Image
Buitenzijde Stadskantoor

Bevolking & bestuur

Bevolking

Utrecht blijft groeien: nu 368.000 inwoners

Utrecht groeide vorig jaar met 6.242 inwoners naar een bevolkingsomvang van 367.984 op 1 januari 2023. Dit is de sterkste groei sinds 2014. Utrecht groeit enerzijds omdat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden en anderzijds omdat er meer vestigers dan vertrekkers zijn. Bijna een kwart van de groei in 2022 komt door vluchtelingen uit Oekraïne. 

Naar Bevolkingsontwikkeling

Utrecht zal blijven doorgroeien

Utrecht groeit al jarenlang sterk en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Volgens de huidige bevolkingsprognose passeert Utrecht in 2028 de grens van 400.000 inwoners en heeft de stad in 2040 meer dan 470.000 inwoners. Dat is een toename van 103.000 inwoners in de komende 17 jaar. Alle wijken in de stad gaan groeien, Zuidwest het sterkst.

Naar Bevolkingsprognose

Image
Viestraat

Utrecht heeft een jonge en diverse bevolking

Utrecht is een jonge stad met veel studenten en starters. Het aandeel jonge kinderen in de stad is de laatste jaren afgenomen, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Utrecht heeft een diverse bevolking met 168 verschillende nationaliteiten. Van de 368.000 Utrechters hebben er 142.000 een migratieachtergrond (39%). Ruim de helft van hen is in het buitenland geboren (56%), de rest in Nederland.

Naar Bevolkingssamenstelling

Meer statushouders en veel vluchtelingen uit Oekraïne

Begin 2023 wonen circa 2.660 statushouders in Utrecht, 400 meer dan een jaar eerder. In 2022 heeft Utrecht 765 statushouders gehuisvest. Daarmee is de achterstand in de huisvestingsopgave weggewerkt en begint Utrecht de aanzienlijke opgave voor 2023 met een voorsprong van 116 statushouders. Naast de statushouders kwamen er in 2022 ook veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Utrecht.

Naar Vluchtelingen

Gemeentebestuur & verkiezingen

Eerste raadsperiode met recordaantal fracties

In april 2022 is de nieuwe raadsperiode gestart. Dit is de eerste periode met 15 fracties in de raad, waarvan vijf de coalitie vormen. In deze raadsperiode is gestemd over 136 raadsvoorstellen. Daarbij zijn ook moties en amendementen ingediend, voornamelijk over Ruimtelijke ordening.

Naar Gemeenteraad

Opkomst in Utrecht hoger dan landelijk gemiddelde

In Utrecht is de opkomst bij verkiezingen de laatste jaren hoger dan in de G4-steden en het landelijke gemiddelde. Bij de Provinciale Statenverkiezing begin 2023 is GroenLinks de grootste partij in Utrecht en in negen van de tien wijken. D66 en PvdA zijn de tweede en derde partij.

Naar Verkiezingen

Image
Stemhokjes

Institutioneel vertrouwen in Utrecht relatief hoog

Het institutioneel vertrouwen van Utrechters is in 2021 stabiel gebleven en ligt in Utrecht relatief hoog vergeleken met andere gemeenten. Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in de politiek is vanaf het najaar 2021 lager dan gemiddeld in de afgelopen tien jaar en de verschillen in politiek vertrouwen nemen toe. Het vertrouwen dat Utrechters hebben in de lokale overheid is hoger dan in de landelijke overheid. In Overvecht is een relatief grotere groep die helemaal geen vertrouwen heeft in de landelijke overheid.

Naar Vertrouwen in overheid

Participatie & initiatieven

Een op de vier Utrechters heeft in 2021 geparticipeerd

In 2021 heeft 25% van de Utrechters op een of meerdere manieren geparticipeerd om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden. Online werd er geparticipeerd via DenkMee, met meer dan 8.000 reacties in 2022. Eind 2022 verscheen het rapport van de Rekenkamer Utrecht waarin het inwonersparticipatiebeleid van de gemeente is onderzocht.

Naar Participatie

Image
Overleg

Vier op de tien onderneemt buurtactiviteit(en) zoals schoonhouden van de openbare ruimte

In 2021 heeft vier op de tien Utrechters (41%) buurtactiviteiten ondernomen. Daarvan had 42% geen ondersteuning nodig. Het aantal aanvragen voor het Initiatievenfonds is in 2022 weer gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren.

Naar Initiatieven

Tevredenheid & dienstverlening

Totaal aantal klachten in 2022 weer gestegen

In 2022 is het totaal aantal klachten die bij de gemeente zijn ingediend gestegen naar ruim 1.700. De helft van deze klachten zijn gegrond verklaard en 11% ongegrond. Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Woo. Er zijn 986 Wob/Woo-verzoeken ingediend.

Naar Klachten, bezwaar, beroep

Meer contactmomenten

Het totaal aantal contactmomenten tussen inwoners en de gemeente neemt toe. Dit contact gaat steeds vaker via de website en andere online vormen zoals chat en WhatsApp. Op de meer traditionele kanalen zoals balie, telefoon en e-mail is juist een daling van het aantal contactmomenten te zien. De waardering van het klantcontact is hoog bij WhatsApp en het laagst bij e-mail.

Naar Dienstverlening

Beeldvorming

Image
Uitzicht op Utrecht Centraal en omgeving

Utrechters ervaren een sterke binding met de stad

Uit de Altas voor gemeenten blijkt dat Utrecht na Amsterdam de meest aantrekkelijke gemeente is om in te wonen. Daarnaast heeft Utrecht een sterk imago onder bezoekers en bewoners. De spontane bekendheid van Utrecht onder stedentrippers is het minst van de G4-steden. Utrechters ervaren een sterke binding met de stad.

Naar Kijk op Utrecht