Image
Zicht op Utrecht vanuit Papendorp

Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2023: Veel gaat goed, maar er liggen ook uitdagingen

Utrecht kent als grote stad met een diverse bevolking wel verschillen tussen buurten en groepen inwoners. Benieuwd naar de uitkomsten op hoofdlijnen? Lees de nieuwe samenvatting. Nu ook in het Engels.

Samenvatting Summary

Bevolking & bestuur

Binnen het thema Bevolking & bestuur kijken we naar de manier waarop de Utrechtse bevolking is opgebouwd en wat de prognoses zijn voor de toekomst. Daarnaast kijken we hoe inwoners participeren op het gebied van beleid en bestuur en hoe tevreden ze zijn over de dienstverlening van de gemeente.

Image
Zwangere vrouw met man en kind

367.984 inwoners

Op 1 januari 2023 had Utrecht 367.984 inwoners. Utrecht groeide in 2022 met 6.242 inwoners en in 2021 met 2.387 inwoners.

 

Fysieke leefomgeving

Binnen het thema Fysieke leefomgeving kijken we hoe tevreden Utrechters zijn over hun woning, buurt, de openbare ruimte en het verkeer in de stad. Ook besteden we aandacht aan milieu, duurzaamheid en energiemaatregelen van bewoners.

Image
Senioren op de fiets

165.399 woningen

De totale voorraad op 1 januari 2023 komt op 165.399 woningen. In 2022 zijn er 3.337 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

 

Economie & inkomen

Binnen het thema Economie & inkomen kijken we enerzijds naar de Utrechtse ontwikkelingen op het gebied van economische groei, werkgelegenheid en vastgoed. Anderzijds kijken we naar de inkomenspositie van Utrechters, vooral waar het uitkeringen en armoede betreft.

Image
Bouwplaats

301.422 banen

Tussen 2019 en 2022 nam het aantal banen toe met ruim 26.979 tot een totaal van 301.422.

 

Sociale leefomgeving

Het thema Sociale leefomgeving omvat terreinen als onderwijs, gezondheid, maatschappelijke participatie, ondersteuning, cultuur, sport en veiligheid. We kijken met name naar ontwikkelingen rond gebruik van voorzieningen, deelname aan activiteiten en tevredenheid rondom aanbod. Daarnaast inventariseren we ontwikkelingen rondom zelfredzaamheid en sociale kracht van inwoners.

Image
Twee vrouwen koken

40% Utrechters

Het aandeel Utrechters dat moeite heeft om hoopvol te zijn over de toekomst van Nederland neemt toe van 27% in 2019 naar 40% in 2021.

 

Nieuws

Mensen lopen in Utrecht

Bevolkingsprognose 2023

De Bevolkingsprognose 2023 voorspelt de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. We kijken hierbij naar de plannen voor nieuwe woningen. En naar ontwikkelingen in de bevolking, zoals geboorte, sterfte en nieuwkomers. Op 1 januari 2023 had Utrecht 367.984 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2029 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen tot 2040 groeien.

Lees meer
Billitonkade Utrecht

Onderzoeksflits: Atlas voor gemeenten 2023

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2023 staat het thema groene en blauwe natuur centraal.

Lees meer
Utrecht vanuit Papendorp

Utrecht Monitor 2023: Veel gaat goed, maar er liggen ook uitdagingen

De nieuwe Utrecht Monitor is gepubliceerd. Hierin laat de gemeente Utrecht met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat. In de monitor wordt onder meer ingegaan op gezondheid, persoonlijk welzijn, onderwijs, sociale cohesie, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Daarmee geeft de monitor inzicht in de ‘brede welvaart’ in de stad.

Lees meer
Uitzicht over Overvecht (links) en Noordoost (rechts)

Scheidslijnen in Utrecht

Utrecht scoort vaak hoog op diverse lijstjes. Maar achter de lijstjes gaat een verdeelde stad schuil; een stad waar kwetsbare groepen niet altijd goed kunnen meekomen. Deze publicatie geeft een beknopt overzicht van de verschillen in de stad en van de buurten en groepen met een risico op kwetsbaarheid.

Lees meer
Wonen in Utrecht

Eerste rapportage 'Wonen in Utrecht'

De rapportage 'Wonen in Utrecht' geeft via interactieve figuren en bijbehorende duiding de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de Utrechtse woningmarkt weer. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de verhuisbewegingen en woonwensen van de Utrechters.

Lees meer