Image
Fietsers Voorstraat

Fiets

Samenvatting

Na twee coronajaren is het aantal fietsers in de stad weer toegenomen en ongeveer gelijk aan 2019. Diefstal van fietsen komt vaker voor dan in 2021. Uit cijfers uit 2021 blijkt verder dat de meeste huishoudens in de stad een fiets hebben (94%). Ruim de helft gaat meestal met dit vervoermiddel naar de binnenstad.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% inwoners met een of meer fietsen in huishouden (incl. elektrische fietsen) - - 94 -
% inwoners met een of meer elektrische fietsen in huishouden - - 16 -
% inwoners met een of meer snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden - - 7 -
% inwoners met een of meer elektrische snorfietsen, bromfietsen of speed-pedelecs in huishouden - - 1 -
totaal aantal (snor)fietsers per week van vijf meetpunten: Amsterdamsestraatweg (2), Archimedeslaan (1) en Weg tot de Wetenschap (2) (in miljoenen) 12,5 9,3 9,4 12,2
% inwoners dat met de fiets naar de binnenstad gaat 58 - 56 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets 87 - 87 -
% inwoners dat met de scooter/brommer naar de binnenstad gaat 2 - 1 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de scooter/brommer 68 - 60 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Fietsbezit blijft stabiel hoog

In 2021 beschikt 94% van de inwoners binnen zijn of haar huishouden over een of meerdere fietsen. 16% beschikt over een of meerdere elektrische fietsen en 6% heeft geen fiets. In Noordoost is het fietsbezit het hoogst (98%). In Overvecht is het fietsbezit het laagst:13% van de Overvechters beschikt niet over een fiets in hun huishouden. In subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef ligt dat aandeel met 18% het hoogst. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.

Infogram URL

Diefstal van fietsen komt vaker voor dan in 2021

In 2022 zijn 4.387 diefstallen van fietsen, bromfietsen en snorfietsen bij de politie geregistreerd. Dat is 30% meer dan in 2021. Dit blijkt uit cijfers van de politie. Ook in de andere G4-steden is de toename ongeveer 30%. Dit aantal is het hoogst in de Binnenstad (1.076) en het laagst in Vleuten-De Meern (197). Per 10.000 inwoners waren er 121 diefstallen van fietsen, bromfietsen en snorfietsen in 2022 in Utrecht. Dat zijn er vrijwel evenveel als in Amsterdam, maar meer dan in Rotterdam (87) en Den Haag (86). 

Aantal fietsers in de stad weer toegenomen na coronajaren

In 2022 was het aantal fietsers hoger dan in de twee voorgaande jaren, toen de coronamaatregelen voor flink minder (snor)fietswaarnemingen zorgden. Het aantal in 2022 is ongeveer net zo groot als in 2019. Het gaat om dagelijkse tellingen (maandag-zondag) op vijf meetpunten in de stad: twee op de Amsterdamsestraatweg (aan elke kant van de weg), twee op de Weg tot de Wetenschap (aan elke kant van de weg) en een meetpunt op de Archimedeslaan. 

Infogram URL

Fiets populairste vervoermiddel voor bezoek aan de binnenstad

Ruim de helft (56%) van de Utrechters gaat in 2021 meestal met de fiets naar de binnenstad. Dit aandeel is licht afgenomen (58% in 2019). Inwoners van Zuid gebruiken de fiets onveranderd veel om naar de binnenstad te gaan (74% in 2019 en 2021). Inwoners van de Binnenstad gebruiken de fiets juist het minst en steeds minder: 32% in 2019 en 19% in 2021. Zij zijn juist meer gaan lopen: 67% in 2019 en 79% in 2021. Mogelijk komt dit door het uitbreiden van het voetgangersgebied in het centrum. Over het algemeen gaan Utrechters vaker lopend naar de binnenstad (17% in 2021, 13% in 2019). 

Utrechters zijn al jaren stabiel tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met de fiets (87%). Relatief veel inwoners van Zuid zijn tevreden (90%). De tevredenheid is lager bij inwoners van de Binnenstad (79%). Utrechters zijn in 2021 minder tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per scooter/brommer. De tevredenheid is afgenomen van 68% in 2019 naar 60% in 2021. Mogelijk speelt een maatregel hier een rol: snorfietsen rijden nu op de rijbaan in plaats van op het fietspad.

Infogram URL

Ruim driekwart Utrechters tevreden over fiets parkeren in binnenstad

87% van de Utrechters is in 2021 tevreden over de bewaakte fietsenstallingen bij Utrecht CS (Centraal Station). Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het aandeel dat ontevreden is over de bewaakte fietsenstallingen neemt licht af naar 4%. Ook is minder ontevredenheid over de bewaakte fietsenstallingen in de rest van de binnenstad: 6% is ontevreden en ruim driekwart (78%) is tevreden. 

Infogram URL

Overwegend behoefte aan meer fietsparkeerplekken in eigen buurt

In 2021 vindt meer dan de helft van de inwoners van Oost en Noordoost dat er te weinig fietsparkeerplekken in de buurt van hun woning zijn. Dit is vooral het geval in de subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt (60%). In Binnenstad (13%) en West (10%) vindt men relatief vaak dat er te veel parkeerplekken voor de fiets op de stoep zijn. Kijken we naar heel Utrecht, dan vindt 41% dat er te weinig parkeerplekken zijn. Een derde (33%) vindt het aantal precies goed en 7% vindt het aantal te veel. 

Infogram URL

Lichte toename last van geparkeerde fietsen op de stoep

Een op de vijf Utrechters (22%) heeft in 2021 vaak last van geparkeerde fietsen in de buurt op de stoep. In 2018 en 2019 was dit aandeel 19%. Overlast komt het meest voor in Binnenstad (35%) en Noordoost (32%). Vooral in subwijk Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt (43%). Dit sluit aan bij het hoge aandeel inwoners in deze subwijk (60%) dat het aantal fietsparkeerplekken op de stoep in de eigen buurt te weinig vindt. De helft van de Utrechters heeft (bijna) nooit last van geparkeerde fietsen op de stoep. Dit percentage neemt door de jaren heen licht af. 

Driekwart (74%) is in 2021 tevreden over de breedte van de fietspaden in de buurt. In alle wijken en subwijken is de meerderheid tevreden. 12% is hier ontevreden over. In Noordwest (21%) is het aandeel ontevredenen het grootst, met name in de subwijk Ondiep, 2e Daalsebuurt (26%).

Infogram URL
Stallingsplekken
  2019 2020 2021 2022
stallingsplekken binnenstad bewaakt (excl. station) 1.544 2.266 3.197 3.006
mobiele stallingen binnenstad (pop-up fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad) 1.100 440 1.450 900
onbewaakte plekken/rekken binnenstad 5.740 5.753 6.363 6.479
stallingsplekken stationsgebied bewaakt 21.156 21.156 21.453 21.362
onbewaakte plekken/rekken stationsgebied* 2.229 2.699 1.568 892
totaal aantal fietsparkeerplekken openbare ruimte binnenstad en stationsgebied 7.969 8.452 7.931 7.371
totaal aantal fietsparkeerplekken in stallingen binnenstad en stationsgebied 22.700 23.422 24.650 24.368
* In de afgelopen jaren is in het stationsgebied gebouwd aan gratis gebouwde en bewaakte stallingen. Met de keuze hiervoor is ook gekozen om het aantal plekken op straat te verminderen. Op de verschillende locaties die opnieuw ingericht worden, wordt daarbij steeds een afweging gemaakt.
Bron: gemeente Utrecht

Publicatiedatum: 16-05-2023