Image
Uitzicht op Utrecht Centraal en omgeving

Kijk op Utrecht

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
positie op ranglijst sterkste reputatie onder gemiddelde Nederlander - - - 1
positie op ranglijst sterkste reputatie onder eigen inwoners - - - 9
positie op ranglijst woonaantrekkelijkheidsindex 50 grootste gemeenten van Nederland 2 2 2 2
positie op ranglijst sociaal-economische index 50 grootste gemeenten van Nederland 4 4 3 2
Bron: Steden & Streken Merkenonderzoek 2011-2021, Atlas voor gemeenten van Atlas Research

Sterkste reputatie in Nederland, minder onder eigen inwoners

In 900 jaar heeft Utrecht zich sterk ontwikkeld. Niet alleen het inwoneraantal, ook de ambities groeiden mee. In een coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie presenteerde Utrecht zich de afgelopen vier jaar als een stad waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Het imago van Utrecht is regelmatig onderwerp van onderzoek. Zo blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek dat Utrecht in 2021 de gemeente is met de sterkste reputatie onder de gemiddelde Nederlander. Reputatie is bepaald op basis van bekendheid, binding en waardering. Andere steden met een sterke reputatie zijn Maastricht en Amsterdam. Utrechters beoordelen de reputatie van de eigen stad goed, maar niet zo goed als in acht andere steden. Voor eigen reputatie staat Utrecht op de negende plek van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Een ander beeld over de stad is te zien in de Atlas voor gemeenten. Hierbij is Utrecht samen met Amsterdam de meest aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Op de sociaal-economische index staat Utrecht op een gedeeld tweede plaats.

Utrecht Marketing houdt periodiek de vinger aan de pols met onderzoek naar het imago en de merkwaarden van Utrecht. In het tweede kwartaal van 2022 volgen nog de volgende onderzoeken: Merk- en imago onderzoek (Blauw), Steden & Streken Merkenonderzoek (Hendrik Beerda) en City Monitor (NBTC).

Zeven op de tien Utrechters zien vooral een leefbare stad

De beschrijving leefbare stad scoort veruit het hoogst, bij de keuze tussen zes mogelijkheden (waarbij elke respondent meerdere antwoorden mocht aankruisen). Een stad met dorps karakter is voor 37% van de respondenten een goed passende omschrijving van Utrecht. Ook noemen veel respondenten groene stad (34%) en tolerante stad (31%). Duurzame stad is het minst vaak genoemd (14%). In Overvecht kiezen respondenten vaak voor de beschrijving groene stad (47%). Terwijl bewoners in Binnenstad en de daaraan grenzende wijken Oost en Noordoost de beschrijving stad met dorps karakter door ongeveer dan de helft is aangekruist. Respondenten konden ook een eigen beschrijving noemen. De meest genoemde positieve zijn: historisch, gezellig, mooi, studenten. Negatieve omschrijvingen zijn: druk, te snel groeiend.

Infogram URL

Veel Utrechters kunnen zichzelf zijn in hun stad

Als Utrechters de keuze krijgen tussen ‘ik ben trots op Utrecht’, ‘ik kan mezelf zijn in Utrecht’ en/of ‘ik ervaar Utrecht als een stad waar mensen naar elkaar omkijken’, dan kiezen de meesten voor ‘ik kan mezelf zijn’. Bijna zeven op de tien respondenten koos hiervoor in de Inwonersenquête van 2021. Ruim de helft vinkte (ook) de optie ‘ik ben trots op Utrecht’ aan. Bij deze vraag was het mogelijk meerdere opties aan te kruisen. Jongeren kiezen vaker voor ‘ik kan mezelf zijn in Utrecht’ dan ouderen. Opvallend is dat inwoners uit Vleuten-De Meern het minst trots zijn op hun stad. Bewoners van Overvecht ervaren Utrecht het minst als een stad waar mensen naar elkaar omkijken.

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022