Image
Afvalscheidingsstation

Afval

Samenvatting

De hoeveelheid huishoudelijk afval daalt met 9%, tot 375 kilo per inwoner. Vanaf april 2022 wordt in de hele stad het plastic, blik en pakafval nagescheiden. Het afvalscheidingspercentage zonder nascheiden van plastic, blik en pakafval is gedaald, inclusief nascheiden is het gelijk gebleven. Het Nieuwe Inzamelen is in het grootste gedeelte van de gemeente ingevoerd.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
afvalproductie per inwoner (totaal ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner) 391 421 413 375
restafval per inwoner (grof en fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner) 219 227 229 224
bron gescheiden grofvuil (in kg per inwoner) 80 92 82 71
grof huishoudelijk afval (in kg per inwoner) 22 24 28 26
afvalscheidingspercentage aan de bron*, zonder nascheiding 44 46 44 40
afvalscheidingspercentage incl. nascheiding van grof en fijn huishoudelijk restafval 46 47 46 46
totaal aantal bezoekers afvalscheidingsstations 566.780 643.120 616.274 583.609
rapportcijfer inzameling afval 6,5 - 6.6 -
% inwoners dat energie en milieu spaart door afval te scheiden 69 - 71 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Percentage afval dat gescheiden wordt aan-/ingeleverd inclusief grofvuil.
Bron: gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Minder afval in totaal: minder gescheiden afval, minder restafval

De hoeveelheid huishoudelijk restafval, samen met de gescheiden ingezamelde stromen als glas, papier, plastic en gft, lag in 2022 op 375 kg per inwoner. Dat is 38 kg per inwoner minder dan in 2021. Een daling van 9%. De hoeveelheid restafval na nascheiding is afgenomen met 21 kg en de hoeveelheid gescheiden afvalstromen is met 16 kg afgenomen. In de twee coronajaren hebben we een hoog aanbod van afval gezien doordat veel inwoners hebben opgeruimd. De grote afname in 2022 is te verklaren door het wegvallen van de coronamaatregelen, waardoor inwoners weer meer buiten de deur zijn gaan consumeren. Daarnaast zijn veel huizen al opgeruimd. Maar ook de hoge inflatie heeft invloed gehad waardoor spullen minder snel afgedankt worden. Ook ten opzichte van 2019 (voor corona) is het aantal kilo’s afval per inwoner gedaald.

Infogram URL

Het aantal bezoekers aan de afvalscheidingsstations daalde met 5% ten opzichte van 2021. Het is nog wel hoger dan in 2019. Gemiddeld kwamen inwoners 1,6 keer naar de afvalscheidingsstations. In 2022 werd op de afvalscheidingsstations minder afval aangeboden: de hoeveelheid grof restafval nam met 2,3 kg af en de hoeveelheid gescheiden grof afval met 10,6 kg. Het scheidingspercentage op de afvalscheidingsstations was daarmee 74%. Het afvalscheidingspercentage voor de totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2022 aan de bron 40% en 46% inclusief nascheiding. Het aandeel inclusief nascheiding is gelijk gebleven.

Vanaf april 2022 is nascheiden van plastic afval in hele stad ingevoerd

In het voorjaar van 2022 zijn de laatste wijken (Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern) overgegaan op nascheiden. De sorteermachines van het afvalbedrijf halen meer plastic, blik en pakafval (pbp-afval) uit het restafval dan inwoners voor elkaar krijgen bij bronscheiding. In deze wijken zijn de pbp-kliko's ingenomen en de ondergrondse pbp-containers geschikt gemaakt voor de inzameling van restafval of andere grondstoffen (voornamelijk papier). De voorbereidingen voor Het Nieuwe Inzamelen in de wijk Oost zijn in 2022 afgerond. Daarbij staat afval scheiden centraal en haalt de gemeente Utrecht groente-, fruit- en tuinafval (gft) en papier en karton apart op. Nadat het in 2023 in Oost is ingevoerd, is op enkele kleinere gebieden en de Binnenstad na Het Nieuwe Inzamelen in heel Utrecht doorgevoerd. Voor gebieden waar dit niet mogelijk is, besluit de gemeente tot een andere wijze van inzamelen. Eind 2022 zijn er 8.625 vrijwillige afvalinzamelaars, zij ruimen zwerfafval op in de openbare ruimte. De gemeente voorziet hen van een afvalknijper en afvalzakken.

Waardering voor de afvalinzameling groeit tussen 2019 en 2021 naar 6,6

De Inwonersenquête van de gemeente Utrecht vraagt naar de waardering voor de afvalinzameling. Utrechters waarderen de afvalinzameling in 2021 met een rapportcijfer van 6,6. Dit is hoger dan de waardering van twee jaar eerder: 6,5. Per wijk zien we wel verschillen. De hoogste waardering is in Vleuten-De Meern (7,2) en Zuid (7,2). De laagste waardering is in Overvecht (5,9). De grootste verbeteringen in waardering zien we in Noordoost (van 6,5 naar 6,9) en Zuid (van 6,8 naar 7,2). De grootste verslechtering van de waardering is in Overvecht (van 6,3 naar 5,9).

Infogram URL

Weinig afval: hoogste scheidingspercentage van vier grote gemeenten

In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zitten Amsterdam en Utrecht in 2021 bij de 7% gemeenten met het minste kilo’s huishoudelijk afval per inwoner. Alle vier de grote steden behoren tot de 4% gemeenten met het laagste scheidingspercentage. Wanneer we Utrecht vergelijken met de andere drie grote steden, dan zien we dat de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner in Amsterdam en Utrecht lager is dan in Rotterdam en Den Haag. Utrechters scheiden daarnaast relatief meer afval dan inwoners uit de andere grote steden. Het aandeel huishoudelijk restafval is daardoor duidelijk kleiner.

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023