Image
Burendag met geveltuin

Sociale leefomgeving

Gezondheid

De meeste Utrechtse kinderen en jongeren voelen zich gezond, maar ze zijn vaak gestrest en vermoeid

Bijna negen op de tien Utrechtse kinderen en jongeren voelen zich gezond. Wel ervaart de Utrechtse jeugd vaak stress en vermoeidheid. Gezondheidsverschillen zijn groot en ontstaan al op jonge leeftijd. Kinderen in gezinnen met lage welvaart en eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid. In verslagjaar 2022 is er een daling van de vaccinatiegraad. 

Naar Gezondheid jeugd

De meeste Utrechters voelen zich gezond, maar gezondheidsverschillen hangen sterk samen met bestaanszekerheid

De meeste Utrechters voelen zich gezond en zijn gelukkig. Wel zijn er grote verschillen. Deze verschillen hangen sterk samen met problemen met rondkomen, werk en wonen. Soms worden verschillen groter, bijvoorbeeld bij eenzaamheid. Onder jongvolwassenen staat de mentale gezondheid onder druk.

Naar Gezondheid volwassenen

Image
Skatebaan Griftpark

De meeste Utrechters hebben een gezonde leefstijl, maar middelengebruik onder jongvolwassenen is hoog

De gemiddelde volwassen Utrechter heeft een gezonde leefstijl. Wel zijn de verschillen groot, vooral naar opleidingsniveau. Onder jongvolwassenen is het middelengebruik hoog. 29% is een zware drinker en 19% gebruikte harddrugs de afgelopen vier weken. Onder alle leeftijdsgroepen zijn er veel Utrechters met problemen met slaap of vermoeidheid. 

Naar Leefstijl volwassenen

Sociale kracht

Ontvangen informele hulp stabiel in tijden van corona

13% van de Utrechters ontvangt informele hulp, zoals hulp in de huishouding, hulp bij het klaarmaken van warme maaltijden of hulp bij het regelen van geldzaken/administratie. Het zelf-organiserend vermogen van inwoners is stabiel over de jaren, maar er zijn verschillen zichtbaar naar groepen. Het aandeel mantelzorgers is in tijden van corona stabiel gebleven.

Naar Zelfredzaamheid

Image
Twee vrouwen wandelen met een hond

Een derde van de panelleden Bewonerspanel heeft vertrouwen in de toekomst

Een derde van de panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel heeft vertrouwen in de toekomst. Waar aan het begin van de coronaperiode nog 68% van de panelleden meer saamhorigheid in de samenleving ervaarde, is dat in januari 2023 nog 5%. De meest recente cijfers (2021) laten zien dat de sociale cohesie in de buurt toeneemt en vertrouwen in de medemens gelijk blijft ten opzichte van 2019. 

Naar Sociale cohesie

Meedoen in de samenleving niet voor iedereen vanzelfsprekend

Bijna vier op de tien Utrechters doen vrijwilligerswerk (2021). Op basis van vragen over school, werk, sport, cultuurbezoek, buurtactiviteiten en sociale contacten bepalen we of inwoners in de stad meedoen. 78% van de Utrechters doet mee (2021). Meedoen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Naar Maatschappelijke participatie

Eén op de drie ouders heeft nooit zorgen over de opvoeding

Een op de drie ouders geeft aan nooit zorgen te hebben over de opvoeding van hun kinderen. Bijna 6 op de 10 van de ouders heeft advies gevraagd over de opvoeding van hun kinderen. 

Naar Ondersteuning jeugd

Helft panelleden heeft het gevoel de zorg te kunnen krijgen die nodig is

De helft van de panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel gaf in januari 2022 aan het gevoel te hebben de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Een kwart heeft dat gevoel niet. Bijna zes op de 10 panelleden verwacht in de toekomst de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Naar Ondersteuning volwassenen

Onderwijs & vaardigheden

Kwart van peuters bezoekt voorschool

Het aandeel peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat een voorschool bezoekt is toegenomen van 67% in 2020 naar 69% in 2021. In 2018 ging nog 89% van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand naar de peuterspeelzaal of voorschool. In 2021 is het aandeel peuters dat de voorschool bezoekt gelijk gebleven aan dat in 2020 (25%). In 2018 was nog 35% van de peuters geplaatst op een peuterspeelzaal. De daling in 2020 volgt na een jaar met coronamaatregelen en de harmonisatie van peuterspeelzalen en voorscholen. Dat jaar waren de voorscholen twee keer gesloten als gevolg van de coronapandemie.

Naar Het jonge kind

Aantal leerlingen op Utrechtse scholen blijft groeien

Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs blijft groeien, al is de groei in schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 beperkt (+1%). De sterkste groei is te zien binnen het (voorgezet) speciaal onderwijs (+5%), gevolgd door het voortgezet onderwijs (+4%). Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs krimpt dit jaar met 6%. De daling van het aantal leerlingen in het (gewone) basisonderwijs zet in schooljaar 2021/2022 voorzichtig door (-1%).

Naar Leerlingpopulatie

Meer dan de helft van de ouders heeft zorgen over leervertraging

Vlak na de tweede schoolsluiting in februari 2021 maakt 56% van de ouders van kinderen op de basisschool zich zorgen over leervertraging. Op dat moment was de tweede schoolsluiting nog wel van kracht in het voorgezet onderwijs, waar dan 78% van de ouders zich zorgen maakt over leervertraging bij hun schoolgaande kind(eren). In juli 2021 maakt nog 50% van de ouders met kinderen op het basis- en/of voortgezet onderwijs zich zorgen terwijl dit percentage in januari 2022 weer oploopt naar 63%. De enquête van januari 2022 is beantwoord in de eerste week na de derde schoolsluiting. Basisschoolleerlingen in groep 5, 6 en 7 hebben tijdens de eerste schoolsluiting gemiddeld twee à drie maanden leervertraging opgelopen. Ook in Utrecht lopen de jongste leerlingen de meeste leervertraging op.

