Image
Jongeren op bank in Griftpark

Ondersteuning jeugd

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% ouders dat afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 68 68 - 67
% ouders dat afgelopen 12 maanden nooit zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 32 32 - 33
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Eén op de drie ouders heeft nooit zorgen over de opvoeding

Door de jaren heen blijft het aandeel ouders dat in de afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen had over de opvoeding stabiel. Eén op de drie ouders (33%) heeft nooit zorgen over de opvoeding van hun kinderen. Voor 10% van de ouders geldt dat zij meestal of altijd zorgen voelen over de opvoeding. De rest heeft af en toe of soms zorgen (58%).

Bij 1 op de 5 panelleden is de sfeer in huishouden sinds coronamaatregelen in negatieve zin veranderd

Tijdens de lockdown in januari 2022 is de sfeer in het huishouden bij bijna twee derde (63%) van de leden van het Bewonerspanel niet veranderd sinds de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Bij 19% van de panelleden is de sfeer in negatieve zin veranderd. Dit beeld komt aardig overeen met de lockdown een jaar eerder, in februari 2021 (toen 21%). Daarnaast geeft 9% van de panelleden in januari 2022 aan dat de sfeer in het huishouden in positieve zin is veranderd, dat was aan het begin van de coronacrisis (april 2020) nog 23%. Vooral bij huishoudens met kinderen lijkt de sfeer vaker in negatieve zin te zijn veranderd. Paren met kinderen geven echter tegelijkertijd ook relatief vaak aan dat de sfeer in positieve zin is veranderd (13%). 

Infogram URL

Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren

71% van de kinderen en jongeren (0-17 jaar) in Utrecht heeft in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling van ruim 5% in vergelijking met voorgaande jaren. De daling in het gebruik van huisartsenzorg is hoger onder de jeugd dan onder volwassenen en ouderen. Waarschijnlijk is deze afname het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten. In alle wijken is het gebruik van huisartsenzorg onder kinderen en jongeren in 2020 afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In West en Vleuten-De Meern is de afname ten opzichte van 2019 het grootst. Informatie over medisch zorggebruik vindt u op de website van de Volksgezondheidsmonitor.

Informatie over basiszorg en aanvullende zorg Jeugd volgt nog. We sluiten hiervoor aan bij de verantwoordingsstukken van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht.

Aandeel ouders dat in de afgelopen maanden advies en/of hulp heeft gevraagd over de opvoeding van hun kind(eren) (tot 18 jaar) aan...
  2018 2019 2020 2021
totaal 63 62 - 59
familie 39 42 - 36
vrienden, kennissen 37 37 - 36
buren, buurtbewoners 7 7 - 7
kinderopvang, peuterspeelzaal, school 20 19 - 20
jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, www.jeugdengezinutrecht.nl) 20 19 - 18
huisarts 15 14 - 11
buurtteam 6 7 - 8
DOCK (buurtcentra, speeltuinen) - - - 0
SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) 1 1 - 1
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht