Image
Straatlantaarn Binnenstad

Openbare ruimte & speelplekken

Samenvatting

De beoordeling voor de netheid en schoonheid van de openbare ruimte varieert per wijk: de rapportcijfers lopen uiteen van 5,5 tot 7,1. In 2023 is het aantal bewonersmeldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte toegenomen. Het aantal bewonersmeldingen met betrekking tot parken en groenvoorzieningen (bladafval, onkruid, etc.) is daarentegen afgenomen.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
score netheid openbare ruimte* 6,7 - 6,6 - 6,5
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt 6,6 - 6,6 - 6,5
rapportcijfer onderhoud van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt 6,7 - - - 6,6
rapportcijfer verzorging van het openbaar groen in de buurt 6,8 - - - 6,8
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat 34 - 36 - 38
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep 17 - 18 - 18
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen 9 - 9 - 9
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft obstakels op de stoep (ongelijke tegels, geparkeerde fietsen) - - - - 26
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden 14 - 17 - 17
% ouders dat tevreden is over speelgelegenheid in de buurt 63 - 62 - 60
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt 78 - 76 - 77
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt 8 - 9 - 9
* Samengestelde score op basis van de stellingen ‘Hoe vaak heeft u in uw buurt last van: bekladding van muren en gebouwen, rommel en afval op straat, hondenpoep en vernielingen?’
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Rapportcijfers voor netheid en schoonheid openbare ruimte schommelen tussen 5,5 en 7,1

In 2023 beoordelen Utrechters de netheid van de openbare ruimte met een score van 6,5 op een schaal van 1 tot 10. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2021. Ook voor de schoonheid van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt (rapportcijfer 6,5) is de beoordeling afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Inwoners uit Overvecht (5,5) en Zuidwest (5,9) geven de laagste beoordeling, terwijl inwoners uit Oost (7,1) en Noordoost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (allen 7,0) de hoogste beoordeling geven. Daarnaast is er in 2023 wederom gevraagd (in 2021 niet) naar het onderhoud van de openbare ruimte en de verzorging van het groen. In 2023 waarderen Utrechters het onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt met een 6,6. De verzorging van het openbaar groen beoordelen Utrechters met een 6,8. Dit is stabiel ten opzichte van 2019. In 2023 ervaarde 26% van de Utrechters last van obstakels op de stoep, zoals ongelijke tegels en geparkeerde fietsen.

Infogram URL

Aantal meldingen in 2023 teruggelopen: piek in zomermaanden

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Utrecht registreert meldingen die gedaan worden door inwoners. Vanaf 1 november 2022 komen meldingen binnen bij het nieuwe meldingssysteem Signalen. Bewoners kunnen een melding maken via de website, de telefoon, Whatsapp, chat en sociale media. Het KCC registreert onder andere meldingen van inwoners die betrekking hebben op parken en groenvoorzieningen. Het gaat om zaken zoals struiken die gesnoeid moeten worden, onkruid, bladafval of vallende takken. Jaarlijks is het aantal meldingen het hoogst in de maanden mei t/m augustus wanneer inwoners doorgaans vaker naar buiten gaan. In 2023 werden er 7.629 meldingen gedaan, een afname ten opzichte van 8.778 meldingen in 2022.

Infogram URL

Meldingen afval en vervuiling openbare ruimte: stijging sinds 2021

Het KCC registreert ook bewonersmeldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte. In 2023 werden 65.135 bewonersmeldingen gedaan over afval en vervuiling in de openbare ruimte. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren (64.269 meldingen in 2022, 55.211 meldingen in 2021). Per maand varieert het aantal meldingen sterk, van 4.795 meldingen in november naar 7.601 meldingen in december. Het aandeel Utrechters dat vaak last heeft van rommel en afval op straat is ook toegenomen van 36% in 2021 naar 38% in 2023. De verschillen tussen de wijken zijn groot. In Overvecht heeft 62% hier vaak last van, in Vleuten-De Meern is dit 21%. Daarnaast ervaart 18% van alle Utrechters vaak overlast van hondenpoep. Dit aandeel is de afgelopen jaren stabiel.

Infogram URL

Minder Utrechters tevreden over straatverlichting in de buurt 

Van alle Utrechters is 77% (zeer) tevreden over de straatverlichting in de buurt. In Noordoost (82%), Oost (81%) en Binnenstad (83%) zijn inwoners het vaakst tevreden. In Overvecht (64%) is dit aandeel het laagst. Het aandeel Utrechters dat (zeer) ontevreden is over de straatverlichting in de eigen buurt (9%) is stabiel. In Overvecht is dit aandeel het hoogst (15%).

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt gedaald

Het aandeel Utrechters met een kind onder de 12 jaar dat (zeer) tevreden is over de speelvoorzieningen in de buurt is gedaald van 62% in 2021 naar 60% in 2023. In Leidsche Rijn (71%), Noordoost (70%), en Vleuten-De Meern (70%) is de tevredenheid over speelplekken voor kinderen het hoogst. Dit staat in contrast met Binnenstad waar slechts 34% (zeer) tevreden is.

Publicatiedatum: 24-04-2024