Image
Bibliotheek Kanaleneiland

Bibliotheken

Samenvatting

In 2022 is het aantal fysieke bibliotheekbezoekers 58% hoger dan het jaar daarvoor. Het aantal paginaweergaven van de digitale bibliotheek is 3% hoger dan in 2021 en fors hoger dan in 2019 (+23%). De toename van het fysieke en digitale bibliotheekbezoek is ook terug te zien in het aantal leden (+13%). Daarmee is nu bijna een kwart van de inwoners lid van de bibliotheek.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt* 67 - 71 -
% inwoners dat lid is van de bibliotheek 21 21 22 24
aantal leden bibliotheek 75.552 75.711 77.386 87.492
aantal bezoekers bibliotheek 1.344.918 1.026.878 1.046.320 1.651.160
aantal paginaweergaven website digitale bibliotheek 1.716.410 2.262.409 2.048.005 2.104.799
* De tevredenheid is gemeten o.b.v. het aantal inwoners in de Inwonersenquête dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden of neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten. In 2020 en 2022 is geen Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Bijna een kwart van de inwoners is lid van bibliotheek Utrecht

In 2022 is het aantal fysieke bibliotheekbezoekers 58% hoger dan het jaar daarvoor. Zowel 2020 als 2021 waren jaren met coronabeperkingen, waarin de dertien vestigingen in de stad zo veel mogelijk gepoogd hebben de deuren open te houden. Het aantal bezoekers is in 2022 ook fors hoger dan in 2019 (+23%), het laatste jaar zonder coronabeperkingen. Het aantal paginaweergaven van de digitale bibliotheek is 3% hoger dan in 2021 en fors hoger dan in 2019 (+23%). De toename van het fysieke en digitale bibliotheekbezoek is ook terug te zien in het aantal leden. In 2022 is het ledenaantal van Bibliotheek Utrecht met 13% gegroeid tot 87.492. Daarmee is nu bijna een kwart van de inwoners lid van de bibliotheek. Inwoners waren in 2021 ook vaker tevreden over de bibliotheek in de buurt (71%) dan in voorgaande jaren.

Infogram URL