Image
Tentoonstelling Stadskantoor

Tevredenheid culturele voorzieningen

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de stad* 82 83 - 85
% inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen in de buurt** - 49 - 48
% inwoners dat tevreden is over kunst in de openbare ruimte*** 44 49 - 57
% inwoners dat tevreden is over festivals of culturele evenementen in de buurt 51 52 - 43
* Culturele voorzieningen in de stad: musea, theaters, concertzalen, bioscopen.
** Culturele voorzieningen in de buurt: theaterzaal, buurthuis, oefenruimte. 
*** Beelden en street art.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Tevredenheid over culturele voorzieningen onveranderd, maar verschillen per persoon

Een ruime meerderheid (85%) is tevreden over culturele voorzieningen in Utrecht. Dit zijn musea, theaters, concertzalen en bioscopen. Inwoners zijn even positief als voor corona. Ondanks het feit dat musea een deel van het jaar gesloten waren of minder bezoekers konden ontvangen. Het effect op cultuurdeelname is wel groot. Bijna de helft miste het bezoek aan culturele instellingen heel erg toen dit niet mogelijk was door coronamaatregelen. Dit blijkt uit een peiling in het Bewonerspanel Utrecht in juni 2020. De tevredenheid over kunst in de openbare ruimte is hoger dan in 2019.

Niet iedere inwoner is even tevreden, maar in alle gevallen is de meerderheid wél tevreden. De tevredenheid is het laagst onder Utrechters met basisonderwijs of vmbo-opleiding (74%). Zo zien we dat Utrechters zonder migratieachtergrond en met een hbo- of wo-opleiding vaker tevreden andere inwoners (88%). Het gaat hierbij om de hoogst voltooide opleiding. 65-plussers (81%) zijn juist minder wat vaak tevreden dan hun jongere stadsgenoten (85%). De Cultuurnota ‘Kunst kleur de stad’ noemt het belang van inclusieve en veelzijdige kunst en cultuur.

Infogram URL

Helft inwoners te spreken over cultuur in de buurt

Buurtvoorzieningen zijn theaterzalen, buurthuizen en oefenruimtes. De tevredenheid met deze voorzieningen is hetzelfde als voor corona. We zien wel grote verschillen tussen de wijken. Inwoners van de Binnenstad zijn het meest tevreden (72%). 6% van de inwoners is hier ontevreden over. In Zuidwest zijn inwoners een stuk minder positief: 36% is tevreden en 25% ontevreden. Redelijk veel respondenten hebben geen mening over dit onderwerp. Zij worden niet meegeteld in de resultaten.

Infogram URL

Festivals en culturele evenementen in de buurt: tevredenheid gedaald

Minder dan de helft (43%) van de Utrechters is tevreden over festivals en evenementen. Utrechters zijn minder positief dan twee jaar geleden. Toen was nog ruim de helft tevreden (52%). Door coronamaatregelen waren in 2021 nauwelijks festivals. 

We zien grote verschillen per wijk: in de Binnenstad is 66% tevreden, maar in Overvecht is dit niet meer dan 24%. Bij deze vraag hebben relatief veel mensen aangegeven hier ‘neutraal’ in te staan. 21% van de inwoners van de Binnenstad denkt hier neutraal over. In Overvecht is dit maar liefst 46%. Volgens het Bewonerspanel Utrecht (juni 2020) miste 37% het bezoek aan festivals en culturele evenementen toen dit niet mogelijk was.

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022