Image
Schoolzone

Voorschoolse educatie & kinderopvang

Samenvatting

Bijna driekwart van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand bezoekt een voorschool. Het aandeel kinderen van 0-3 jaar dat gebruikmaakt van kinderdagopvang daalt naar 61% in 2022. Het aandeel kinderen van 4-13 jaar dat buitenschoolse opvang (BSO) bezoekt blijft stabiel. Ouders zijn minder tevreden over kinderopvang dan in 2021.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat voorschool bezoekt (bereik)* 82 67 69 - 73
aantal peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat voorschool bezoekt (bereik)* - - - 1.910 2.025
aantal kinderen (0-3 jaar) dat gebruikmaakt van kinderdagopvang (kinderdagverblijf en/of gastouder) 10.820 10.980 11.040 10.700 -
% kinderen (0-3 jaar) dat gebruikmaakt van kinderdagopvang (kinderdagverblijf en/of gastouder) 61 62 63 61 -
aantal kinderen (4-13 jaar) gebruikmaakt van buitenschoolse opvang (incl. BSO bij gastouder) 15.090 15.510 15.180 15.060 -
% kinderen (4-13 jaar) dat gebruikmaakt van buitenschoolse opvang (incl. BSO bij gastouder) 43 44 43 43 -
totaal aantal kinderen (0-13 jaar) dat gebruikmaakt van formele kinderopvang (incl. kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, excl. voorschool) 25.910 26.500 26.210 25.770 -
totaal % kinderen (0-13 jaar) dat gebruikmaakt van formele kinderopvang (incl. kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, excl. voorschool) 49 50 50 49 -
% ouders dat (zeer) tevreden is over kinderopvang (crèche, voorschool, buitenschoolse opvang) in hun buurt** 72 - 74 - 67
* Dit percentage is berekend als het daadwerkelijk aantal peuters dat een voorschool bezoekt, als percentage van het totaal aantal peuters met een VE-advies van de Jeugdgezondheidszorg. Door een nieuw monitoringsysteem is het cijfer over 2022 onbetrouwbaar. Het cijfer over 2023 is betrouwbaarder dan voorheen.
** Tevredenheid wordt gemeten o.b.v. inwoners met kinderen tot 18 jaar die een oordeel geven (tevreden, ontevreden, neutraal).
Bron: gemeente Utrecht (voorschoolse educatie); CBS (kinderopvang); Inwonersenquête, gemeente Utrecht.

Meer kinderen met een voorschooladvies bezoeken de voorschool 

Bijna driekwart van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand bezoekt een voorschool in 2023 (voorschoolbereik van 73%). In totaal gaan in 2023 meer peuters met een voorschooladvies naar de voorschool (2.025) dan in 2022 (1.910). Door de invoering van een nieuw monitoringssysteem is het aantal voorschooladviezen in 2022 onbetrouwbaar. Hierdoor is geen exact percentage bekend voor het voorschoolbereik in 2022. In 2020 is er een dip in het voorschoolbereik in een jaar met coronamaatregelen en de harmonisatie van peuterspeelzalen en voorscholen. Sinds 2020 neemt het voorschoolbereik weer iets toe. Het voorschoolbereik is in 2023 het hoogst in de wijken Overvecht (79%), Leidsche Rijn (77%) en Vleuten-De Meern (77%). Meer cijfers en toelichting zijn te vinden in de raadsbrief Voortgang voorschoolse educatie.

Infogram URL

Minder kinderen maken gebruik van kinderopvang

Het aandeel kinderen van 0-3 jaar dat naar kinderdagopvang gaat daalt van 63% in 2021 naar 61% in 2022. Het aandeel kinderen van 4-13 jaar dat buitenschoolse opvang (BSO) bezoekt is stabiel met 43%. In 2022 maakten in totaal 25.770 kinderen tot en met 13 jaar (49%) gebruik van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang (formele kinderopvang). Dat is 2% minder dan in 2021. Het totaal aantal kinderen tot en met 13 jaar dat in Utrecht woont is in diezelfde periode met 1% afgenomen. Hoewel de stad groeit neemt het aantal kinderen tot en met 13 jaar af sinds 2020. Ook het aantal kinderen tot en met 13 jaar dat gebruikmaakt van formele kinderdagopvang daalt sinds 2020.

Infogram URL

Ouders zijn minder tevreden over kinderopvang in de buurt

Het aandeel ouders dat (zeer) tevreden is over de kinderopvang in hun buurt daalt van 74% in 2021 naar 67% in 2023. Ouders in Overvecht zijn het minst vaak (zeer) tevreden (52%). Het aandeel kinderen dat formele kinderopvang bezoekt is ook het laagst in Overvecht (20%). Ook in Zuidwest zijn ouders minder vaak (zeer) tevreden (60%) en maken kinderen minder vaak gebruik van formele kinderopvang (29%) dan gemiddeld in Utrecht. Ouders die hoog scoren op meedoen zijn vaker tevreden (68%) dan ouders die laag scoren op meedoen (54%). Het aandeel kinderen dat gebruikmaakt van formele kinderopvang is het hoogst in Noordoost (61%), gevolgd door West (57%) en Oost (54%). 

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024