Image
wandelen-botanische-tuinen

Lopen

Samenvatting

Utrecht wil de vriendelijkste stad voor voetgangers worden. Een op de zes Utrechters gaat meestal te voet naar de binnenstad en drie kwart is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad te voet. Op een gemiddelde werkdag gebeurt een derde van de verplaatsingen binnen Utrecht lopend.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% inwoners dat meestal lopend naar de binnenstad gaat 13 - 17 - 17
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad te voet 79 - 79 - 78
% inwoners dat ontevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad te voet 7 - 7 - 8
% inwoners dat vaak last heeft van obstakels op de stoep (ongelijke tegels, geparkeerde fietsen) - - - - 26
% inwoners dat (bijna) nooit last heeft van obstakels op de stoep (ongelijke tegels, geparkeerde fietsen) - - - - 37
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Lopen en fietsen op nummer 1

Utrecht wil van lopen de meest vanzelfsprekende en aantrekkelijke manier maken om een bestemming op korte afstanden te bereiken. Ook om te bewegen of om te ontsnappen aan de drukte, wordt lopen (en fietsen) een steeds logischere keuze. De ambitie is om – naast Wereld Fietsstad – ook nummer 1 voor de voetganger te worden.

Een op de zes Utrechters gaat meestal te voet naar de binnenstad 

Net zoals in 2021, geeft 17% van de Utrechters aan meestal lopend naar de binnenstad te gaan. Voor corona (2013-2019) was dit aandeel nog 10-13%. Mogelijk hebben de mobiliteitsbeperkingen als gevolg van corona een blijvend effect op de vervoerskeuze: mensen gaan vaker te voet. 

Infogram URL

Buiten de wijk Binnenstad (80%), ligt het aandeel Utrechters dat meestal te voet naar de binnenstad gaat, vooral hoog in West (23%), Noordoost (22%) en Oost (21%). Het aandeel is logischerwijs, gezien de afstand tot het centrum, lager in Vleuten-De Meern (1%) en Leidsche Rijn (2%). Hetzelfde geldt voor Overvecht en Zuid (beide 6%). 

Drie kwart Utrechters tevreden over loopbereikbaarheid van de binnenstad 

Buiten de wijk Binnenstad (94%), is de tevredenheid over de loopbereikbaarheid van de binnenstad het grootst in Noordoost (89%), Oost en West (beide 87%). In wijken die wat verder van de binnenstad liggen, is de tevredenheid minder groot dan stadsbreed (78%). We zien een lichte stijging van het aandeel inwoners dat ontevreden is over de loopbereikbaarheid van de binnenstad (7% in 2019 en 2021, 8% in 2023).

Voetgangers gebruiken drukke straten, ondanks beperkt loopcomfort

Uit het onderzoek Verplaatsingsgedrag van voetgangers in de binnenstad van Utrecht van de Hogeschool van Amsterdam en Movares blijkt dat dat onder meer komt omdat er in deze straten veel winkels en horecagelegenheden zijn. Tijdens de drukste momenten, rond 12.15 uur en 17.00 uur, zijn de Oudegracht, Lange Elisabethstraat en de passages bij Hoog Catharijne druk en voldoen ze volgens het onderzoek niet altijd meer aan een comfortabele (door)loopruimte. Uit de resultaten blijkt dat op piekmomenten en drukke dagen de binnenstad aanpassingen nodig heeft om comfortabel te zijn voor voetgangers. Dit heeft volgens het onderzoek met name te maken met de smalle vrije doorloopruimte door verschillende obstakels.

Een derde van de verplaatsingen binnen Utrecht op werkdagen te voet 

Een derde (33%) van de verplaatsingen binnen Utrecht (verplaatsingen met start- en eindpunt in Utrecht) werd in 2022 op werkdagen lopend gedaan. Op weekenddagen is dat aandeel wat groter (38%). Op werkdagen werd bijna een op de vijf verplaatsingen (19%) binnen, van en naar Utrecht (dus alle verplaatsingen die beginnen en/of eindigen in Utrecht) lopend gedaan. Op weekenddagen was dit 3 procentpunt meer. In 2020 en 2021 werd relatief meer gelopen, waarschijnlijk als gevolg van de coronamaatregelen.

Infogram URL

Kwart Utrechters heeft vaak last van obstakels op de stoep

In Noordwest, Overvecht en Binnenstad wordt vaker last ervaren van obstakels op de stoep (35%, ten opzichte van 26% stadsbreed). Ruim een derde (37%) van de Utrechters heeft (bijna) nooit last van obstakels op de stoep. In Leidsche Rijn (54%) en Vleuten-De Meern (48%) wordt de minste last hiervan ervaren. Inwoners van 65 jaar en ouder hebben het vaakst last van obstakels op de stoep (39%), jongere Utrechters het minst (20%).

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024