Image
Zonnepanelen op daken

Energie

Samenvatting

Het energiegebruik (0,3%) en de CO2-uitstoot (3,2%) namen toe in 2021. 7,1% van de elektriciteit werd in 2021 hernieuwbaar opgewekt. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide tussen 2021 en 2022 van 24% naar 29%. In 2022 zijn er 118.000 woningen met een aansluiting op aardgas, 44.000 zonder. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s steeg met 29%.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
CO2-emissie kg/inwoner 3.377 2.872 2.948 -
CO2-uitstoot totaal (in 1.000 ton) 1.200 1.030 1.063 -
totaal energiegebruik (TeraJoule) 13.972 13.877 13.925 -
aanwezig vermogen zonnepanelen in Utrecht (kWpiek) 74.434 97.475 123.398 -
% hernieuwbare energie 7,8 12,0 - -
% hernieuwbare elektriciteit* 4,2 5,9 7,1 -
% daken met zonnepanelen 13 17 24 29
% inwoners dat energie en milieu spaart door regelmatig lopend of op de fiets gaan 78 - 79 -
% inwoners dat energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten 44 - 46 -
aantal (semi-)publieke laadpunten** 1.850 2.829 3.882 5.016
% huishoudens met een of meerdere elektrische auto's 4 - 11 -
* 2021 is een eigen berekening op basis van klimaatmonitor. **  Aantallen per december; een laadpaal heeft meestal twee laadpunten.
Bron: eigen berekeningen gemeente Utrecht obv klimaatmonitor en Eneco; Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Luchtfoto analyse SmartDodo's

Energiegebruik en CO2-uitstoot namen toe in 2021

Ten opzichte van 2020 is het totale gebruik van energie in 2021 met 0,3% gestegen. De stijging tussen 2020 en 2021 is samengesteld uit een stijging van het zakelijk gasgebruik met 5,4%, particulier gasgebruik met 1,5% en particulier elektriciteitsgebruik met 5,2%. Daar staan dalingen van het zakelijke (-11,8%) en het particuliere (-4,7%) warmtegebruik tegenover. Landelijk zien we voor 2022 ten opzichte van 2021 een daling van het energieverbruik van huishoudens van 15% (temperatuur-gecorrigeerd). De cijfers voor de stad Utrecht zijn nog niet bekend. De totale CO2-emissie nam in Utrecht in 2021 met 3,2% toe ten opzichte van 2020. Oorzaken zijn een lichte stijging van het energieverbruik en omdat in de landelijke energiemix meer kolen en minder aardgas is gestookt. In deze periode groeide het aantal inwoners in de stad met 0,6%. Per inwoner is de CO2-emissie met 2,6% gestegen.

Op 29% van de Utrechtse daken liggen zonnepanelen

Dit is op basis van luchtfoto’s berekend. In 2021 was dat nog 24%. Van inwoners met een koopwoning heeft 33% zonnepanelen op het dak, bij sociale huurwoningen is dat 25%. Bij sociale huurwoningen was de grootste stijging: 5 procentpunten ten opzichte van 2021. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen nam tussen 2020 en 2021 met 27% toe. Het aandeel hernieuwbare energie is in Utrecht gestegen van 7,8% in 2019 naar 12,0% in 2020, hernieuwbare elektriciteit steeg in die jaren van 4,2% (2019) naar 5,9% (2020) naar 7,1% (eigen berekening voor 2021).

Infogram URL

In 2022 zijn er 118.000 woningen met een aansluiting op aardgas, 44.000 zonder

Aan het begin van 2022 zijn er nog bijna 118.000 woningen met een aansluiting op aardgas (73%). Dit is voor verwarming en koken of alleen voor koken. Vanaf 2018 is het verplicht nieuwbouwwoningen op een alternatief voor gas aan te sluiten (vergunningsaanvraag). In totaal zijn er nu ruim 44.000 woningen zonder aardgasaansluiting. Utrecht heeft nu al met Nieuwegein en Almere een van de hoogste percentages woningen zonder aardgasaansluiting van Nederland. In heel Nederland is het aandeel woningen met een gasaansluiting begin 2021 ongeveer 90%. Tot en met einde 2022 zijn er in Utrecht 3.104 woningen en gebouwen op particulier initiatief van het aardgas afgesloten.

Infogram URL

Netcongestie

Het elektriciteitsnet kan de toegenomen vraag naar elektriciteit niet aan. De netbeheerders TenneT en Stedin kondigden netcongestie af voor de provincie Utrecht. Dit betekent dat er voorlopig geen grote aansluitingen voor levering (door zonnevelden, grote daken met zonnepanelen en windmolens) en afname (door supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken) van elektriciteit mogelijk zijn.

29% groei (semi-)publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s

Eind 2022 telde Utrecht 5.016 (semi-)publieke oplaadpunten (een laadpaal heeft meestal twee oplaadpunten). Dat is een groei van 29% ten opzichte van 2021. In de gemeente Utrecht zijn er 13,6 laadpalen per 1.000 inwoners. Dat is iets hoger dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het afgelopen jaar kwamen er 275 publieke laadpalen bij. De beschikbaarheid van laadpalen is over bijna heel de stad op voldoende niveau. Als in een buurt de laadpalen een te hoge bezetting krijgen, worden er nieuwe locaties aan het locatieplan toegevoegd.

Tussen 2021 en 2019 zijn meer energiebesparende maatregelen genomen

Met goede isolatie bespaar je op het energieverbruik en de energierekening. Dubbelglas of voorzetramen zijn in 2021 de meest populaire energiebesparende maatregelen in woningen. Ongeveer de helft van de woningen heeft muurisolatie (56%), dakisolatie (51%) en/of vloerisolatie (48%). Utrechters met een koopwoning treffen vaker energiebesparende maatregelen in hun woning dan mensen met een huurwoning. Zo heeft 93% van de inwoners met een koopwoning in 2021 dubbelglas of voorzetramen versus 75% van de inwoners met een huurwoning. Ook bij minder gebouwgebonden maatregelen zoals groene stroom scoren kopers hoger (63%) dan huurders (37%). Alle voorzieningen in de tabel groeien ten opzichte van 2019.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023