Image
Zwemmers in zwembad Fletiomare

Sportaccommodaties

Samenvatting

Het aantal zwembadbezoekers is in 2023 licht afgenomen ten opzichte van 2022. De bezettingsgraad van binnen- en buitensportaccommodaties is vergelijkbaar met vorig jaar. De tevredenheid over sportvoorzieningen in de stad en in de buurt neemt af.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt 66 - 66 - 64
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad 72 - 74 - 70
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Zwembadbezoek licht afgenomen 

In 2023 trokken de Utrechtse zwembaden 768.800 bezoekers. Dit is het totaal aantal bezoekers van de zwembaden De Kwakel, Den Hommel, Fletiomare en Krommerijn. We zien hier een lichte daling ten opzichte van 2022, toen het aantal bezoekers 808.400 was. Een mogelijke verklaring voor de lagere bezoekersaantallen in 2023 is een verminderde openingsstelling door personeelstekort. 

Bezettingsgraad van binnensportaccommodaties 

Utrecht telt 20 sporthallen, 8 sportzalen en 83 gymzalen. Een deel hiervan is in beheer van de gemeente: zo exploiteert de gemeente 14 sporthallen, alle 8 sportzalen en 41 gymzalen. Van deze gemeentelijke sportlocaties weten we hoe de bezettingsgraad is. In de winter gaan sommige traditionele buitensporten in de sporthal sporten, maar in een maand als april of september komt de bezetting alleen van reguliere zaalsporten. In een piekmaand als januari is in 2023 de bezetting van de gemeentelijke sporthallen 79%. Voor gym- en sportzalen is dit 53%. Kijken we in deze maand alleen naar de bezetting op een doordeweekse avond, dan zien we een bezettingsgraad van 95% voor de sporthallen en 52% voor de gym- en sportzalen. Dit is vergelijkbaar met de bezettingsgraad van vorig jaar.

Bezettingsgraad van buitensportaccommodaties

Voetbal, hockey, korfbal, handbal, honk- en softbal, rugby, frisbee, lacrosse en atletiek zijn veelal buitensporten. Wanneer we naar de bezettingsgraad van buitensportaccommodaties kijken, dan nemen we alleen voetbal en hockey mee. Voor hockey geldt dat er 20 gemeentelijke velden in gebruik zijn, voor voetbal zijn dat 29 grasvelden en 54 kunstgrasvelden. We zien dat de bezetting van voetbal op doordeweekse dagen in 2023 63% is en voor hockey 86%. In 2022 was de bezetting voor voetbal 62% en voor hockey 89%.

Tevredenheid over sportvoorzieningen in de stad en buurt neemt af

Het aandeel Utrechters dat tevreden is met de sportvoorzieningen in de stad en in de buurt neemt af ten opzichte van 2021 en ligt ook lager dan het aandeel in 2019. 70% van de Utrechters is tevreden over de sportvoorzieningen in de stad, in 2021 was dit nog 74%. Voor de tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt geldt dat 64% tevreden is, dit was in 2021 nog 66%. Inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen zijn minder vaak tevreden over sportvoorzieningen in de stad en buurt dan gemiddeld in Utrecht, inwoners die goed kunnen leven van hun inkomen zijn juist vaker tevreden. De tevredenheid over sportvoorzieningen in de buurt varieert op subwijkniveau van 51% in Nieuw Engeland/Schepenbuurt, Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt en Pijlsweerd tot 79% in de subwijk De Meern.

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024