Image
Straat in Binnenstad Utrecht

Voorraad woningen

Samenvatting

De woningvoorraad groeit in 2023 met circa 1.700 woningen (+1%) tot een totaal van 167.123 op 1 januari 2024. We zien binnen de woningvoorraad een toename van het aandeel sociale huur in eigendom van particuliere verhuurders, een toename van de categorie middenhuur en een groeiend aandeel dure koopwoningen.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
totaal aantal woningen    153.845 156.678 159.671 162.450 165.399 167.123
aantal woningen per hectare 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 16,8
gemiddelde aantal bewoners per woning (woningbezetting) 2,37 2,36 2,33 2,31 2,30 2,31
aantal koopwoningen 71.682 72.181 71.346 73.530 73.213 -
aantal huurwoningen 78.979 81.364 85.297 86.307 89.266 -
overig of onbekend 3.184 3.133 2.399 2.613 2.920 -
onttrekking* 252 420 273 344 422 -
toevoeging** 3.086 3.411 3.020 3.337 2.156 -
mutatiesaldo woningvoorraad*** 2.833 2.993 2.780 2.949 1.724 -
* Sloop, samenvoeging, verbouw en transformatie gebruiksfunctie, overig.
** Nieuwbouw, verbouw en splitsing, overig.
*** Vanwege administratieve correcties is de som van de woningstand plus onttrekkingen en toevoegingen niet exact gelijk aan de woningstand van het opeenvolgende jaar.
Bron: BAG; BRP; BghU; CBS

Voorraad woningen groeit in 2023 minder snel dan voorgaande jaren

Op 1 januari 2024 telde Utrecht 167.123 woningen. In 2023 zijn er 1.724 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad door nieuwbouw, verbouw of splitsing. Daarnaast zijn er 422 woningen onttrokken door sloop, verbouw of samenvoeging. De groei van het aantal woningen in 2023 ligt lager dan de jaren daarvoor. In 2022 werden nog 3.337 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad door nieuwbouw, verbouw of splitsing. De jaren daarvoor groeide Utrecht met zo’n 3.000 woningen per jaar. De woningvoorraad zoals hier beschreven is exclusief onzelfstandige wooneenheden, woonboten en woonwagens.

Aandeel particuliere verhuur in 2023 gegroeid

Begin 2023 bestaat de woningvoorraad voor 44% uit koopwoningen en voor 54% uit huurwoningen. Het aandeel koopwoningen is hiermee gedaald ten opzichte van 2019 (47%). Het aandeel woningcorporatiebezit (30%) is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. In 2023 waren in totaal 49.600 woningen in bezit van woningcorporaties. De overige huurwoningen zijn in particulier eigendom. Tussen 2019 en 2023 is het aandeel particuliere huurwoningen toegenomen van 20% naar 24%. Het absolute aantal is gestegen van 31.012 woningen in 2019 naar 39.666 woningen in handen van particuliere verhuurders in 2023.

Infogram URL

Toename particuliere sociale huur, groei middenhuur en dure koop

De woningvoorraad bestaat in 2023 voor 33% uit sociale huur (huurprijs onder de liberalisatiegrens). Dit betreft zowel de sociale huurwoningen van woningcorporaties als van particuliere eigenaren. Het aandeel sociale huur van woningcorporaties is met 29% al meerdere jaren stabiel. Het aandeel sociale huur in particulier eigendom is tussen 2022 en 2023 toegenomen tot circa 4% van de woningvoorraad.

Het aandeel woningen met een huurprijs vanaf € 808 tot € 1.127 (middenhuur) is de laatste jaren gegroeid tot 16% in 2023. Daarnaast betreft 34% van de woningen een dure koopwoning, met een WOZ-waarde boven de NHG-grens. Dit deel van de voorraad is gegroeid vanwege de zeer sterke prijsstijgingen in de afgelopen jaren.

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024