Image
Uitzicht over Overvecht (links) en Noordoost (rechts)

Scheidslijnen in Utrecht

Achter de lijstjes waar Utrecht het goed op doet, gaat een verdeelde stad schuil​

De rapportage over scheidslijnen in Utrecht schetst een beknopt beeld van de verschillen in de stad. Het laat zien waar zich grote verschillen voordoen en hoe verschillen tussen groepen zich manifesteren. Dat tonen we met kaarten en figuren en aan de hand van een aantal thema's. Het beeld dat we schetsen is vooral een eerste handreiking om gesprekken te voeren over inclusie en gelijke kansen in de stad. Het geeft verdieping bij de lijstjes waar Utrecht het als stad vaak goed op doet, maar waar een verdeelde stad achter schuil gaat. ​

Analyse op basis van beschikbare data

De analyses zijn gebaseerd op data die voorhanden ligt in de Utrecht Monitor en Volksgezondheidsmonitor. Het gaat hierbij om data uit registraties en belevingsonderzoek zoals de Inwonersenquête en Gezondheidspeiling. Daarbij geeft ook een aanvullende peiling onder de panelleden van Meetellen een verdiepend inzicht in de problematiek in de stad, juist bij kwetsbare groepen.​

Naar de rapportage

Publicatiedatum: 04-04-2023