Image
Elektrische deelauto

Deelvervoer

Samenvatting

Utrecht telt 233 deelauto’s per 100.000 inwoners. Er staan ruim 800 deelauto’s in de stad in 2022. In 2021 maakt bij 18% van de Utrechters iemand in het huishouden gebruik van deelvervoer. Dit aandeel is het hoogst in Binnenstad, West en Noordoost. 

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden iemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van een deelauto - - 11 -
% inwoners waarbij in de afgelopen 12 maanden niemand uit het huishouden gebruik heeft gemaakt van deelvervoer - - 82 -
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een (commerciële) organisatie (zoals Greenwheels) - - 7 -
% inwoners dat een deelauto gebruikte via een website met bewonersaanbod (zoals SnappCar) - - 3 -
% inwoners dat een deelauto gebruikte op een informele manier met familie, kennissen of buren - - 3 -
totaal aantal deelauto’s* - - - 844
aantal deelauto’s per 100.000 inwoners* - - - 233
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Door een nieuwe meetmethode zijn de cijfers over 2022 niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Particuliere (peer-to-peer) deelauto’s met fysieke sleuteloverdracht zitten niet meer in het onderzoek. Particuliere ‘keyless’ deelauto’s zijn nog wel deel van het onderzoek. Verder maken zakelijke deelauto’s niet langer deel uit van het onderzoek, omdat de auto’s niet algemeen publiekelijk beschikbaar zijn.
Bron: CROW; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

233 deelauto’s per 100.000 inwoners

Dit is het hoogste aantal na Amsterdam (270 deelauto’s per 100.000 inwoners). In Den Haag en Rotterdam is dit aandeel een stuk lager: 87 en 86 deelauto’s per 100.000 inwoners. In Utrecht zijn in 2022 ruim 800 deelauto’s. Door een nieuwe meetmethode zijn de cijfers over 2022 niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Particuliere (peer-to-peer) deelauto’s met fysieke sleuteloverdracht zitten niet meer in het onderzoek. Particuliere ‘keyless’ deelauto’s zijn nog wel deel van het onderzoek. Verder maken zakelijke deelauto’s niet langer deel uit van het onderzoek, omdat de auto’s niet algemeen publiekelijk beschikbaar zijn. Utrecht heeft een relatief groot aantal peer-to-peer-deelauto’s. 

Infogram URL

Gebruik deelvervoer hoogst in Binnenstad, West en Noordoost

In 2021 maakte bij 18% van de Utrechters iemand binnen het huishouden gebruik van deelvervoer. Het gaat om een deelauto, deelfiets, deelbakfiets of deelscooter. Gebruik kan gaan via een (commerciële) organisatie (bijvoorbeeld Greenwheels, TIER Mobility, Cargoroo), via particulier delen of op een informele manier (bijvoorbeeld met familie, kennissen of buren). In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.

Het gebruik van deelvervoer verschilt per wijk: in Binnenstad (27%), West en Noordoost (beide 25%) en Oost (24%) is het gebruik relatief hoog. In de subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt is het gebruik het grootst (32%). Een stuk lager is dit aandeel in Vleuten-De Meern (6%), Overvecht en Leidsche Rijn (beide 13%).

Voor al deze cijfers geldt dat gebruik mogelijk samenhangt met het aanbod. Zijn er in een (sub)wijk geen deelbakfietsen? Dan is het gebruik mogelijk ook lager dan in andere (sub)wijken. We hebben hier voor de Utrecht Monitor geen analyse op gedaan.

Infogram URL
Infogram URL

Relatief veel Overvechters maken gebruik van deelscooters en deelfietsen

In 2021 maakte bij 6% van de Utrechters iemand in het huishouden gebruik van een deelfiets en bij 2% van een deelscooter. In Overvecht gebruiken inwoners relatief weinig deelvervoer. Het deelfietsgebruik (7% - alleen Binnenstad scoort hoger met 8%) en deelscootergebruik (3%) is er juist relatief hoog. Het gaat vooral om de subwijk Taagdreef, Wolgadreef. Het fietsbezit is hier het laagst van de stad. Dit is een mogelijke verklaring voor het relatief hoge deelfiets/scootergebruik. In Vleuten-De Meern is het aandeel deelfietsgebruikers met 2% het laagst van Utrecht. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar. 

Bij 3% van de Utrechters maakte iemand in het huishouden het afgelopen jaar gebruik van een deelbakfiets. In Noordoost (5%), West en Noordwest (beide 4%) gebruiken relatief meer inwoners een deelbakfiets dan in andere wijken.

Infogram URL

Elektrische deelbromfietsen en deelbakfietsen in Utrecht

De vergunning voor elektrische deelbromfietsen is eind 2022 niet verlengd door de gemeente (in samenspraak met de aanbieder). Het bleek te moeizaam om een deelbromfiets in Utrecht succesvol te exploiteren. Ook maakten gebruikers relatief korte ritten met de deelbromfietsen (de gemiddelde ritlengte was ongeveer even lang als die van de deelfiets) en was de verhuurperiode vrijwel even lang als die van de deelfiets. De gemeente heeft daarom voorkeur voor actieve mobiliteit (deelfiets) ten opzichte van de passieve mobiliteit (deelbromfiets). We doen onderzoek hoe e-deelbromfietsen regionaal meerwaarde kunnen bieden. 

In juni 2021 is een proef gestart met 100 elektrische deelbakfietsen in acht verschillende wijken. In 2022 is het aantal uitgebreid naar 150. Er werd dat jaar gemiddeld 1 rit per dag per bakfiets gemaakt met een gemiddelde huurperiode van 1 uur 20 minuten. Vanwege de succesvolle samenwerking is het plan om het aantal deelbakfietsen in 2023 uit te breiden met 50 tot 100 fietsen verspreid over Utrecht.

Autodelen vooral via een (commerciële) organisatie

In 2021 gebruikte bij 11% van de Utrechters iemand in het huishouden een deelauto. Dit gebeurde voornamelijk (7%) via een (commerciële) organisatie zoals Greenwheels. 3% gebruikte een website met bewonersaanbod van deelauto’s, zoals Snappcar. Ook deelde 3% een auto op een informele manier, bijvoorbeeld met familie, kennissen of buren.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023