Image
Huizen in Utrecht

Koopwoningmarkt

Samenvatting

Het aandeel koopwoningen is tussen 2021 en 2022 gelijk gebleven (45%). De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2022 gestegen naar 511.000 euro. Toch wordt sinds 2021 een groter aandeel van de verkochte woningen gekocht door starters op de koopmarkt.

In het kort

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021 2022
aantal koopwoningen 69.548 71.682 72.181 71.346 73.530
% koopwoningen (per 1 januari) 46 47 46 45 45
aantal woningtransacties bestaande koopwoningen 4.636 4.762 4.839 4.823 4.583
gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen 344.015 379.770 405.791 469.949 510.980
prijsindex bestaande koopwoningen 136,7 149,3 163,3 189,5 210,3
Bron: BAG, BghU, bewerking gemeente Utrecht; Kadaster (woningtransacties), CBS/Kadaster (verkoopprijs, prijsindex bestaande koopwoningen)

Aandeel koopwoningen gelijk gebleven

Op 1 januari 2022 telt Utrecht ruim 73.500 koopwoningen. Het aandeel koopwoningen binnen de totale woningvoorraad is met 45% gelijk aan een jaar eerder. De wijken met het grootste aandeel koopwoningen zijn Vleuten-De Meern (70%), Noordoost (59%) en West (55%). De wijken met het kleinste aandeel koopwoningen zijn Overvecht (19%), Zuidwest (32%) en Binnenstad (34%). Overige Utrechtse wijken hebben een aandeel koopwoningen tussen de 42% en 53%. Vanaf 2019 is het aandeel koopwoningen alleen in Noordoost en Vleuten-De Meern toegenomen. Sinds 2019 is het aandeel koopwoningen het sterkst afgenomen in Zuidwest (van 36% naar 32%), Binnenstad (van 37% naar 34%) en Oost (van 46% naar 43%).

Infogram URL

Gemiddelde verkoopprijs gestegen naar 511.000 euro

De afgelopen jaren zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Utrecht zeer sterk gestegen. De stijging neemt per kwartaal toe. De gemiddelde verkoopprijs over 2022 bedraagt 510.980 euro. De stijging van verkoopprijzen zorgt uiteindelijk ook voor stijgende WOZ-waarden. Hierdoor zien we de laatste jaren een flinke toename van het aandeel dure koopwoningen (boven de NHG-grens) binnen de totale woningvoorraad in de stad en een afname van de betaalbare categorie (onder de NHG-grens). Deze indeling is gebaseerd op de WOZ-waarden van alle bestaande woningen. Zie hiervoor het hoofdstuk Voorraad woningen.

De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS laat zien dat in 2022 de verkoopprijzen in Utrecht (+11,0%) minder sterk stijgen dan het landelijk gemiddelde (+13,6%). Ook in Amsterdam (+11,0%), Rotterdam (+12,3%) en Den Haag (+11,0%) lag de gemiddelde stijging onder het Nederlands gemiddelde. Koopwoningen in de grote steden zijn vanaf 2015 in Utrecht het sterkst in prijs gestegen (+110,3%), gevolgd door Rotterdam (+108,2%), Amsterdam (+100,1%) en Den Haag (+99,7%). Landelijk gezien is nog geen sprake van een verdubbeling van de verkoopprijzen sinds 2015 (+85,6%). Wel is de laatste jaren sprake van een inhaalslag op de grote steden.

Grootste aandeel dure koopwoningen in Leidsche Rijn

Per wijk zijn er forse verschillen in de verdeling van koopsegmenten. Het grootste aandeel dure koopwoningen (WOZ hoger dan 355.000 euro in 2022) vind je in Leidsche Rijn (91%), Vleuten-De Meern (88%), Noordoost (86%) en Binnenstad (86%). In Overvecht is het aandeel koopwoningen in het duurste segment het laagst (25%), al is dit aandeel ook fors gestegen sinds 2019 (8%). Wijken met het grootste aandeel betaalbare koopwoningen (WOZ lager dan 355.000 euro) zijn Overvecht (75%), Zuidwest (48%) en Noordwest (45%).

Sinds 2021 meer woningen gekocht door koopstarters

Van alle verkochte bestaande koopwoningen in 2022 (4.583) is 50% gekocht door koopstarters, 39% door doorstromers en 10% door particuliere investeerders of mensen die een tweede woning kochten. In 2021 werden meer woningen verkocht (5.173), waarvan 50% door koopstarters, 39% door doorstromers en 9% door particuliere investeerders of mensen die een tweede woning kochten. Het aandeel van de koopstarters is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020, terwijl het aandeel particuliere investeerders of mensen die een tweede woning kochten is afgenomen.

Publicatiedatum: 16-05-2023