Image
Bibliotheek Kanaleneiland

Bibliotheken

Samenvatting

In 2023 is het aantal bibliotheekbezoekers met bijna een derde toegenomen ten opzichte van 2022 en meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021. De toename van het bibliotheekbezoek is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal leden. In 2023 is ruim een kwart van de inwoners lid van de bibliotheek.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% inwoners dat tevreden is over bibliotheken in de buurt* 67 - 71 - 71
% inwoners dat lid is van de bibliotheek 21 21 22 24 26
aantal leden bibliotheek 75.552 75.711 77.386 87.492 96.929
aantal bezoekers bibliotheek 1.344.918 1.026.878 1.046.320 1.651.160 2.157.557
aantal paginaweergaven website digitale bibliotheek** 1.716.410 2.262.409 2.048.005 2.104.799 -
* De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De categorie ‘weet niet’ is hierbij buiten beschouwing gelaten. 
** Het aantal paginaweergaven op de website van de digitale bibliotheek is niet vergelijkbaar met voorgaande jaren door de overstap op een ander meetsysteem. In 2024 wordt een nieuw en betrouwbaarder cijfer verwacht.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Bibliotheek Utrecht

Ruim een kwart van de inwoners is lid van bibliotheek Utrecht

In 2023 is het aantal bibliotheekbezoekers 31% hoger dan in 2022. Het aantal bezoekers is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020 en 2021. Dat waren jaren met coronabeperkingen. Ook het aantal leden is toegenomen (+11%), in 2023 had de bibliotheek Utrecht bijna 97.000 leden. Ten opzichte van het aantal inwoners neemt het aandeel leden ook gestaag toe de afgelopen jaren. Ruim een kwart van de inwoners (26%) is lid van bibliotheek Utrecht. Het aantal paginaweergaven op de website van de digitale bibliotheek in 2023 is niet bekend. In 2022 waren dit er meer dan 2 miljoen. 71% van de inwoners is (zeer) tevreden over de bibliotheek in de buurt.

Infogram URL