Image
Bouwplaats Castellumlaan

Bevolkingsprognose

Samenvatting

Utrecht groeit al jarenlang sterk en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Volgens de huidige bevolkingsprognose passeert Utrecht in 2028 de grens van 400.000 inwoners en heeft de stad in 2040 meer dan 470.000 inwoners. Dat is een toename van 103.000 inwoners in de komende 17 jaar. Alle wijken in de stad gaan groeien, Zuidwest het sterkst.

In het kort

Kerncijfers
  2023 2025 2030 2035 2040
aantal inwoners op 1 januari 367.984 374.393 409.452 449.156 470.989
1. West    29.035 29.066 33.335 36.604 36.879
2. Noordwest 44.713 45.141 48.350 49.472 49.478
3. Overvecht 34.916 34.332 36.015 40.814 44.379
4. Noordoost 40.534 40.631 41.819 42.002 41.954
5. Oost 32.787 32.858 36.878 44.698 48.191
6 Binnenstad 19.835 21.064 24.223 28.149 29.820
7. Zuid 27.855 28.970 30.015 29.544 31.168
8. Zuidwest 39.918 40.275 49.032 61.120 68.081
9. Leidsche Rijn 47.092 50.549 56.294 62.498 63.385
10. Vleuten-De Meern 51.299 51.507 53.491 54.255 57.654
2023 geeft de gerealiseerde stand uit de BRP. 2025-2040 geeft de verwachte stand uit de Bevolkingsprognose 2022.
Bron: BRP, gemeente Utrecht

Utrecht zal blijven doorgroeien

Op 1 januari 2023 telde Utrecht 367.984 inwoners. In het jaar 2018 werd de 350.000ste inwoner van de stad geboren. Op basis van de gemeentelijke bevolkingsprognose uit 2022 is de verwachting dat Utrecht in 2028 het aantal van 400.000 inwoners passeert. In 2040 zal Utrecht naar verwachting 471.000 inwoners tellen, een toename van 103.00 inwoners in 17 jaar tijd.

Infogram URL

De bevolkingsprognose geeft de meest waarschijnlijke groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. De prognose wordt ieder jaar bijgesteld op basis van de meest actuele informatie die op dat moment beschikbaar is. De bevolkingsprognose is gebaseerd op de huidige woningbouwplannen van de stad in combinatie met demografische trends rondom geboorte, sterfte en migratie. Het woningbouwprogramma is afgestemd op de verwachte woningbehoefte uit landelijke onderzoeken en is in lijn met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU 2040).

Tot 2040: alle leeftijdsgroepen groeien, 65+ het sterkst

Volgens de bevolkingsprognose uit 2022 groeit het aantal inwoners van Utrecht tussen 2023 en 2040 met 28%. In alle leeftijdsgroepen is een toename te zien. De procentueel sterkste groei zal plaatsvinden in de groep 65-plussers: van 39.400 in 2023 naar bijna 61.000 in 2040 (+54%). Deze flinke toename komt door het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen. Van de mensen die zich in Utrecht vestigen is slechts een zeer gering deel ouder dan 65 jaar (2%). Ondanks de hogere sterfte onder ouderen door het coronavirus is het aantal 65-plussers ook in de afgelopen jaren gestegen. De vergrijzing gaat echter minder hard dan in de rest van het land. Utrecht is en blijft een jonge stad (zie hoofdstuk Bevolkingssamenstelling).

Infogram URL

Na een daling in het afgelopen decennium gaat het aantal 0-3 jarigen naar verwachting weer sterk toenemen (+30% tot 2040). Deze ontwikkeling volgt de landelijke trend. In navolging hiervan gaat vanaf 2027 ook het aantal 4-11 jarigen weer toenemen. De leeftijdsgroep van 12-17 jaar zal relatief gezien het minst groeien (+7% tot 2040). 

Tot 2040: alle wijken groeien, Zuidwest wordt de grootste

Alle tien Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien. Op dit moment is Vleuten-De Meern met ruim 51.000 inwoners de grootste wijk, gevolgd door Leidsche Rijn met 47.000 en Noordwest met 45.000. De prognosecijfers tonen dat Zuidwest de grootste wijk van de stad gaat worden met ruim 68.000 inwoners, gevolgd door Leidsche Rijn met 63.000. Zuidwest kent ook relatief gezien het grootste groeitempo: het aantal inwoners van de wijk neemt in de periode 2023-2040 toe met 71%. Deze groei vindt voor een groot deel plaats in de Merwedekanaalzone. De kleinste wijk van de stad gaat ook sterk groeien: de bevolkingsomvang van Binnenstad neemt tot 2040 met 50% toe, onder meer in het Beurskwartier. Daarna volgt de wijk Oost met een groei van 47%, die deels in Utrecht Science Park en Rijnsweerd wordt gerealiseerd.

Infogram URL

Sterke toename bevolkingsdichtheid

Met de groei van de bevolking neemt ook de bevolkingsdichtheid in de stad toe. Tussen 2001 en 2023 is de bevolkingsdichtheid van Utrecht toegenomen van gemiddeld 2.600 naar 3.700 inwoners per km2. De verdichting vond het sterkst plaats in de wijk Leidsche Rijn en subwijk Veldhuizen/Vleuterweide. Utrecht kiest in de Ruimtelijke Strategie Utrecht voor een verdere groei van de bevolking door vooral in te zetten op inbreiding, het benutten van nieuwe woningbouwlocaties op plekken binnen de stad. De Merwedekanaalzone en het Beurskwartier zijn aangewezen als belangrijke ontwikkelgebieden, maar ook Leidsche Rijn Centrum blijft een grote groeilocatie. Het aantal inwoners per km2 zal in deze gebieden flink toenemen. De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de stad zal naar verwachting de komende 17 jaar doorgroeien van 3.700 naar ruim 4.700 inwoners per km2, een toename van 1.000 inwoners per km2. De bevolkingsdichtheid verschilt enorm tussen de gebieden in de stad, nu en in de toekomst. De top drie van subwijken met de hoogste bevolkingsdichtheid wordt momenteel gevormd door ‘Lombok, Leidseweg’, ‘Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt’ en ‘Pijlsweerd’. In 2040 zal Kanaleneiland van alle subwijken de meeste inwoners per km2 tellen: ruim 15.000.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023