Image
Elektrische auto's

Auto

Samenvatting

Het aantal particuliere auto’s in Utrecht is gedaald met 1,7%. Van de Utrechters heeft 64% een auto binnen het huishouden, dat is een daling vergeleken met 2019. Het bezit van elektrische auto’s is juist hoger dan in 2019. Meer Utrechters vinden het aantal parkeerplekken in de eigen buurt te hoog.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% huishoudens met een of meer auto's* 67 - - - 64
% huishoudens met een of meer elektrische auto's* 4 - - - 9
aantal personenauto’s van particulieren** 103.089 104.479 107.182 106.686 108.652
aantal personenauto’s van particulieren per 1.000 inwoners** 292 292 298 300 295
aantal volledig elektrische personenauto’s*** 3.298 5.143 7.012 8.765 7.906
aantal plug-in hybride personenauto’s*** 2.638 2.100 2.412 3.117 3.373
% inwoners dat met de auto naar de binnenstad gaat 4 - 5 - 5
aantal parkeerplaatsen in parkeergarages binnenstad en randen**** 5.855 4.323 4.719 4.815 5.584
aantal parkeerplaatsen Jaarbeursterreinen >4.300 >3.100 >3.100 >4.300 >4.300
aantal parkeerplaatsen P+R's (maandag t/m vrijdag) 1.894 2.694 2.074 2.694 2.694
aantal parkeerplaatsen P+R's (weekend) 3.955 4.755 4.135 4.755 4.755
aantal parkeerplaatsen betaald op straat 32.947 34.785 36.676 37.773 40.817
* Inclusief leaseauto of auto van de zaak waar iemand privé gebruik van maakt. Cijfers zijn niet vergelijkbaar met 2021. 
** De gegevens vanaf 2019 t/m 2021 zijn herzien. De selectiemethode is verbeterd: alleen voertuigen zijn meegenomen die, op basis van verzekering, mochten deelnemen aan het verkeer. Voorheen werden ook enkele niet-verzekerde voertuigen meegenomen.
*** Geregistreerd bij eigenaar, inclusief auto's van leasemaatschappijen die in Utrecht gevestigd zijn. 
**** Openbare plekken. Dat is exclusief belanghebbendengarages: plekken voor vergunninghouders.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; CBS; RDW, bewerking RVO; gemeente Utrecht

Particuliere autovloot per 1.000 inwoners gedaald met 1,7%

Utrecht telt op 1 januari 2023 295 personenauto’s per 1.000 inwoners. Dat is een afname van 1,7% vergeleken met 2022 (300 auto’s per 1.000 inwoners). Dit komt doordat het aantal inwoners is toegenomen en het aantal auto’s in Utrecht vrijwel gelijk is gebleven. Personenauto's op naam van rechtspersonen (bedrijven) tellen niet mee om vertekening door grote verhuur- en leasebedrijven te voorkomen. Ook in de andere G4-steden zien we deze daling. In Rotterdam (317) en Den Haag (308) zijn meer auto’s per 1.000 inwoners dan in Utrecht, in Amsterdam ligt dit aantal lager (239). Het gemiddelde in Nederland ligt een stuk hoger (440).

Het totaal aantal personenauto’s in Utrecht is 108.652. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan 2022 (108.686). 64% van de Utrechters heeft binnen het huishouden een auto. Dit aandeel is lager dan in 2019 (67%). De wijken met het hoogste autobezit zijn Leidsche Rijn (83%) en Vleuten-De Meern (92%). Vergeleken met 2019 zien we dat het autobezit in Oost is gedaald van 58% in 2019 naar 48% in 2023.

Infogram URL

Bezit van elektrische auto’s toegenomen

Bij 9% van de Utrechtse huishoudens heeft iemand een elektrische auto. Dit aandeel in 2023 is hoger dan in 2019 (4%). Het gaat hierbij om het bezit van een of meerdere elektrische auto’s. We zien dat het aandeel in Leidsche Rijn (17%) en Vleuten-De Meern (18%) hoger is dan gemiddeld in Utrecht. In Noordwest (7%), Oost, Zuid en Zuidwest (allen 6%), Binnenstad (5%) en Overvecht (4%) is dit aandeel lager dan gemiddeld. Volgens het CBS was het bezit van elektrische auto’s in Nederland in 2021 het hoogst onder de volgende groepen: mensen met een hoog inkomen, mensen met een eigen onderneming en huishoudens met een vrijstaande woning. Utrechters die (zeer) goed kunnen leven van hun inkomen hebben vaker een elektrische auto in het huishouden (11%) dan gemiddeld in Utrecht.

