Image
Billitonkade Utrecht

Onderzoeksflits: Atlas voor gemeenten 2023

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2023 staat het thema groene en blauwe natuur centraal.

Op de groenblauwe index staat Utrecht op de 16e plek. De vaste onderdelen van de Atlas komen ook weer aan bod. Utrecht neemt de 4e plek in op de vernieuwde woonaantrekkelijkheidsindex en de 3e plek op de sociaal-economische index.

Naar de onderzoeksflits

Publicatiedatum: 02-06-2023