Image
Utrecht Centraal en kantoren

Kantorenmarkt

Samenvatting

De kantoorvoorraad is in 2022 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijkertijd is er minder leegstand in Utrechtse kantoorgebieden. Landelijk gezien is er sprake van een lichte daling van de kantorenleegstand in 2022. De huurprijzen voor kantoren zijn in Utrecht in 2022 hoger dan in Den Haag, maar lager dan in Amsterdam en Rotterdam.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
kantorenvoorraad (m² vvo*, einde jaar) 2.699.000 2.781.100 2.804.000 2.804.000
opname kantoorruimte** (m² vvo*) 158.400 61.700 77.100 67.400
aanbod kantoorruimte** (m² vvo*, einde jaar) 170.500 213.900 232.400 192.600
leegstaand aanbod (m² vvo*, einde jaar) 110.400 132.300 153.700 127.300
% leegstand (als % van de voorraad, einde jaar) 4,1 4,8 5,5 4,5
huurprijzen eersteklas kantoorruimte (euro/m² per jaar) 285 285 285 285
* De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak.
** Kantoorruimte: ruimte bestemd voor de uitoefening van een bedrijf waarin geen product wordt vervaardigd, maar waaruit uitsluitend dienstverlening wordt bedreven.
Bron: Bak, Cushman & Wakefield (o.b.v. kantoorruimte van tenminste 500 m² vvo, afgerond op honderdtallen)

Evenveel kantoorruimte, leegstand afgenomen

De totale kantorenvoorraad in Utrecht is in 2022 gelijk gebleven ten opzichte van 2021 met circa 2,8 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak. De opname aan kantoorruimte (het totaal aan verhuurtransacties en kantooraankopen voor eigen gebruik) komt in 2022 uit op 67.400 m², een stijging ten opzichte van 2021 (62.900m²). Het leegstaand aanbod van kantoren in Utrecht (127.300 m²) is in 2022 afgenomen (153.700 in 2021), waardoor het leegstandspercentage is gedaald naar 4,5% van de kantorenvoorraad. Het ligt daarmee onder de 5-7% die vaak gehanteerd wordt als benodigde frictieleegstand om de markt goed te laten functioneren. De verhouding tussen het beschikbare aanbod en de opname van kantoorruimte (de aanbod-opnameratio) is ten opzichte van 2021 iets gedaald (van 3,0 naar 2,9).

Verschillen tussen kantoorgebieden in Utrecht

Binnen Utrecht kent kantoorlocatie Papendorp in 2022 de grootste dynamiek in opname en leegstand. Dit gebied is verantwoordelijk voor 23% van de totale kantooropname in Utrecht in 2022, door een stijging in opname van circa 10.000 m². Bijna alle leegstaande gebouwen (93%) werden daadwerkelijk aangeboden. Het Stationsgebied had een leegstand van 4,3%. Een kwart van deze leegstand is in afwachting van renovatie. Hier was in 2022 (30.900 m² ) sprake van een stijging in het leegstaande aanbod ten opzichte van 2021 (18.200 m²).

Infogram URL

Huurprijzen in duurste kantoorgebieden van het land

De hoogste huurprijs per m² was in 2022 wederom het Utrechtse Stationsgebied met €285 per m².  In de oude Binnenstad is de gemiddelde huurprijs iets gestegen naar €255 per m². De tophuren in Utrecht zijn in 2022 lager dan in Rotterdam (€300 per m²), maar hoger dan in Den Haag (€240 per m²). Amsterdam spant in Nederland de kroon met tophuren van €555 per m².

Landelijke kantorenleegstand licht gedaald

Gemiddeld in Nederland is de kantorenleegstand in 2022 licht gedaald van 7,9% naar 7,8% van de totale kantorenvoorraad. In Utrecht is met 4,5% leegstand sprake van relatief weinig leegstand. Van de vijf grootste gemeenten heeft Den Haag de minste leegstand binnen de kantorenvoorraad (4,4%), gevolgd door Utrecht (4,5%), Eindhoven (6,8%), Amsterdam (7,1%) en Rotterdam (8,4%).

Infogram URL

Verhuisgedrag binnen focusdoelgroepen

In de periode 2015-2021 Q3 had Utrecht (336.410 m²) na Amsterdam (676.140 m²), het hoogste aantal vierkante meters verhuisgedrag van kantoorruimte binnen de focusdoelgroepen voor Gezond Stedelijk Leven (ICT, Gezondheid, People, Duurzaamheid en Creatief). Voor Utrecht was dit circa 50% van de totale transacties voor deze periode en alleen Eindhoven (58%) had een hoger aandeel van transacties in de focusdoelgroepen van het totaal. Hierbij ging het alleen om kantoren met een oppervlakte boven de 250 m². 

Publicatiedatum: 16-05-2023