Image
Buitenzijde Stadskantoor

Bevolking & bestuur

Bevolking

Utrecht blijft groeien: nu 374.000 inwoners

Utrecht groeide vorig jaar met 6.390 inwoners naar een bevolkingsomvang van 374.374 op 1 januari 2024. Dit is de sterkste groei sinds 2009. Utrecht groeit enerzijds omdat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden en anderzijds omdat er meer vestigers dan vertrekkers zijn. De laatste jaren daalde het geboorteoverschot en nam het vestigingsoverschot sterk toe.

Naar Bevolkingsontwikkeling

Utrecht zal ook in de toekomst doorgroeien

Utrecht groeit al jarenlang sterk en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Volgens de huidige bevolkingsprognose passeert Utrecht in 2029 de grens van 400.000 inwoners en heeft de stad in 2040 meer dan 470.000 inwoners. Dat is een toename van bijna 100.000 inwoners in de komende 16 jaar. Alle wijken in de stad gaan groeien, Zuidwest het sterkst.

Naar Bevolkingsprognose

Image
Viestraat

Utrecht heeft een jonge en diverse bevolking

Utrecht is een jonge stad met veel studenten en starters. Het aandeel jonge kinderen in de stad is de laatste jaren afgenomen, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Utrecht heeft een diverse bevolking met 171 verschillende nationaliteiten. Van de 374.000 Utrechters heeft 39% een migratieachtergrond en dit aandeel blijft toenemen.

Naar Bevolkingssamenstelling

Meer statushouders en veel vluchtelingen uit Oekraïne

Begin 2024 wonen 2.738 statushouders in Utrecht, 80 meer dan een jaar eerder. In 2023 heeft Utrecht 434 statushouders gehuisvest, terwijl de taakstelling op 676 lag. Daarmee begint Utrecht de aanzienlijke opgave voor 2024 met een achterstand van 243 statushouders. In 2022 en 2023 kwamen ook veel vluchtelingen uit Oekraïne naar Utrecht. Begin 2024 stonden bijna 1.500 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de BRP van Utrecht.

Naar Vluchtelingen

Gemeentebestuur & verkiezingen

Meer moties en amendementen ingediend door 16 fracties

In april 2023 startte het tweede raadsjaar van de raadsleden die in 2022 gestart zijn. Begin 2024 bestaat de raad uit 16 fracties. De raadsleden dienden in het tweede raadsjaar meer moties en amendementen in dan in het eerste raadsjaar. Regelmatig ging het over wonen en volkshuisvesting of mobiliteit.

Naar Gemeenteraad

Opkomst in Utrecht hoger dan landelijk

Utrechters weten de weg naar de stembus te vinden. De laatste jaren is bij elke verkiezing de opkomst in Utrecht hoger dan landelijk. Bij de Tweede Kamerverkiezing eind 2023 ging in alle wijken een meerderheid naar de stembus. GroenLinks/PvdA is de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezing in 2023.

Naar Verkiezingen

Image
Stemhokjes

Meer vertrouwen in lokale dan landelijke overheid

Het vertrouwen in de overheid daalt in Utrecht, net zoals het landelijke beeld. Utrechters hebben, net zoals twee jaar geleden, meer vertrouwen in de lokale dan landelijke overheid. 65-plussers en mensen die moeite hebben met rondkomen hebben een relatief laag vertrouwen. Inwoners met een hbo/wo-opleiding hebben een hoog vertrouwen. Het institutioneel vertrouwen van Utrechters is hoog in vergelijking met de rest van Nederland.

Naar Vertrouwen in overheid

Betrokkenheid

Een op de zes Utrechters is betrokken bij het maken van beleid en plannen

In 2023 is een op de zes Utrechters betrokken geweest bij het maken van beleid en plannen van de gemeente. Daarbij zijn er verschillen te zien in betrokkenheid tussen verschillende opleidingen, wijken en leeftijden. Inwoners zijn het minst positief over hoe duidelijk de gemeente is over wat er met hun inbreng is gebeurd. Online werd er geparticipeerd via DenkMee, met meer dan 21.000 reacties in 2023.

Naar Participatie

Image
Overleg

Meer dan de helft is betrokken bij hun buurt, zoals door schoonhouden van de buurt

In 2023 is meer dan de helft van alle Utrechters (54%) betrokken bij de buurt, waarvan het grootste deel de openbare ruimte schoonhoudt en onderhoudt. Van alle buurtactiviteiten geven inwoners het vaakst aan bezig te willen zijn met milieu en duurzaamheid. Het aantal aanvragen voor het Initiatievenfonds is in 2023 weer gestegen ten opzichte van afgelopen jaren.

Naar Initiatieven

Tevredenheid & dienstverlening

Totaal aantal klachten in 2023 met 38% gestegen

In 2023 is het totaal aantal klachten dat bij de gemeente is ingediend gestegen met 38% naar 2.388. Het aandeel gegronde klachten is gedaald naar 44%, 20% is ongegrond. Er zijn 1.041 Woo-verzoeken ingediend. Vanwege de omvang lukt het ook in Utrecht steeds minder om deze verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Naar Klachten, bezwaar, beroep

Meer contactmomenten

Het aantal contactmomenten tussen inwoners en de gemeente is de afgelopen jaren gestegen. Dit contact gaat vaker via online kanalen. Bij het aantal baliebezoeken, telefoontjes en e-mails is sprake van een dalende trend.

Naar Dienstverlening

Beeldvorming

Image
Uitzicht op Utrecht Centraal en omgeving

Utrechters zijn trots op de stad Utrecht: 65-plussers zijn minder vaak trots dan 18 t/m 29-jarigen 

Uit de Atlas voor gemeenten blijkt dat Utrecht hoog scoort op woonaantrekkelijkheid. Daarnaast kijken Utrechters positief naar hun stad. Ruim driekwart (77%) van de Utrechters is trots op de stad Utrecht. 65-plussers (68%) zijn minder vaak trots op de stad dan 18 t/m 29-jarigen. 

Naar Kijk op Utrecht