Image
Elektrische deelauto

Deelvervoer

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden iemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van een deelauto - - - 11
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden niemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van deelvervoer - - - 82
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een (commerciële) organisatie (zoals Greenwheels) - - - 7
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een website met bewonersaanbod (zoals SnappCar) - - - 3
% inwoners dat een deelauto gebruikte op een informele manier met familie, kennissen of buren - - - 3
totaal aantal deelauto’s 3.430 4.265 5.225 7.038
aantal deelauto’s per 100.000 inwoners 987 1.209 1.461 1.958
aantal deelauto’s per 100.000 inwoners zonder peer-to-peer (particuliere verhuur) 155 193 221 371
Bron: CROW; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Gebruik deelvervoer hoogst in Binnenstad, West en Noordoost

Bij 18% van de Utrechters maakte er in het afgelopen jaar iemand binnen zijn of haar huishouden gebruik van deelvervoer. Het gaat daarbij om een deelauto, deelfiets, deelbakfiets of deelscooter, en het gebruik is via een (commerciële) organisatie (bijv. Greenwheels, TIER Mobility, Cargoroo), via particulier delen of op een informele manier, zoals met familie, kennissen of buren. Het gebruik van deelvervoer verschilt tussen de wijken; in Binnenstad (27%), West en Noordoost (beide 25%) en Oost (24%) ligt het gebruik van deelvervoer relatief hoog. In de subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt is het gebruik het grootst, waar bij bijna een derde van de inwoners (32%) iemand uit het huishouden gebruik maakt van deelvervoer. Een stuk lager ligt het deelvervoergebruik in Vleuten-De Meern (6%), Overvecht en Leidsche Rijn (beide 13%).

Voor alle cijfers over deelvervoer geldt dat het gebruik ervan mogelijk samenhangt met het aanbod; zijn er in een (sub)wijk geen deelbakfietsen, dan is het gebruik ervan mogelijk ook lager dan in andere (sub)wijken. Voor de Utrecht Monitor zijn hier geen analyses op gedaan.

Infogram URL
Infogram URL

Aandeel deelfiets- en deelscootergebruikers in Overvecht relatief hoog

Bij 6% van de Utrechters maakte iemand in het huishouden het afgelopen jaar gebruik van een deelfiets, 2% van een deelscooter. Waar Overvecht ten opzichte van de andere Utrechtse wijken relatief weinig gebruik maakt van deelvervoer, scoort deze wijk juist relatief hoog in het deelfietsgebruik (7% - alleen Binnenstad (8%) scoort hoger) en deelscootergebruik (3%). In Overvecht is het met name subwijk Taagdreef, Wolgadreef waar de deelfiets en deelscooter veel wordt gebruikt. Het fietsbezit is in Overvecht het laagst van alle Utrechtse wijken, mogelijk is er een relatie tussen het niet hebben van een fiets en deelfiets-/deelscootergebruik. In Vleuten-De Meern is het aandeel deelfietsgebruikers met 2% het laagst van de Utrechtse wijken.

In juni 2021 is er een proef gestart waarbij maximaal 100 elektrische (e-)deelbakfietsen in acht wijken zijn geplaatst. Bij 3% van de Utrechters maakte er iemand in het huishouden het afgelopen jaar gebruik van een deelbakfiets. In Noordoost (5%), West en Noordwest (beide 4%) wordt de deelbakfiets relatief meer gebruikt dan in andere wijken.

Infogram URL

Autodelen vooral via een (commerciële) organisatie

Bij 11% van de Utrechters gebruikte iemand uit het huishouden een deelauto. Dit gebeurde voornamelijk (7%) via een (commerciële) organisatie zoals Greenwheels. 3% van de Utrechters gebruikte een website met bewonersaanbod van deelauto’s, zoals Snappcar. Bij eenzelfde aandeel werd een auto op een informele manier gedeeld, zoals met familie, kennissen of buren.

Infogram URL

Utrechtse deelauto-vloot neemt opnieuw toe

Ook in de andere G4-steden nam het aantal deelauto's het afgelopen jaar verder toe. Utrecht heeft het hoogste aantal deelauto's per 100.000 inwoners (1.958), gevolgd door Amsterdam (1.733). In 2021 waren er in Utrecht in totaal 7.038 deelauto's in gebruik (vaste jaarlijkse peildatum is maart, CROW). In vergelijking met 2020 nam de Utrechtse deelauto-vloot met een derde toe (5.225 deelauto’s 2020). Het gaat hierbij om deelauto’s, inclusief peer-to-peer autodelen waarbij particulieren hun eigen auto delen (verhuren). De deelauto-vloot zonder peer-to-peer, dus alleen via organisaties zoals Greenweels of ConnectCar, is in 2021 met ruim twee derde (69%) toegenomen tot 1.333 auto’s. Dat zijn 371 deelauto’s per 100.000 inwoners.

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022