Image
Jongeren op bank in Griftpark

Ondersteuning jeugd

Samenvatting

Informatie volgt

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% ouders dat afgelopen 12 maanden (wel eens) zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 68 - 67 - -
% ouders dat afgelopen 12 maanden nooit zorgen heeft gehad over het opvoeden van hun kind(eren) (tot 18 jaar) 32 - 33 - -
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Informatie over basiszorg en aanvullende zorg Jeugd volgt. We sluiten hiervoor aan bij de verantwoordingsstukken van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht.

Grootste daling in huisartsenzorg in 2020 onder kinderen en jongeren

71% van de kinderen en jongeren (0-17 jaar) in Utrecht heeft in 2020 huisartsenzorg ontvangen. Dit blijkt uit declaratiegegevens van de zorgverzekeraars. Dit is een daling van ruim 5% in vergelijking met voorgaande jaren. De daling in het gebruik van huisartsenzorg is hoger onder de jeugd dan onder volwassenen en ouderen. Waarschijnlijk is deze afname het gevolg van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen waardoor mensen minder snel naar de huisarts gingen met gezondheidsklachten. In alle wijken is het gebruik van huisartsenzorg onder kinderen en jongeren in 2020 afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. In West en Vleuten-De Meern is de afname ten opzichte van 2019 het grootst. Informatie over medisch zorggebruik vindt u op de website van de Volksgezondheidsmonitor.

Aandeel ouders dat in de afgelopen maanden advies en/of hulp heeft gevraagd over de opvoeding van hun kind(eren) (tot 18 jaar) aan...
  2019 2020 2021 2022 2023
totaal 62 - 59 - -
familie 42 - 36

-

-
vrienden, kennissen 37 - 36 - -
buren, buurtbewoners 7 - 7 - -
kinderopvang, peuterspeelzaal, school 19 - 20 - -
jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, www.jeugdengezinutrecht.nl) 19 - 18 - -
huisarts 14 - 11 - -
buurtteam 7 - 8 - -
DOCK (buurtcentra, speeltuinen) - - 0 - -
SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) 1 - 1 - -
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht