Image
Zwemmers in zwembad Fletiomare

Sportaccommodaties

Samenvatting

Utrechtse sportclubs merken in meer of mindere mate de impact van de stijgende energiekosten. Het aantal zwembadbezoekers is na de coronaperiode toegenomen, maar is nog niet helemaal op het oude niveau. Tweederde van de Utrechters is tevreden over de sportvoorzieningen in de buurt (2021).

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de buurt 66 - 66 -
% inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen in de stad 72 - 74 -
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht. In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.

Aantal zwembadbezoekers neemt toe, maar nog niet op oude niveau 

In 2022 trokken de Utrechtse zwembaden 808.359 bezoekers. In 2020 en 2021 lagen de bezoekersaantallen lager (respectievelijk 374.981 en 469.616 bezoekers), als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen zoals de regelmatige sluitingen. Ondanks de toename van het aantal bezoekers, is het niveau van 2019 nog niet bereikt (893.128 bezoekers). In de eerste periode van 2022 waren nog maatregelen van kracht. Ook is er een tekort aan personeel, waardoor niet het volledige programma heeft kunnen draaien. 

Infogram URL

Stijgende energieprijzen hebben impact op sportclubs

SportUtrecht heeft in 2022 onderzoek gedaan onder 146 Utrechtse sportclubs. Van de clubs met een eigen energieaansluiting (46 van de 146) verwacht tweederde (67%) de komende 12 maanden geen acute betalingsproblemen (ten tijde van het afnemen van het onderzoek). Voor een derde van deze sportclubs geldt dat ze wel acute betalingsproblemen hebben, verwachten in de komende maanden, of nog in onzekerheid zitten over aflopende energiecontracten. Daarnaast geeft 63% van de sportclubs met een eigen energieaansluiting aan te overwegen de contributie of het lidmaatschapsgeld te verhogen, of heeft dit al gedaan. 

Tweederde van Utrechters tevreden over aanbod van sportvoorzieningen in de buurt (2021)

Dit aandeel is stabiel ten opzichte van de meting in 2019. Op subwijkniveau varieert de tevredenheid over sportvoorzieningen in de buurt van 48% in Nieuw-Engeland, Schepenbuurt tot 85% in De Meern. Inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen zijn vaker ontevreden over sportvoorzieningen in de buurt dan gemiddeld in Utrecht. Voor de tevredenheid over het aanbod van sportvoorzieningen in de stad geldt dat 74% tevreden is, een toename ten opzichte van 2019 (72%). Er zijn geen verschillen te zien naar wijk. Inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen zijn vaker dan gemiddeld ontevreden over sportvoorzieningen in de stad.

Publicatiedatum: 16-05-2023