendien een afname zien van dat gebruik (32% in 2019, 19% in 2021). Mogelijk ook ingegeven door de (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van het voetgangersgebied in het centrum, zijn zij meer gaan lopen (67% in 2019, 79% in 2021). In het algemeen gingen Utrechters vaker te voet naar de binnenstad (17% in 2021, 13% in 2019).

De tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets is al jaren stabiel hoog (87%). Relatief veel inwoners van Zuid zijn tevreden over de bereikbaarheid (90%), inwoners van Binnenstad zijn hierover relatief minder tevreden (79%). Het aandeel inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad per scooter/brommer is afgenomen van 68% naar 60%, Mogelijk dat de maatregel dat de snorfiets op de rijbaan rijdt (i.p.v. het fietspad) hierbij een rol speelt.

Infogram URL

Ruim driekwart Utrechters tevreden over fietsparkeermogelijkheden in binnenstad

87% van de Utrechters is tevreden over de bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS. Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het aandeel ontevreden Utrechters over de bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS neemt tegelijk licht af naar 4%. Ook is er minder ontevredenheid over de bewaakte fietsenstallingen in de rest van de binnenstad: 6% is hierover ontevreden, ruim driekwart (78%) is hierover tevreden.

Infogram URL

Overwegend behoefte aan meer fietsparkeerplekken in eigen buurt

In Oost (52%) en Noordoost (51%) vindt meer dan de helft van de inwoners dat er te weinig fietsparkeerplekken in de buurt van hun woning zijn, met name in subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt (60%). In Binnenstad (13%) en West (10%) vinden relatief veel inwoners dat er juist te veel fietsparkeerplekken op de stoep zijn in de buurt van hun woning. Kijken we naar Utrecht als geheel, dan vindt 41% dat er te weinig fietsparkeerplekken op de stoep in de buurt van de eigen woning zijn. Een derde (33%) vindt het aantal precies goed en 7% vindt het er juist te veel.  

Infogram URL

Lichte toename last van geparkeerde fietsen op de stoep

Een op de vijf Utrechters (22%) heeft vaak last van geparkeerde fietsen in de buurt op de stoep. In 2018 en 2019 had 19% daar vaak last van. In Binnenstad (35%) en Noordoost (32%) ervaren relatief veel inwoners overlast van geparkeerde fietsen op de stoep, met name in subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt (43%). Dit sluit aan bij het grote aandeel inwoners in deze subwijk (60%) dat het aantal fietsparkeerplekken op de stoep in de eigen buurt te weinig vindt. De helft van de Utrechters (50%) heeft (bijna) nooit last van geparkeerde fietsen in de buurt op de stoep. Dit percentage neemt door de jaren heen licht af.

Over de breedte van fietspaden in de buurt is driekwart (74%) van de Utrechters tevreden. In alle wijken en subwijken is de meerderheid van inwoners hierover tevreden. Aan de andere kant is 12% van de Utrechters ontevreden over de breedte van de fietspaden. In Noordwest (21%) is het aandeel inwoners dat hierover ontevreden is het grootst, met name in de subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt (26%).

Infogram URL
Stallingsplekken
  2018 2019 2020 2021
stallingsplekken binnenstad bewaakt (excl. station) 1.776 1.802 2.524 -
mobiele stallingen binnenstad (pop-up fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad) 1.000 1.000 400 -
onbewaakte plekken/rekken binnenstad 5.459 5.740 5.753 -
stallingsplekken stationsgebied bewaakt 18.578 21.156 21.156 -
onbewaakte plekken/rekken stationsgebied 6.927 2.229 2.699 -
totaal aantal fietsparkeerplekken openbare ruimte binnenstad en stationsgebied 12.386 7.969 8.452 -
totaal aantal fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad en stationsgebied 20.354 22.958 23.680 -
Bron: gemeente Utrecht

Publicatiedatum: 25-05-2022