Image
Utrecht Centraal en kantoren

Kantorenmarkt

Samenvatting

De hoeveelheid kantoorruimte in Utrecht is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd is er minder leegstand in Utrechtse kantoorgebieden. Landelijk gezien is er wel sprake van een stijging van de kantorenleegstand. De huurprijzen voor kantoren in Utrecht zijn in 2023 gestegen en zijn hoger dan in Den Haag en Rotterdam, maar lager dan in Amsterdam.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
kantorenvoorraad (m² vvo*, einde jaar) 2.699.000 2.781.100 2.804.000 2.781.000 2.781.000
opname kantoorruimte** (m² vvo*) 158.400 61.700 77.100 67.400 36.900
aanbod kantoorruimte** (m² vvo*, einde jaar) 170.500 213.900 232.400 192.600 166.900
leegstaand aanbod (m² vvo*, einde jaar) 110.400 132.300 153.700 127.300 93.200
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar) 4,1 4,8 5,5 4,5 3,4
huurprijzen eersteklas kantoorruimte (euro/m² per jaar) 285 285 285 285 305
* De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak.
** Kantoorruimte: ruimte bestemd voor de uitoefening van een bedrijf waarin geen product wordt vervaardigd, maar waaruit uitsluitend dienstverlening wordt bedreven.
Bron: Bak, Cushman & Wakefield (o.b.v. kantoorruimte van tenminste 500 m² vvo, afgerond op honderdtallen)

Evenveel kantoorruimte, leegstand afgenomen

De totale kantorenvoorraad in Utrecht is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van 2022 met circa 2,78 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak. De opname aan kantoorruimte (het totaal aan verhuurtransacties en kantooraankopen voor eigen gebruik) komt in 2023 uit op 36.900 m², een daling ten opzichte van 2022 (67.400 m²). De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat er te weinig gebouwen beschikbaar zijn in Utrecht om door te groeien of nieuwe werkgevers op te vangen. Het leegstaand aanbod van kantoren in Utrecht (93.200 m²) is in 2023 weer afgenomen (127.400 m² in 2022), waardoor het leegstandspercentage is gedaald naar 3,4% van de kantorenvoorraad. Het ligt daarmee onder de 5 tot 7% die vaak gehanteerd wordt als benodigde frictieleegstand om de markt goed te laten functioneren.

Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht

Binnen Utrecht kent werklocatie Lage Weide het hoogste percentage leegstand in 2023 (23,5%). Dit is ook het gebied met de meeste vierkante meters in aanbod (30.200 m²). Ook op werklocatie Oudenrijn is sprake van relatief veel leegstand: 18,8%. In het Stationsgebied is het leegstandspercentage gedaald van 3,4% naar 1,8%. Dit is het gebied met de grootste voorraad kantoorruimte (719.000 m²), waarvan 21.800 m² in aanbod.

Infogram URL

Huurprijzen in meeste kantoorgebieden gestegen

De hoogste huurprijs per m² wordt betaald in het Utrechtse Stationsgebied: € 305 per m². In de meeste gebieden gaan huurprijzen fors omhoog, alleen in de oude Binnenstad is de gemiddelde huurprijs iets gedaald naar € 250 per m². De tophuren in Utrecht zijn in 2023 hoger dan in Rotterdam (€ 300 per m²) en Den Haag (€ 260 per m²). Amsterdam spant in Nederland de kroon met tophuren van € 555 per m². Kleinschalige doelgroepen zoals startups, scale-ups, creatieven, circulaire bedrijven en sociale werkgevers zijn vaak niet in staat de hogere huur op moderne locaties te betalen. Uit gemeentelijke casuïstiek blijkt dat deze groepen zich voornamelijk vestigen aan de randen van de stad en in woonwijken.

Landelijke kantorenleegstand licht gestegen

Gemiddeld in Nederland is de kantorenleegstand in 2023 licht gestegen van 8,2% naar 8,4% van de totale kantorenvoorraad. In Utrecht is met 3,4% leegstand sprake van relatief weinig leegstand. Van de vijf grootste steden heeft Utrecht de minste leegstand binnen de kantorenvoorraad, gevolgd door Den Haag (4,5%), Rotterdam (7,6%), Eindhoven (8,0%) en Amsterdam (8,3%).

Infogram URL

Verhuisgedrag binnen focusdoelgroepen

In de periode 2015-2023 Q3 had Utrecht (353.400 m²) na Amsterdam (771.000 m²), het hoogste aantal vierkante meters verhuisgedrag van kantoorruimte binnen de focusdoelgroepen voor Gezond Stedelijk Leven (ICT, Gezondheid, People, Duurzaamheid en Creatief). Voor Utrecht was dit circa 46% van de totale transacties voor deze periode en alleen Leiden (54%) had een hoger aandeel van transacties in de focusdoelgroepen van het totaal in deze periode. Hierbij ging het alleen om kantoren met een oppervlakte boven de 250 m². 

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024