Image
Kinderen gaan naar school in Utrecht

Segregatiemonitor basisonderwijs, schooljaar 2020/2021

In de segregatiemonitor basisonderwijs is de onderwijssegregatie onderzocht in Utrecht. Er is gekeken
naar segregatie op basis van inkomen, opleiding en herkomst. Deze kenmerken omvatten niet alle
sociale en culturele diversiteit die in de stad zichtbaar is. Onderwijssegregatie kan zich op allerlei
groepskenmerken manifesteren. Onderwijssegregatie naar opleiding, inkomen en herkomst zijn met
name relevant vanwege effecten op sociale cohesie in de samenleving. Daarnaast is er, voor zover
mogelijk, onderscheid gemaakt tussen schoolkeuze- en woonsegregatie.

Naar de monitor

Publicatiedatum: 16-11-2023