Image
Jongeren op bank in Griftpark

Ondersteuning jeugd

Samenvatting

Een op de drie ouders geeft aan nooit zorgen te hebben over de opvoeding van hun kinderen. Bijna 6 op de 10 van de ouders heeft advies gevraagd over de opvoeding van hun kinderen. 

In het kort

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% ouders dat afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 68 68 - 67
% ouders dat afgelopen 12 maanden nooit zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 32 32 - 33
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Informatie over basiszorg en aanvullende zorg Jeugd volgt nog. We sluiten hiervoor aan bij de verantwoordingsstukken van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht.

Een op de drie ouders heeft nooit zorgen over de opvoeding (2021)

Door de jaren heen blijft het aandeel ouders dat in de afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen had over de opvoeding stabiel. In 2021 gaf één op de drie ouders (33%) aan nooit zorgen te hebben over de opvoeding van hun kinderen. Voor 10% van de ouders geldt dat zij meestal of altijd zorgen voelen over de opvoeding. De rest heeft af en toe of soms zorgen (58%). Bijna 6 op de 10 ouders (59%) gaf in 2021 aan in de afgelopen maanden advies en/of hulp te hebben gevraagd over de opvoeding van hun kinderen, bijvoorbeeld aan familie, vrienden of de jeugdgezondheidszorg (zoals het consultatiebureau, jeugdartsen en dergelijke).

Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren

71% van de kinderen en jongeren (0-17 jaar) in Utrecht heeft in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling van ruim 5% in vergelijking met voorgaande jaren. De daling in het gebruik van huisartsenzorg is hoger onder de jeugd dan onder volwassenen en ouderen. Waarschijnlijk is deze afname het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten. In alle wijken is het gebruik van huisartsenzorg onder kinderen en jongeren in 2020 afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In West en Vleuten-De Meern is de afname ten opzichte van 2019 het grootst. Informatie over medisch zorggebruik vindt u op de website van de Volksgezondheidsmonitor.

Aandeel ouders dat in de afgelopen maanden advies en/of hulp heeft gevraagd over de opvoeding van hun kind(eren) (tot 18 jaar) aan...
  2018 2019 2020 2021
totaal 63 62 - 59
familie 39 42 - 36
vrienden, kennissen 37 37 - 36
buren, buurtbewoners 7 7 - 7
kinderopvang, peuterspeelzaal, school 20 19 - 20
jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, www.jeugdengezinutrecht.nl) 20 19 - 18
huisarts 15 14 - 11
buurtteam 6 7 - 8
DOCK (buurtcentra, speeltuinen) - - - 0
SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) 1 1 - 1
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht