Image
Tentoonstelling Stadskantoor

Tevredenheid culturele voorzieningen

Samenvatting

De meerderheid van de inwoners was in 2021 tevreden over de culturele voorzieningen in de stad, maar de mate van tevredenheid verschilt tussen bevolkingsgroepen. De mate van tevredenheid over de culturele voorzieningen in de buurt verschilt per gebied, waarbij men het meest tevreden is in de Binnenstad.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de stad* 83 - 85 -
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de buurt** 49 - 48 -
% inwoners dat tevreden is over kunst in de openbare ruimte*** 49 - 57 -
% inwoners dat tevreden is over festivals of culturele evenementen in de buurt 52 - 43 -
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. In 2020 en 2022 is geen Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Culturele voorzieningen in de stad: musea, theaters, concertzalen, bioscopen.
** Culturele voorzieningen in de buurt: theaterzaal, buurthuis, oefenruimte. 
*** Beelden en street art.

Tevredenheid over culturele voorzieningen onveranderd in 2021, maar verschillen per persoon

Een ruime meerderheid (85%) is in 2021 tevreden over culturele voorzieningen in Utrecht. Dit zijn musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Inwoners zijn even positief als vóór corona, ondanks het feit dat musea een deel van het jaar gesloten waren of minder bezoekers konden ontvangen. Het effect op cultuurdeelname is wel groot. De tevredenheid over kunst in de openbare ruimte is hoger dan in 2019.

Niet iedere inwoner is even tevreden, maar in alle gevallen is de meerderheid wél tevreden. De tevredenheid is het laagst onder Utrechters met basisonderwijs of vmbo-opleiding (74%). Utrechters zonder migratieachtergrond en met een hbo- of wo-opleiding zijn vaker tevreden dan andere inwoners (88%). Het gaat hierbij om de hoogst voltooide opleiding. 65-plussers (81%) zijn iets minder vaak tevreden dan hun jongere stadsgenoten (85%). De Cultuurnota ‘Kunst kleur de stad’ noemt het belang van inclusieve en veelzijdige kunst en cultuur.

Infogram URL

Helft inwoners in 2021 te spreken over cultuur in de buurt

Culturele buurtvoorzieningen zijn theaterzalen, buurthuizen en oefenruimtes. De tevredenheid met deze voorzieningen is hetzelfde als voor corona. We zien wel grote verschillen tussen de wijken. Inwoners van de Binnenstad zijn het meest tevreden (72%), 6% van hen is ontevreden. In Zuidwest zijn inwoners een stuk minder positief: 36% is tevreden en 25% ontevreden. Redelijk veel respondenten hebben geen mening over dit onderwerp. Zij worden niet meegeteld in de resultaten.

Infogram URL

Festivals en culturele evenementen in de buurt: tevredenheid gedaald in 2021

Minder dan de helft (43%) van de Utrechters is in 2021 tevreden over festivals en evenementen. Utrechters zijn minder positief dan in 2019. Toen was nog ruim de helft tevreden (52%). Door coronamaatregelen zijn in 2021 nauwelijks festivals georganiseerd. 

We zien grote verschillen tussen wijken: in de Binnenstad is 66% tevreden, maar in Overvecht is dit niet meer dan 24%. Bij deze vraag hebben relatief veel mensen aangegeven hier ‘neutraal’ in te staan. 21% van de inwoners van de Binnenstad denkt hier neutraal over. In Overvecht is dit maar liefst 46%.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023