Image
Tram in Utrecht

Openbaar vervoer

Samenvatting

Het gebruik van de tram en bus (op werkdagen) is in 2022 hoger dan in de coronajaren. Toch liggen de aantallen ongeveer een kwart lager dan in 2019. Het aantal in- en uitstappers in de trein is in 2020 en 2021 ruim gehalveerd vanwege de coronamaatregelen (2022 nog niet beschikbaar).

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
aantal in- en uitstappende treinreizigers Utrecht CS per dag 207.360 87.221 86.585 -
aantal in- en uitstappende treinreizigers overige Utrechtse stations 37.884 17.482 18.631 -
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de trein 6 - 5 -
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de bus 16 - 12 -
% inwoners dat naar de binnenstad gaat met de tram 1 - 1 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de trein 81 - 82 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de bus 80 - 80 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad met de tram 50 - 53 -
% inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met openbaar vervoer - - 83 -
% inwoners dat vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt 3 - 4 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: NS; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Reizigersaantallen bij U-OV hoger dan in 2020 en 2021 

Het gebruik van U-OV (bus en tram) op doordeweekse dagen is in 2022 met 44% toegenomen vergeleken met 2021. In totaal waren er 4.717.422 instappers. De cijfers zijn niet volledig omdat de tramreizigers van week 38 en 39 ontbreken. Het reizen met de tram was in deze weken gratis en inchecken niet nodig. In een gemiddelde werkweek telt U-OV ruim 90.000 instappers. Dit komt neer op gemiddeld ruim 18.000 instappers per werkdag. Vergeleken met 2019 (vóór corona) is het aantal U-OV reizigers op werkdagen ongeveer een kwart lager.

Infogram URL

Aantal in- en uitstappende treinreizigers in 2020 en 2021 ruim gehalveerd

Door de uitbraak van het coronavirus zien we dat het aantal treinreizigers in 2020 en 2021 flink lager was op de treinstations in Utrecht. Voorgaande jaren zagen we juist groei. In 2021 reisden gemiddeld ongeveer 87.000 reizigers per dag via Utrecht Centraal (in- en uitstappende treinreizigers). Dat is een afname van 58% vergeleken met 2019. Toen waren dat dagelijks ruim 207.000 reizigers.

De andere treinstations in Utrecht waren samen goed voor 18.631 reizigers per dag in 2021 (in- en uitstappende treinreizigers). Dit zijn 1.149 reizigers meer dan in 2020. Ten opzichte van 2019 is de afname ruim 19.000 reizigers per dag (-51%). Bij alle stations is de afname relatief ongeveer gelijk. 

Cijfers over het treingebruik in 2022 zijn halverwege 2023 beschikbaar. In hun eindejaarsprognose over 2022 zeggen de Nederlandse Spoorwegen (NS) dat zij eind 2022 20% minder reizigers vervoeren dan voor corona. Dat komt met name door thuiswerken. Ook valt op dat het reispatroon van Nederlanders veranderd is. Vooral dinsdagen en donderdagen zijn drukker dan de andere dagen van de week, aldus de NS.

Infogram URL

Afname gebruik openbaar vervoer voor bezoek aan binnenstad in 2021

Vergeleken met 2019 nam het ov-gebruik in 2021 af van 22% naar 18%. 12% van de Utrechters pakt meestal de bus, 5% neemt de trein en 1% gaat met de tram naar de binnenstad. Het gebruik van de verschillende vormen van openbaar vervoer verschilt per wijk. Inwoners van Overvecht (29%) en Vleuten-De Meern (25%) kiezen vooral voor de bus. Inwoners van de laatste wijk reizen ook relatief vaak met de trein naar de binnenstad (21%). De tram wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door inwoners van Zuidwest (9%).

Ruim driekwart van de Utrechters is in 2021 tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad per trein (82%) en bus (80%). De helft (53%) is tevreden over de bereikbaarheid per tram, een lichte toename ten opzichte van 2019. Vooral inwoners van Zuid zijn tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad met het openbaar vervoer. In West is het aandeel ontevreden inwoners het grootst.

Infogram URL

Acht op de tien inwoners tevreden over bereikbaarheid eigen buurt met het openbaar vervoer

Het meest tevreden zijn inwoners van Zuidwest en Zuid (beide 88%). In West (75%) en Oost (78%) is men hier relatief het minst tevreden over. In het oog springt de subwijk Oog in Al waar 61% tevreden is (en 23% ontevreden) over de bereikbaarheid van de eigen buurt per openbaar vervoer. Deze cijfers gaan over 2021. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.

4% van de Utrechters heeft vaak last van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt. Dit aandeel is al jaren stabiel. In Oost is dit aandeel het hoogst (5%) en in Zuid het laagst (2%). In de subwijken Zuilen-noord en -oost (8%) en Taagdreef, Wolgadreef (7%) wonen relatief de meeste inwoners die vaak last hebben van beperkte toegankelijkheid van bus- en tramhaltes in de buurt.
 

Infogram URL
Aantal in- en uitstappende treinreizigers per dag
  2019 2020 2021 2022
Utrecht CS 207.360 87.221 86.585 -
Utrecht Overvecht 9.098 4.229 4.577 -
Utrecht Lunetten 3.979 1.873 1.915 -
Utrecht Zuilen 2.295 1.103 1.090 -
Vleuten 4.744 2.125 2.205 -
Utrecht Terwijde 4.356 1.950 1.923 -
Utrecht Leidsche Rijn 4.179 1.930 1.921 -
Utrecht Vaartsche Rijn 9.233 4.272 5.000 -
Bron: NS

Publicatiedatum: 16-05-2023