Image
Zadelstraat en Oudegracht

Winkelmarkt

Samenvatting

In 2022 is de omzet van internetwinkelen gedaald ten opzichte van 2021, na een forse stijging in de twee jaar ervoor. In Utrecht is er minder winkelleegstand dan vorig jaar, landelijk is dat ook het geval. De huurprijzen van winkelpanden zijn over het algemeen iets gedaald in Utrecht.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% winkelleegstand gemeente Utrecht (m² wvo*) 7,7 6,7 5,0 4,5
% winkelleegstand Utrecht centrum (m² wvo*) 8,5 10,2 6,8 6,7
% leegstaande commerciële verkooppunten Utrecht centrum 6,7 7,0 6,8 6,6
% filialiseringsgraad detailhandel Utrecht centrum (verkooppunten)     48,9 49,3 49,8 50,8
aantal m² wvo* in gebruik Utrecht centrum 129.051 130.963 138.302 137.300
% inwoners tevreden over winkelvoorziening in de buurt 74 - 74 -
* De afkorting wvo staat voor: winkelvloeroppervlak.
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn hiervan nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: Locatus (situatie einde jaar); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Omzet internetwinkelen gedaald

In 2022 is in online winkels 5,8% minder omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor. In 2021 en 2020 was sprake van een forse omzetgroei in webwinkels, mede door de gevolgen van de coronapandemie. In de gehele detailhandel zien we een omzetdaling in 2022 van 7,6%. Binnen de sectoren zien we grote dalingen in consumentenelektronica (11,4%) en overige detailhandel (13%). In de sector voeding en drogisterijwaren zien we wel een omzetstijging; 4,9% in 2022.

Volgens het Koopstromenonderzoek 2021 zijn de digitale bestedingen gegroeid van 2016 t/m 2021; in de dagelijkse sector met 266% en in de doelgerichte sector (bouwmarkten, woonwinkels en tuincentra) met 130%. Voor de fysieke bestedingen in fysieke winkels is de groei 7% (dagelijks) en 24% (doelgericht).

Infogram URL

Winkelleegstand in Utrecht en centrum iets afgenomen

In Utrecht is een afname van de winkelleegstand te zien (van 5,0% in 2021 naar 4,5% in 2022). Landelijk nam de leegstand op basis van het aantal vierkante meters in het afgelopen jaar ook af, van 6,6% naar 5,4%. In het centrum van Utrecht is sprake van een kleine afname (van 6,8% naar 6,7%) in het leegstandpercentage, na een grote afname in 2021 (van 10,2% naar 6,8%). De jaren hiervoor was juist sprake van een opwaartse trend. Het leegstandspercentage in het centrum van Utrecht is met 6,7% alsnog hoger dan de veelal gehanteerde frictieleegstand van 5%. In het centrum van Utrecht is het metrage winkelruimte in gebruik iets afgenomen (naar ruim 137.000 m²). De filialiseringsgraad van de detailhandel in het centrum (50,8%) is in 2022 ook verder toegenomen. Iets meer dan de helft van de winkelpanden die in gebruik zijn, is ingevuld met een ketenbedrijf. 

Infogram URL

Lagere huurprijzen in het centrum

De huurprijzen in het centrum van Utrecht zijn in 2022 opnieuw licht gedaald. Ook zijn de maximum huurprijzen in de beste winkelstraten in de G4 opnieuw gedaald. Na de Amsterdamse Kalverstraat (€2.400) en de Rotterdamse Lijnbaan (€1.200)  worden de hoogste huren betaald aan de Lange Elisabethstraat in Utrecht (€1.100). Vorig jaar werden de hoogste huren in Utrecht nog betaald op Vredenburg. Hiermee heeft binnen de G4 alleen Den Haag een lagere maximumprijs dan Utrecht in de duurste winkelstraat: €850 per vierkante meter aan de Spuistraat.

Infogram URL

Tevreden over winkelvoorzieningen

In 2021 was driekwart van de Utrechters (74%) tevreden over de winkelvoorzieningen in de buurt. Dit is gelijk aan het percentage in 2019. Het aandeel tevreden inwoners was in 2019 het grootst in de Binnenstad (89%), dit is wederom het geval in 2021 (88%). De grootste veranderingen zijn terug te zien in Leidsche Rijn en Noordoost. In Leidsche Rijn is het aandeel tevreden bewoners 8 procentpunt lager dan in 2019. In Noordoost is de tevredenheid over winkelvoorzieningen in 2021 juist 8% hoger dan in 2019.  In Zuid is de tevredenheid over de winkelvoorzieningen in 2021 het laagst (63%), net als in 2019 (64%). Nieuwe cijfers over de tevredenheid van winkelvoorzieningen volgen uit de Inwonersenquête in 2024.

Infogram URL