Image
Servaasbolwerk

Verkeersveiligheid

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
verkeersongevallen* 1.905 1.736 1.493 1.502
verkeersgewonden* 490 410 367 296
verkeersdoden* 7 5 5 4
% inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - - 63
% inwoners dat ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - - 37
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeersgedrag - - - 33
% inwoners dat tevreden is over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken - - - 62
% inwoners dat vaak last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep 19 19 - 22
% inwoners dat (bijna) nooit last heeft van geparkeerde fietsen op de stoep 53 52 - 50
* Dit betreft alleen verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert alleen een verkeersongeval als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. Is er sprake van letsel, een ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, een ernstige overtreding of andere problemen, dan wordt er politie naar het ongeval gestuurd.
Bron: VIA; gemeente Utrecht

Stabilisatie aantal verkeersongevallen, minder verkeersgewonden

De politie registreerde 1.502 verkeersongevallen, in 2020 waren dat er 1.494. Ten opzichte van 2019, voor corona, had Utrecht in 2021 13% minder verkeersongevallen. Het aantal verkeersgewonden nam opnieuw af. 2020 telde 367 verkeersgewonden, in 2021 waren dat er 296 (-19%). Ten opzichte van 2019 is dat zelfs een afname van 28%. 2021 had vier verkeersdoden, een minder dan in 2020.

Conclusies over de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken. De afname van de verkeersintensiteit ten opzichte van 2019 betekent enerzijds minder mensen op de weg die met elkaar in een ongeval terecht kunnen komen. Aan de andere kant is er meer gelegenheid voor het vertonen van risicogedrag zoals te hard rijden.

Infogram URL

Merendeel Utrechters tevreden over verkeersveiligheid in eigen buurt

Bijna twee derde (63%) van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. In de wijken Zuid (77%) en Oost (75%) wonen relatief de meeste inwoners die tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun buurt. 37% van de Utrechters is ontevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Hierbij valt op dat er in Overvecht meer inwoners ontevreden zijn over de verkeersveiligheid (55%), dan tevreden. De subwijken Lombok, Leidseweg (69%), Kanaleneiland (59%) en Ondiep, 2e Daalsebuurt (58%) hebben relatief de meeste ontevreden inwoners. Omdat de tevredenheid op een andere manier is gemeten dan voorgaande jaren, kan op wijk- of subwijkniveau niet gesproken worden van een toe- of afname. Voor Utrecht als geheel kan wel worden gezegd dat de tevredenheid over de verkeersveiligheid in de buurt is toegenomen.

Infogram URL

Ontevredenheid verkeersveiligheid vooral door snelheid en infrastructuur en verkeersdeelname

Inwoners is gevraagd om hun (on)tevredenheid over de verkeersveiligheid in de eigen buurt toe te lichten. De ontevredenheid over de verkeersveiligheid laat zich vooral groeperen in ‘snelheid’ en ‘infrastructuur en verkeersdeelname’. Snelheid wordt op verschillende manieren gerelateerd aan auto’s, fietsers, scooters, gevaar voor kinderen. Bij infrastructuur en verkeersdeelname wordt opnieuw hard rijden genoemd, maar hebben inwoners het ook over infrastructurele zaken zoals kruispunt, stoep en fietspad die de verkeersveiligheid niet ten goede komen.

Straat is druk, krap, maar er wordt toch hard gereden

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Onoverzichtelijk oversteken door fietspaden met kleine kinderen, er wordt te hard gereden om overzicht te hebben (…)

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Inwoners die tevreden zijn over de verkeersveiligheid noemen vooral redenen die gaan over infrastructuur en verkeersdeelname. Het gaat dan om drempels en fietspaden, maar ook over het autoluw zijn van een straat/buurt. Half zo groot is het aantal toelichtingen dat gaat over snelheid. Inwoners zijn tevreden over de verkeersveiligheid doordat er niet hard wordt gereden, het een rustige straat is, een autoluwe buurt, etc. Het ‘algemeen gevoel’ staat op nummer drie (goed, veilig, rustig) en op vier ‘(on)veilige situaties en ongelukken’ (weinig ongelukken, geen onveilige situaties).

Auto's rijden langzaam, en er is ruimte voor fiets en voetganger

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

30 km zone en veel paaltjes zorgen voor verkeersveilige buurt

  • Inwonersenquête, gemeente Utrecht

In Overvecht, West en Noordwest meeste last van gevaarlijk verkeersgedrag

Ongeveer de helft van de inwoners heeft in deze wijken vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag (Overvecht 51%, West 48% en Noordwest 46%). Een stuk kleiner is dat aandeel in Vleuten-De Meern (21%) en Oost (20%). In Utrecht als geheel heeft een derde (33%) in zijn of haar buurt vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag. Een wat kleiner aandeel (27%) heeft er (bijna) nooit last van.

Het merendeel van de Utrechters (62%) is tevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken. 17% is hierover ontevreden. De wijk West valt hierbij op omdat in West bijna een kwart (24%) van de inwoners ontevreden is over de hoeveelheid veilige oversteekplaatsen. Ook in Overvecht (21%) en Noordwest (20%) is de ontevredenheid hierover relatief groot.

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022