Infogram URL

Minder elektrische personenauto’s dan in 2022 door afname geregistreerde leaseauto’s

Utrecht telt 11.279 (deels) elektrische personenauto’s in 2023; 7.906 volledig elektrische auto’s en 3.373 hybride auto’s met een elektro- en een verbrandingsmotor. In 2022 telde Utrecht 11.882 (deels) elektrische personenauto’s, een afname in 2023 van 5%. Deze cijfers zijn inclusief auto’s van leasemaatschappijen die in Utrecht gevestigd zijn. In een specifiek postcodegebied (3526) is het aantal volledig elektrische auto’s afgenomen van 2.855 naar 81 auto’s (tussen december 2022 en december 2023). Als we dit postcodegebied buiten beschouwing laten in zowel 2022 als 2023, is het aantal elektrische personenauto’s in Utrecht gestegen van 5.910 naar 7.825. Een toename van 32%. Het aantal volledig elektrische auto’s is vergeleken met 2022 afgenomen met 10% (2022: 8.765 auto’s). We zien daarentegen dat het aantal hybride auto’s met 8% is toegenomen.

In Utrecht zijn 31 (deels) elektrische auto’s per 1.000 inwoners. Dit aantal is hoger dan in 2020 (20) en 2021 (26), maar lager dan in 2022 (33). In andere G4-steden is het bezit van dit type auto’s harder toegenomen dan in Utrecht. Het aantal (deels) elektrische auto’s per 1.000 inwoners in Utrecht is vergelijkbaar met Den Haag (33), hoger dan in Rotterdam (22) en lager dan in Amsterdam (44).

Infogram URL

Groei betaalde parkeerplaatsen op straat

Het aandeel inwoners dat per auto naar de binnenstad gaat, lijkt in 2023 (4,6%) wat lager dan tijdens de coronapandemie (5,4%). Minder Utrechters gingen toen met het openbaar vervoer naar de binnenstad. In 2019 was het aandeel inwoners dat per auto naar de binnenstad gaat (4,1%) vergelijkbaar met 2023.

Door het uitbreiden van betaald parkeren groeide het aantal betaalde parkeerplaatsen op straat met 3.052 tot 40.817 plaatsen. Het gaat om plekken die eerder niet betaald waren en nu wel. In Utrecht zijn in totaal 5.584 betaalde plaatsen in parkeergarages. Dit zijn ruim 700 plekken meer dan in 2022 (4.815). Het gaat om openbare betaalde plekken in de binnenstad en aan de rand hiervan. Parkeergarage P6 (Hoog Catharijne) was in 2023 gesloten. In 2022 was ook P2 (Hoog Catharijne) gesloten. Het aantal parkeerplekken bij de Jaarbeursterreinen en de P+R locaties is gelijk gebleven. 

Meer inwoners vinden het aantal parkeerplekken in de eigen buurt te hoog

Het gaat hierbij om het aantal plekken in de buurt van de eigen woning. 47% vindt dit aantal precies goed, 11% te veel en 30% vindt het te weinig. 12% van de inwoners heeft hier geen mening over of weet dit niet. Vergeleken met twee jaar eerder zien we in 2023 dat meer Utrechters het aantal parkeerplekken in de eigen buurt te hoog vindt en minder Utrechters het aantal te laag.

Gekeken naar de wijken zien we dat inwoners van Binnenstad, Oost en West het aantal parkeerplaatsen relatief vaak ‘te veel’ vinden. In Vleuten-De Meern, Overvecht en Noordwest vinden juist relatief veel inwoners dit aantal ‘te weinig’. In 2023 vinden in de wijken Oost, Binnenstad, Zuid en Leidsche Rijn meer inwoners het aantal parkeerplaatsen te hoog vergeleken met 2021. 

Infogram URL

Publicatiedatum: 24-04-2024