Image
Griftpark

Leefstijl volwassenen

Samenvatting

De gemiddelde volwassen Utrechter heeft een gezonde leefstijl. Wel zijn de verschillen groot, vooral naar opleidingsniveau. Onder jongvolwassenen is het middelengebruik hoog. 29% is een zware drinker en 19% gebruikte harddrugs de afgelopen vier weken. Onder alle leeftijdsgroepen zijn er veel Utrechters met problemen met slaap of vermoeidheid.

In het kort

Kerncijfers*
  2018 2019 2020 2021 2022
% inwoners dat overgewicht heeft, incl. obesitas (BMI>25) 36 - 38 - -
% inwoners dat voldoende beweegt** 60 - 60 - -
% inwoners dat overmatig drinkt*** 7 - 6 - -
% inwoners dat rookt 20 - 18 - -
* De gegevens komen uit de Gezondheidspeiling, uitgezet onder volwassenen van 18 jaar en ouder (de Gezondheidspeiling was vóór 2020 19 jaar en ouder). De resultaten van de Gezondheidsmonitor van 2022 komen medio 2023 beschikbaar.
** Voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijn voor matig/intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten.
*** Meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen, meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen.
Bron: Gezondheidspeiling, gemeente Utrecht

Utrechters voelen zich in 2022 minder gezond dan in 2020

Onlangs gepubliceerde resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2022 laten zien dat er tussen najaar 2020 en 2022 op veel gezondheidsmaten ongunstige ontwikkelingen zijn. Ervaren gezondheid en mentale gezondheid zijn verslechterd. Ook zijn er ongunstige ontwikkelingen in factoren die de gezondheid beïnvloeden. Volwassenen voldoen bijvoorbeeld minder vaak aan de beweegrichtlijn. Overgewicht en roken blijven stabiel. Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht zijn alle ontwikkelingen vindbaar. De resultaten zijn nog niet verwerkt in de Utrecht Monitor.

Gemiddelde volwassen Utrechter heeft een gezonde leefstijl, maar verschillen zijn groot

37% van de Utrechtse volwassenen houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinkt geen alcohol of maximaal één glas per dag. Het aandeel Utrechters dat rookt daalt. In 2010 was dit 23% en in 2020 18%. Het aandeel Utrechtse volwassenen met overgewicht blijft ongeveer gelijk. Hoewel Utrechters zich in vergelijking met de andere G4-steden gezonder lijken te gedragen, zijn er grote verschillen, vooral naar opleidingsniveau. Utrechtse volwassenen met basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben ruim twee keer zo vaak  overgewicht en vijf keer zo vaak obesitas als Utrechters met een hbo- of wo-opleiding. Bij voeding, beweging, roken en slapen zien we vergelijkbare verschillen. Meer over sportdeelname en tevredenheid over sportvoorzieningen in het hoofdstuk Sportdeelname

Infogram URL

Middelengebruik onder jongvolwassenen is hoog 

Eén op de drie jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) vindt het normaal om thuis drugs te gebruiken (2021). 19% van de jongvolwassenen heeft in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt (2022). Dit is vooral XTC en cocaïne. 29% van de Utrechtse jongvolwassenen drinkt minstens één keer per week zes (voor mannen) of vier (voor vrouwen) glazen alcohol per dag (2022). Daarmee vallen ze in de groep ‘zware drinkers’.

Infogram URL

Veel Utrechters hebben problemen met slapen 

Onder volwassenen komen problemen met slaap en vermoeidheid regelmatig voor. Van de 18-64 jarigen slaapt 43% niet goed. Dit geldt voor 46% van de 65-plussers. In het algemeen hebben Utrechters die het basisonderwijs of vmbo hebben afgerond vaker symptomen van slapeloosheid dan Utrechters met een hbo- of wo-opleiding.

Infogram URL