Image
Twee vrouwen in gesprek bij Buurtteam

Ondersteuning volwassenen

Samenvatting

De helft van de panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel gaf in januari 2022 aan het gevoel te hebben de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Een kwart heeft dat gevoel niet. Bijna zes op de 10 panelleden verwacht in de toekomst de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

In het kort

Informatie over basiszorg en aanvullende zorg Wmo volgt op een later moment. We sluiten hiervoor aan bij de verantwoordingsstukken van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht. 

Helft panelleden heeft het gevoel de zorg te kunnen krijgen die nodig is

Ongeveer de helft (51%) van de panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel heeft het gevoel de zorg te kunnen krijgen die ze (eventueel) nodig hebben. Dat blijkt uit de januaripeiling in 2022. Ruim een kwart (26%) van de panelleden heeft dat gevoel niet en 19% is neutraal. 59% van de panelleden verwacht in de toekomst de zorg te kunnen krijgen die zij nodig hebben. Dit aandeel is lager dan in de peilingen in 2020 en 2021. 20% verwacht in de toekomst niet de zorg te kunnen krijgen die nodig is en 19% is neutraal. Een klein deel (8%) heeft in de januaripeiling in 2022 aangegeven in de afgelopen weken te maken gehad met uitgestelde zorg vanwege het coronavirus. Voor driekwart van de panelleden geldt dit niet.
 

Infogram URL

 

Publicatiedatum: 25-05-2022