Image
Huis met tuin Bruntenhof

Over Utrecht Monitor

Hebt u vragen of suggesties?

Stuur een e-mail naar: onderzoek@utrecht.nl

Wat biedt de monitor?

De Utrecht Monitor bevat feiten en cijfers over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is. Deze onderwerpen hebben we verdeeld over vier hoofdthema’s:

  • Bevolking & bestuur (rood)
  • Fysieke leefomgeving (groen)
  • Economie & inkomen (blauw)
  • Sociale leefomgeving (geel)

De meest actuele cijfers over Utrecht vergelijken we met cijfers van eerdere jaren. Waar mogelijk vergelijken we met landelijke cijfers en andere grote steden. Zo zien we trends en ontwikkelingen die helpen bij het maken van beleid.

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen met interesse in (beleids)informatie van de gemeente Utrecht. We voorzien zowel bestuurders, beleidsmakers, (maatschappelijke) ondernemers, inwoners en studenten in hun informatiebehoefte.

Welke bronnen worden gebruikt?

Afdeling Onderzoek & Advies maakt gebruik van uiteenlopende bronnen. De belangrijkste bron is de Inwonersenquête. We maken ook gebruik van resultaten uit het Bewonerspanel Utrecht (ongeveer 6.000 leden). Tot slot gebruiken we diverse gemeentelijke en landelijke registraties en resultaten uit onderzoeksrapporten.

Inwonersenquête

Elke twee jaar ontvangt een willekeurig deel van Utrechters (18 jaar en ouder) een uitnodiging om mee te doen aan de enquête. We vragen naar de mening van inwoners over veel verschillende onderwerpen, zoals veiligheid, mobiliteit, wonen, participatie en cultuur. Ongeveer 6.800 mensen vullen de vragenlijst in. Hierdoor kunnen we betrouwbare uitspraken doen op het niveau van de wijk en subwijk. Afdeling Onderzoek & Advies werkt samen met een veldwerkbureau (I&O Research).

De resultaten worden gebruikt voor het maken van beleid en voor de programmabegroting. Een overzicht van de uitkomsten is ook te bekijken in het dashboard Inwonersenquête.

 

Bewonerspanel

Het panel bestaat uit ongeveer 6.000 leden. Allemaal inwoners die graag meedenken en zich zelf aangemeld hebben. Panelleden zijn niet representatief voor de bevolking van Utrecht. Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel een oververtegenwoordiging aan mensen met een hbo- of wo-opleiding en zijn jongeren juist ondervertegenwoordigd. Hierdoor kunnen we resultaten niet zonder meer vertalen naar de mening van alle Utrechters, maar resultaten geven wel een goede indicatie. Bekijk de resultaten van de peilingen in het Bewonerspanel.

Panel Meetellen

De Inwonersenquête 2021 is in aangepaste vorm ook voorgelegd aan het Panel Meetellen in Utrecht. Aan dit panel nemen Utrechters deel in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, schulden en dak- of thuisloosheid.