Image
Servaasbolwerk

Verkeersveiligheid

Samenvatting

In 2022 zien we een toename van verkeersongevallen en gewonden in het verkeer. Uit cijfers uit 2021 blijkt dat de meerderheid (63%) van de inwoners tevreden is over de veiligheid van het verkeer in de eigen buurt. 

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
verkeersongevallen* 1.736 1.493 1.498 1.783
verkeersgewonden* 410 367 290 340
verkeersdoden* 5 5 5 4
% inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - 63 -
% inwoners dat ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - 37 -
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeersgedrag - - 33 -
% inwoners dat tevreden is over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken - - 62 -
% inwoners dat vaak last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep 19 - 22 -
% inwoners dat (bijna) nooit last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep 52 - 50 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Dit betreft verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert een verkeersongeval alleen als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. In de volgende gevallen wordt de politie betrokken: letsel, ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, ernstige overtreding of andere problemen.
Bron: VIA; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Toename van verkeersongevallen en gewonden in het verkeer

In 2022 registreerde de politie 1.783 verkeersongevallen. Dat zijn 285 ongevallen meer dan in 2021, een toename van 19%. Ook telde de politie in 2022 meer verkeersgewonden dan in het voorgaande jaar (50 gewonden meer dan in 2021). Dit is de eerste toename sinds 2014. 

In 2020 en 2021 was er minder verkeer door de coronamaatregelen. Deze afname zorgde voor een kleinere kans op ongevallen en slachtoffers. Door de rustigere straten was ook meer risicovol gedrag mogelijk, bijvoorbeeld meer ruimte om hard te rijden. We weten niet precies hoe groot deze invloed is geweest. Het is inmiddels drukker op de wegen en het aantal ongevallen en slachtoffers is toegenomen. 

In 2022 kwamen vergeleken met 2019 (voor de uitbraak van het coronavirus) 47 meer verkeersongevallen voor (+3%). Er waren juist 70 gewonden minder in het verkeer (-17%). Conclusies over de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken. In Utrecht vielen in 2022 vier verkeersdoden.

Infogram URL

Meerderheid tevreden over verkeersveiligheid in eigen buurt

Bijna twee derde (63%) is in 2021 tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar. In de wijken Zuid (77%) en Oost (75%) zijn inwoners relatief het meest tevreden.  

37% van de Utrechters is ontevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Hierbij valt op dat in Overvecht meer inwoners ontevreden zijn over de veiligheid van het verkeer (55%), dan tevreden. De subwijken Lombok, Leidseweg (69%), Kanaleneiland (59%) en Ondiep, 2e Daalsebuurt (58%) hebben relatief de meeste ontevreden inwoners. Omdat de tevredenheid op een andere manier is gemeten dan voorgaande jaren, kan op wijk- of subwijkniveau niet gesproken worden van een toe- of afname. Voor heel Utrecht kunnen we wel zeggen dat de tevredenheid over verkeersveiligheid in de buurt is toegenomen. 

Infogram URL

Ontevredenheid verkeersveiligheid vooral door snelheid, infrastructuur en verkeersdeelname

Inwoners is gevraagd om hun (on)tevredenheid over de verkeersveiligheid in de eigen buurt toe te lichten. Ontevredenheid laat zich vooral groeperen in ‘snelheid’ en ‘infrastructuur en verkeersdeelname’. Snelheid wordt op verschillende manieren gerelateerd aan auto’s, fietsers, scooters en gevaar voor kinderen. Bij infrastructuur en verkeersdeelname noemen inwoners opnieuw ‘hard rijden’, maar hebben ze het ook over infrastructuur die een negatieve invloed heeft op de veiligheid. Bijvoorbeeld een kruispunt, stoep of fietspad.

Straat is druk, krap, maar er wordt toch hard gereden

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Onoverzichtelijk oversteken door fietspaden met kleine kinderen, er wordt te hard gereden om overzicht te hebben (…)

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Inwoners die tevreden zijn noemen vooral redenen die gaan over infrastructuur en verkeersdeelname. Het gaat dan om drempels en fietspaden, maar ook over autoluwe straten/buurten. Half zo groot is het aantal toelichtingen dat gaat over snelheid. Inwoners zijn tevreden over de verkeersveiligheid doordat er niet hard wordt gereden, het een rustige straat is, een autoluwe buurt, et cetera. Het ‘algemeen gevoel’ staat op nummer drie (goed, veilig, rustig) en op vier ‘(on)veilige situaties en ongelukken’ (weinig ongelukken, geen onveilige situaties).

Auto's rijden langzaam, en er is ruimte voor fiets en voetganger

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

30 km zone en veel paaltjes zorgen voor verkeersveilige buurt

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Meeste last van gevaarlijk verkeersgedrag in Overvecht, West en Noordwest

Ongeveer de helft van deze inwoners heeft vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag (Overvecht 51%, West 48% en Noordwest 46%). Een stuk kleiner is dat aandeel in Vleuten-De Meern (21%) en Oost (20%). In heel Utrecht heeft 33% hier vaak last van. Een wat kleiner aandeel (27%) heeft er (bijna) nooit last van.

De meeste Utrechters (62%) zijn tevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te steken. 17% is hier ontevreden over. Wijk West valt hierbij op omdat bijna een kwart (24%) hier niet tevreden is. Ook in Overvecht (21%) en Noordwest (20%) is dit aandeel relatief groot.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023