Image
Zicht op Utrecht vanuit Papendorp

Utrecht Monitor

Met de meeste Utrechters gaat het in 2021 goed. Utrecht kent als grote stad met een diverse bevolking wel grote verschillen. Benieuwd naar de uitkomsten op hoofdlijnen?

Samenvatting

Bevolking & bestuur

Binnen het thema Bevolking & bestuur kijken we naar de manier waarop de Utrechtse bevolking is opgebouwd en wat de prognoses zijn voor de toekomst. Daarnaast kijken we hoe inwoners participeren op het gebied van beleid en bestuur en hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening van de gemeente.

Image
Zwangere vrouw met man en kind

361.742 inwoners

Op 1 januari 2022 had Utrecht 361.742 inwoners. Utrecht groeide in 2021 met 2.387 inwoners en in 2020 met 1.636 inwoners.

 

Fysieke leefomgeving

Binnen het thema Fysieke leefomgeving kijken we hoe tevreden Utrechters zijn over hun woning, buurt, de openbare ruimte en het verkeer in de stad. Ook besteden we aandacht aan milieu, duurzaamheid en energiemaatregelen van bewoners.

Image
Senioren op de fiets

162.450 woningen

De totale voorraad op 1 januari 2022 komt op 162.450 woningen. De voorraad woningen groeit daarmee minder snel in 2021 dan in 2020.

 

Economie & inkomen

Binnen het thema Economie & inkomen kijken we enerzijds naar de Utrechtse ontwikkelingen op het gebied van economische groei, werkgelegenheid en vastgoed. Anderzijds kijken we naar de inkomenspositie van Utrechters, vooral waar het uitkeringen en armoede betreft.

Image
Bouwplaats

288.000 banen

Tussen 2018 en 2021 nam het aantal banen toe met ruim 25.500 tot een totaal van circa 288.000. In het jaar 2019 (+4,5%) lag de groei boven de 11.000 banen.

 

Sociale leefomgeving

Het thema Sociale leefomgeving omvat terreinen als onderwijs, gezondheid, maatschappelijke participatie, ondersteuning, cultuur, sport en veiligheid. We kijken met name naar ontwikkelingen rond gebruik van voorzieningen, deelname aan activiteiten en tevredenheid rondom aanbod. Daarnaast inventariseren we ontwikkelingen rondom zelfredzaamheid en sociale kracht van inwoners.

Image
Twee vrouwen koken

40% Utrechters

Het aandeel Utrechters dat moeite heeft om hoopvol te zijn over de toekomst van Nederland neemt toe van 27% in 2019 naar 40% in 2021.

 

Nieuws

Wonen in Utrecht

Eerste rapportage 'Wonen in Utrecht'

De rapportage 'Wonen in Utrecht' geeft via interactieve figuren en bijbehorende duiding de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de Utrechtse woningmarkt weer. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de verhuisbewegingen en woonwensen van de Utrechters.

Lees meer