Image
Servaasbolwerk

Verkeersveiligheid

Samenvatting

De meerderheid van de inwoners is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Dit is nagenoeg gelijk aan 2021. De aantallen door de politie geregistreerde verkeersongevallen en -gewonden in 2023 zijn vergelijkbaar met de aantallen in 2022. 

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022  2023
verkeersongevallen* 1.736 1.493 1.498 1.808 1.793
verkeersgewonden* ** 421 397 392 458 452
verkeersdoden* 5 5 5 5 9
% inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - 63 - 64
% inwoners dat ontevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt - - 37 - 36
% inwoners dat vaak last heeft van gevaarlijk verkeersgedrag - - 33 - 32
* Dit betreft verkeersongevallen op wegen in beheer van de gemeente Utrecht, geregistreerd door de politie. De politie registreert een verkeersongeval alleen als ze er zelf bij is. De noodzaak van politie-inzet wordt bepaald door de meldkamer. In de volgende gevallen wordt de politie betrokken: letsel, ongeval met grote impact, vermoeden van rijden onder invloed van alcohol of drugs, ernstige overtreding of andere problemen. 
** Dit betreft gecorrigeerde cijfers als gevolg van een probleem in de politieregistratie.
Bron: VIA; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aantal verkeersongevallen en gewonden in het verkeer vrijwel gelijk aan 2022

De politie registreerde in 2023 (voorlopige cijfers) 1.793 verkeersongevallen op de wegen in beheer van de gemeente Utrecht. Dat zijn 15 ongevallen minder dan in 2022, een afname van 1%. In 2023 overleden 9 mensen bij een verkeersongeval, dit zijn er meer dan in de jaren ervoor. Er raakten 452 verkeersdeelnemers gewond, 1% minder dan in 2022. De voorlopige aantallen in 2023 zijn vergelijkbaar met 2022, maar hoger dan 2020 en 2021. In 2020 en 2021 was er minder verkeer door de coronamaatregelen. Deze afname zorgde voor een kleinere kans op ongevallen en verkeersslachtoffers.

In 2023 registreerde de politie 57 meer verkeersongevallen (+3%) en 31 meer gewonden (+7%) dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van corona. Conclusies over de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal verkeersgewonden kunnen we op lokaal niveau niet trekken. Landelijk is het aantal gewonden in 2023 ook lager dan in 2022, maar hoger dan in de jaren 2014-2021.

Afleiding, rijden onder invloed en leeftijd mogelijk oorzaak toename verkeersongevallen in 2022

Ontwikkelingen die verband houden met de stijging in 2022 zijn bijvoorbeeld dat ouderen steeds langer deelnemen aan het verkeer en de kans op verkeersongevallen met ernstig letsel toeneemt naarmate verkeersdeelnemers ouder wordenEen andere ontwikkeling is de toename van afleiding en rijden onder invloed. We zien dat verkeersdeelnemers vaker afgeleid zijn, door bijvoorbeeld telefoongebruik, stress en vermoeidheid. In 2021 gaf 71,5% van de Nederlandse volwassenen toe weleens de telefoon te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer, in 2019 was dit nog 67,8%. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruiken vaker de telefoon in het verkeer dan andere weggebruikers. In 2022 in zijn in Nederland meer mensen bekeurd voor rijden onder invloed dan in 2021, maar ook meer dan in 2019 (voor corona) terwijl de politie niet meer alcoholcontroles uitvoerde. Er zijn hierover geen cijfers specifiek voor Utrecht.

Infogram URL

Meerderheid tevreden over verkeersveiligheid in eigen buurt

64% van de Utrechters is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt, dit is nagenoeg gelijk aan 2021 (63%). In de wijken Oost (77%), Noordoost (72%) en Zuid (72%) zijn meer inwoners tevreden. Ook zijn 18 t/m 29-jarigen vaker tevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt (72%) dan andere leeftijdsgroepen. In Noordwest is de tevredenheid over de verkeersveiligheid in de eigen buurt het meest toegenomen. In 2021 was dit aandeel 50%, in 2023 was dit 56%. Van de Utrechters is 36% ontevreden over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. In de wijk Overvecht is hier meer dan de helft van de inwoners (53%) ontevreden over. Ten opzichte van 2021 is dit in Overvecht stabiel gebleven.

Infogram URL

Meeste last van gevaarlijk verkeersgedrag in Overvecht, West en Noordwest

In de wijken Overvecht (52%), West (46%) en Noordwest (43%) hebben inwoners het vaakst last van gevaarlijk verkeersgedrag in hun eigen buurt. Van alle Utrechters heeft een derde (32%) hier vaak last van, dat is ongeveer gelijk aan het aandeel in 2021 (33%). 29% heeft (bijna) nooit last van gevaarlijk verkeersgedrag in de eigen buurt, dit is een lichte toename ten opzichte van 2021(27%). Inwoners van de wijk Oost hebben het minst vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag in de eigen buurt (18%). In de wijken Noordoost (37% in 2023, 31% in 2021), Binnenstad (34% in 2023, 28% in 2021) en Noordwest (21% in 2023, 16% in 2021) is het aandeel inwoners dat (bijna) nooit gevaarlijk verkeersgedrag in de buurt ervaart ten opzichte van 2021 gestegen.

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024