Naar Onderwijsprestaties & -tevredenheid

Een op de vijf Utrechters is lid van bibliotheek Utrecht

In 2021 is het ledenaantal van Bibliotheek Utrecht met 2% toegenomen naar 77.386. Ook het aantal fysieke bezoeken is ongeveer 2% toegenomen ten opzichte van 2020. In 2021 hebben de dertien vestigingen in de stad zo veel mogelijk gepoogd de deuren open te houden tijdens de coronaperiode, al ligt het bezoekersaantal nog wel lager dan in 2019. Ook in 2021 zijn diensten digitaal aangeboden en zijn er boeken gebracht bij de leden. Het aantal paginaweergaven van de digitale bibliotheek is 9% lager dan in piekjaar 2020 maar nog steeds fors hoger dan voor de coronacrisis (+19%). Inwoners zijn vaker tevreden over de bibliotheek in de buurt dan in voorgaande jaren (71%).

Naar Bibliotheken

Digitaal aanvragen doen of afspraken maken kost 3 op de 10 inwoners moeite

Het merendeel van de Utrechters kan goed uit de voeten met online activiteiten. Wel hebben 3 op de 10 Utrechters moeite met het online aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties. Voor Utrechters in een kwetsbare situatie (panel Meetellen) ligt dit aandeel nog hoger, sommige panelleden noemen het gebruik van DigiD lastig. 

Naar Digitale vaardigheden

Image
Mbo'ers werken aan creatieve opdracht

Cultuur

Bezoekersaantallen stijgen weer in 2022

Bezoekersaantallen stijgen fors in 2022, maar zijn over het algemeen nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Dit geldt voor de Utrechtse musea en instellingen als TivoliVredenburg, Stadsschouwburg, de Domtoren en Domkerk. Culturele Zondagen trekken gemiddeld minder bezoekers dan voor corona.

Naar Cultuurdeelname

Image
Festival Berlijnplein Raum

Veel minder optredens door corona in 2020 en 2021

Het aanbod van musea en podiumkunsten in hun buurt is voor Utrechters kleiner dan in de andere gemeenten uit de G4. Tussen wijken zijn er grote verschillen in de afstand tot culturele voorzieningen als musea, podiumkunsten en bioscopen. De meest recente cijfers hierover zijn van 2021, nieuwe cijfers worden verwacht in de loop van 2023. Utrecht is de derde monumentenstad van Nederland, met meer dan 3.000 monumenten.

Naar Cultureel aanbod

Tevredenheid over culturele voorzieningen onveranderd in 2021, maar verschillen per persoon

De meerderheid van inwoners was in 2021 tevreden over de culturele voorzieningen in Utrecht, maar er is verschil in de mate van tevredenheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. De mate van tevredenheid over de culturele voorzieningen in de buurt verschilt per gebied, waarbij met het meest tevreden is in de Binnenstad.

Naar Tevredenheid culturele voorzieningen

Sport & vrije tijd

64% van de Utrechters sport op wekelijkse basis

In 2020 sport 64% van de Utrechters ten minste één dag per week. Er zijn grote verschillen in sportdeelname naar opleiding. Ook zien we verschillen naar leeftijd en naar wijk, maar die zijn minder groot. 85% van de Utrechtse kinderen sport tenminste één keer per week. 

Naar Sportdeelname

Stijgende energieprijzen hebben impact op Utrechtse sportclubs

Utrechtse sportclubs merken in meer of mindere mate de impact van de stijgende energiekosten. Het aantal zwembadbezoekers is na de coronaperiode toegenomen, maar is nog niet helemaal op het oude niveau. Tweederde van de Utrechters is tevreden over de sportvoorzieningen in de buurt (2021).

Naar Sportaccommodaties

Image
Zwemmers in zwembad Fletiomare

Amelisweerd/Rhijnauwen populairste recreatiegebied voor Utrechters

Als Utrechters in de buitenlucht ontspannen, gaan zij het vaakst naar Amelisweerd/Rhijnauwen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat natuurgebieden in de provincie Utrecht gemiddeld een 7,9 scoren. Het populairste gebied onder inwoners van de Domstad scoort volgens dit onderzoek gemiddeld een 8,0.

Naar Recreatie

Veiligheid

Totale criminaliteit neemt toe

In 2022 groeit de totale criminaliteit in Utrecht met 10%. Ondanks deze toename ligt het aantal delicten onder dat van 2020 en eerdere jaren. Het tegenovergestelde geldt voor digitale criminaliteit, zoals cybercrime. Dit daalt met 10%, maar het niveau ligt boven dat van 2020 en eerdere jaren. 

Naar Criminaliteitsontwikkeling

Totale overlast daalt, maar niveau nog steeds hoger dan voor corona

Het totale aantal politieregistraties van overlast daalt in 2022 met 7%. Ondanks deze daling is het aantal nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. De afname geldt voor bijna alle wijken. Vooral de jongerenoverlast daalt en wel met 34%. Een aantal overlastvormen nemen toe, zoals drugs- en drankgerelateerde overlast (+28%) en overlast van zwervers (+29%).

Naar Veiligheidsbeleving & overlast