Image
Mbo'ers werken aan creatieve opdracht

Voortgezet onderwijs

Samenvatting

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is met 4% toegenomen (2023/2024). Ook het aantal fte leraren is toegenomen (2021). Ruim de helft van de jongeren vindt het leuk op school en ook de helft van de ouders is tevreden met het voortgezet onderwijs in de buurt. 

In het kort

Kerncijfers
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
aantal leerlingen Utrechts voortgezet onderwijs (excl. vavo) 15.992 16.445 17.082 18.153 18.800
% vo-leerlingen uit Utrecht in Utrecht op school 74 75 77 78 -
% vo-leerlingen uit Utrecht buiten Utrecht op school 26 25 23 22 -
% vo-leerlingen op Utrechtse school, woonachtig binnen Utrecht 82 83 83 82 -
% vo-leerlingen op Utrechtse school, woonachtig buiten Utrecht 18 17 17 18 -
aantal fte leraren in Utrechts voortgezet onderwijs* 959 989 1.024 - -
% leerlingen dat het (hartstikke) leuk vindt op school** 50 - 52 - -
% ouders dat (zeer) tevreden is met het voortgezet onderwijs in de buurt*** - - - - 52
* Betreft onderwijzend personeel, exclusief managers, onderwijsondersteuners en leraren in opleiding, uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen (fte’s). Dit is niet gelijk aan het totaal aantal leraren.
** De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal leerlingen in klas 2 & 4 dat een oordeel geeft (vreselijk, niet leuk, gaat wel, leuk, hartstikke leuk).
*** De tevredenheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners met kinderen tot 18 jaar dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden, neutraal). De vraagstelling is nieuw in 2023 en daarom is er geen cijfer beschikbaar voor 2021.
Bron: DUO (aantallen leerlingen, cijfers over 2023/2024 voorlopig); Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - functiemix; Jeugdgezondheidsmonitor; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft groeien

Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is met 4% toegenomen van 18.153 in schooljaar 2022/2023 tot 18.800 leerlingen in schooljaar 2023/2024. Sinds schooljaar 2017/2018 is het aantal leerlingen met bijna een derde toegenomen (+32%). Het aantal fte leraren is tussen 2017 en 2021 met 13% toegenomen. Het aantal leerlingen volgt grofweg de groei van het aantal 12-17 jarigen in stad – al gaan er ook leerlingen van buiten de stad in Utrecht naar school en andersom. Het aantal 12-17 jarigen in Utrecht stijgt onafgebroken sinds 2009. In 2023 zien we voor het eerst sinds 2006 lichte krimp in het aantal 11- en 12-jarige kinderen in de stad. Op deze leeftijd starten kinderen vaak in het voortgezet onderwijs. Zie ook informatie over de bevolkingssamenstelling, bevolkingsprognose en de leerlingprognose.

Meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school

Van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die in Utrecht wonen gaat 78% binnen Utrecht naar school. In schooljaar 2018/2019 was dit 72%. In diezelfde periode is ook het aantal leerlingen dat vanuit omliggende gemeenten in Utrecht naar school gaat gegroeid naar 3.286 (+24%). Utrechtse leerlingen die buiten de stad naar school gaan (4.311 leerlingen) bezoeken met name scholen in Woerden (24%), Stichtse Vecht (21%), De Bilt (17%) en Zeist (14%). Leerlingen uit de wijk Vleuten-De Meern bezoeken het vaakst een school buiten de gemeentegrenzen (36%), gevolgd door leerlingen uit de wijken Noordoost (35%) en Zuid (30%). Leerlingen uit West bezoeken het minst vaak een school buiten Utrecht (4%). 

Infogram URL

Ruim de helft van de jongeren vindt het leuk op school

Van leerlingen in klas 2 en 4 gaf in 2021 ruim de helft aan het (hartstikke) leuk te vinden op school (52%). Dat is ongeveer gelijk aan 2019. Utrechtse cijfers over 2023 komen deze zomer beschikbaar. Landelijk is er sinds 2013 sprake van een dalende trend in de schoolwaardering. Met name leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn steeds minder positief. Van ouders van kinderen tot 18 jaar is 52% (zeer) tevreden over het voortgezet onderwijs in de buurt (2023). De Onderwijsinspectie kwalificeerde in 2023 vier afdelingen van het voortgezet onderwijs met 'onvoldoende' of 'zeer zwak'. Dat zijn er twee meer dan in 2022. Eén school is door de inspectie beoordeeld met ‘goed’, namelijk het Utrechts Stedelijk Gymnasium. 

Inspectieoordelen voortgezet onderwijs
  2020 2021 2022 2023
aantal afdelingen voortgezet onderwijs met oordeel ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ 3 2 2 4
aantal scholen in het voortgezet onderwijs met inspectieoordeel ‘goed’ 1 1 1 1
Bron: Onderwijsinspectie