Image
Zwemmers in zwembad Fletiomare

Sportaccommodaties

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt 64 66 - 66
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad 71 72 - 74
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Bezetting sporthallen in 2021 hoger dan het jaar ervoor, maar door corona nog niet op oude niveau

Door de coronamaatregelen konden gebruikers in 2021 alleen van 31 mei tot en met 18 december terecht bij de binnensportlocaties. Binnen deze periode was ook nog een aantal weken beperkte openingstijden van kracht. Om een goede vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren, schetsen we een beeld van de maanden september t/m december. De bezetting bleef in alle maanden achter op het gebruik in 2019. De hogere bezetting ten opzichte van 2020 komt door verschillende ingangsdata van de maatregelen. Het gebruik in het weekend is in 2021 relatief hoog, onder meer omdat verenigingen het gemiste gebruik doordeweeks compenseerden door in de weekenden te trainen. Bij de bezetting van de gymzalen en sportzalen zien we minder grote verschillen ten opzichte van 2019.

Infogram URL

Particuliere huur sterk toegenomen op sportparken

Dit is bijvoorbeeld toe te schrijven aan de voetbalscholen en/of particuliere trainingen op de sportparken Wesley Sneijder, Lunetten en Loevenhoutsedijk. Voor de sportparken meet men aan het begin van elk speelseizoen de bezetting op basis van seizoenhuur voor wedstrijd- en trainingscapaciteit. Hierdoor zijn de maatregelen door corona niet zichtbaar in de cijfers.

Infogram URL

Bezoekersaantallen zwembaden blijven sterk achter op 2019

Dit is te verklaren door de regelmatige sluitingen. Verschillende maatregelen, zoals de avondklok en volledige sluiting van de zwembaden (met uitzondering van de zwemlessen) verklaren de daling en stijging in 2020 en 2021 ten opzichte van 2019. 

Infogram URL

Twee derde van de Utrechters tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt

Dit aandeel is stabiel ten opzichte van de meting in 2019. Inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern vaker tevreden dan gemiddeld, inwoners van Noordwest en Zuidwest zijn juist vaker ontevreden. Op subwijkniveau varieert de tevredenheid over sportvoorzieningen in de buurt van 48% in Nieuw-Engeland, Schepenbuurt tot 85% in De Meern. Inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen zijn vaker ontevreden over sportvoorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Utrecht. Voor de tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad geldt dat 74% tevreden is, een toename ten opzichte van 2019 (72%). Er zijn geen verschillen te zien naar wijk. Inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen zijn vaker dan gemiddeld ontevreden over sportvoorzieningen in de stad.

Publicatiedatum: 25-05-2022