Image
Straat in Binnenstad Utrecht

Voorraad woningen

Samenvatting

De woningvoorraad groeit in 2022 met bijna 3.000 (+1,8%) tot een totaal van 165.399 op 1 januari 2023. De laatste jaren zien we binnen de woningvoorraad een afname van het aandeel sociale huur in eigendom van particulieren, een groei van het aandeel middenhuur, en een groei van het aandeel dure koopwoningen.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
totaal aantal woningen    153.845 156.678 159.671 162.450 165.399
aantal woningen per hectare 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7
gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting) 2,37 2,36 2,33 2,31 2,30
aantal koopwoningen 71.682 72.181 71.346 73.530 -
aantal huurwoningen 78.979 81.364 85.297 86.307 -
overig of onbekend 3.184 3.133 2.399 2.613 -
onttrekking* 252 420 273 344 -
toevoeging** 3.086 3.411 3.020 3.337 -
mutatiesaldo woningvoorraad*** 2.833 2.993 2.780 2.949 -
* Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie, overig.
** Nieuwbouw, verbouw en splitsing, overig.
*** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: BAG; BRP; BghU; CBS

Voorraad woningen groeit in 2022 met bijna 3.000

Op 1 januari 2023 telt Utrecht 165.399 woningen. In 2022 zijn er 3.337 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad door nieuwbouw, verbouw of splitsing. Daarnaast zijn er 344 woningen onttrokken door sloop, verbouw of samenvoeging. Netto gezien groeit Utrecht al enkele jaren met zo’n 3.000 woningen per jaar. De beschreven voorraad en mutaties zijn exclusief onzelfstandige wooneenheden, woonboten en woonwagens.

Aandeel particuliere verhuur niet verder gegroeid

Begin 2022 bestaat de woningvoorraad voor 45% uit koopwoningen en voor 53% uit huurwoningen. Het aandeel koopwoningen is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2019 (47%). Het aandeel woningcorporatiebezit (30%) is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. De overige huurwoningen worden particulier verhuurd. In 2019 en 2020 is het aandeel particuliere huurwoningen toegenomen van 20% naar 23%. In 2021 is het aandeel constant gebleven. Begin 2022 is 23% van de woningvoorraad in handen van particuliere verhuurders.

Infogram URL

Afname particuliere sociale huur, groei middenhuur en dure koop

De woningvoorraad bestaat in 2022 voor 32% uit sociale huur (huurprijs onder de liberalisatiegrens). Dit betreft zowel de sociale huurwoningen van woningcorporaties als van particuliere eigenaren. Er is een daling van de sociale huur zichtbaar van 36% in 2021 naar 32% in 2022. Het aandeel van de sociale huur van woningcorporaties is met 29% echter stabiel gebleven gedurende deze jaren. De afname van het aandeel sociale huur betreft het particuliere deel van de sociale huur. Deze afname wordt veroorzaakt door de huurprijsstijgingen in de afgelopen jaren, waardoor sociale particuliere huurwoningen zijn doorgeschoven naar het midden of dure segment.

Het aandeel woningen met een huurprijs vanaf €763 tot €1.027 (middenhuur) is de laatste jaren gegroeid tot 14% in 2022. Deze groei hangt samen met de afname van het aandeel particuliere sociale huur.

In 2022 is 33% van de woningen een dure koopwoning, met een WOZ-waarde boven de NHG-grens. Dit deel van de voorraad is gegroeid vanwege de zeer sterke prijsstijgingen in de afgelopen jaren.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023