Image
Papendorp

Bedrijfsruimten & bedrijventerreinen

Samenvatting

In 2022 is de opname van bedrijfsruimte in de stad Utrecht gedaald (-34%). Ook is het beschikbare aanbod aan bedrijfsruimte in de stad gedaald met 45%. Dit vormt deels de verklaring voor de daling van de opname in de stad in het afgelopen jaar. Een opmerking hierbij is dat het aanbod in 2021 hoog te noemen is vergeleken met eerdere jaren.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
opname bedrijfsruimte (m² vvo*) 91.500 49.300 86.400 57.400
aanbod bedrijfsruimte (m² vvo*, einde jaar) 34.100 50.200 82.600 45.800
huurprijzen eersteklas bedrijfsruimte Utrecht (euro/m² per jaar) 70 70 70 70
* De afkorting vvo staat voor: verhuurbaar vloeroppervlak.
Bron: Cushman & Wakefield (o.b.v. bedrijfsruimten van tenminste 750 m² vvo)

Opname bedrijfsruimte gedaald

In 2022 is de opname van bedrijfsruimte in de stad Utrecht gedaald (-34%) vergeleken met het jaar daarvoor. De opname komt nog steeds hoger uit dan in 2020. Net als in eerdere jaren vindt de grootste opname in meters plaats op Lage Weide. Dit gebied is verantwoordelijk voor 80% van totale opname aan bedrijfsruimte in Utrecht. Ook in Kanaleneiland zijn meters opgenomen. Schommelingen in de jaarcijfers komen mogelijk door vestiging van grote logistieke bedrijven in een bepaald jaar.

In de gehele U16-regio is de opname met 5% gestegen. Landelijk gezien is de opname van bedrijfsruimte in 2022 gedaald (-6%).

De opname van bedrijfsruimte is in 2021 zowel in de stad Utrecht als in de meeste omliggende gemeenten gestegen. In Utrecht is de stijging (84%) groter dan in de gehele U16-regio (43%). De opname van 2021 ligt zowel in de stad als in de regio boven het gemiddelde van de laatste jaren. Ook landelijk gezien is de opname van bedrijfsruimte in 2021 gestegen (15%) en ligt het daarmee boven het meerjarig gemiddelde.

Infogram URL

Logistieke sector grootste ruimtevrager, vooral op Lage Weide

Utrecht staat de laatste jaren volgens makelaar Cushman & Wakefield sterk in de belangstelling als vestigingsplaats voor logistieke dienstverleners. Lage Weide, het grootste bedrijventerrein van Utrecht, is verantwoordelijk voor het merendeel van de opgenomen bedrijfsruimten. Het terrein voorziet het beste in de behoefte van logistieke verleners met hun omvangrijke ruimtevraag. Dit is met name tot stand gekomen door een aantal herontwikkelingen. Zo zijn door sloop en nieuwbouw verschillende logistieke centra gerealiseerd met het accent op weblogistiek. Ook de opname van HEMA (circa 25.000 m²) heeft een grote invloed op de opname in Lage Weide.

Aanbod van bedrijfsruimten afgenomen

In 2022 is het beschikbare aanbod in de stad Utrecht gedaald met 45%. Opmerking daarbij is dat het aanbod in 2021 hoog te noemen is vergeleken met eerdere jaren. Naar deelgebied bevindt het aanbod zich vooral op Lage Weide (24.827 m²) en Oudenrijn (20.167 m²). Een aanzienlijk lager aanbod is beschikbaar in Overvecht. In de U16-regio is het aanbod toegenomen met 10%. In Stichtse Vecht is het aanbod met 58.700 m² het grootst. 

Huurprijzen gestegen

De huurprijzen voor bedrijfsruimten zijn al meerdere jaren het hoogst op Lage Weide. Afgelopen jaar laat een toename zien van de tophuur van 70 naar 75 €/m². Ook op de andere Utrechtse bedrijventerreinen zijn de bovengrenzen gestegen waarbij tophuren op De Wetering en Overvecht uitkomen op 70 €/m². Binnen de G4-steden worden in Amsterdam (€100) en Rotterdam (€90) hogere prijzen per m² per jaar betaald vergeleken met Utrecht (€75). In Den Haag geldt een tophuur van €80.

Meer weten?

Rapporten/artikelen

Publicatiedatum: 16-05-2023