Image
Schoolzone

Het jonge kind

Samenvatting

Bijna driekwart van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand bezoekt een voorschool in 2022. Het aandeel kinderen van 0-3 jaar dat naar het kinderdagverblijf gaat stijgt naar 60% in 2021. Het aandeel kinderen van 4-13 jaar dat de buitenschoolse opvang (BSO) bezoekt is stabiel met 40%.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
% peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat voorschool bezoekt (bereik)* 82 67 69 74
% peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand in proces van toeleiding tot voorschool* - - - 18
% peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat geen voorschool bezoekt (non-bereik)* - - - 8
aantal kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat 10.170 10.420 10.520 -
aantal kinderen (4-13 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat 14.030 14.300 13.980 -
% kinderen (0-3 jaar) dat naar kinderdagverblijf gaat 57 59 60 -
% kinderen (4-13 jaar) dat naar buitenschoolse opvang gaat 40 40 40 -
totaal aandeel kinderen (0-13 jaar) in formele opvang (incl. kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, excl. voorschool) 49 50 50 -
% inwoners dat tevreden is over kinderopvang (crèche, voorschool, buitenschoolse opvang) in hun buurt*** 58 - 61 -
* Dit percentage is berekend als het daadwerkelijk aantal peuters dat een voorschool bezoekt, als percentage van het totaal aantal peuters met een VE-advies van de Jeugdgezondheidszorg. Door een nieuw monitoringssysteem is het cijfer over 2022 nauwkeuriger dan voorgaande jaren.
** Vraag in Inwonersenquête 2021 is gewijzigd t.o.v. 2019: de term peuterspeelzaal is vervangen door voorschool. In 2020 en 2022 is geen Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), gemeente Utrecht; CBS (cijfers kinderopvang); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Bereik van de voorschool neemt toe

Bijna driekwart van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand bezoekt een voorschool in 2022 (voorschoolbereik van 74%). In 2020 is er een dip in het voorschoolbereik in een jaar met coronamaatregelen en de harmonisatie van peuterspeelzalen en voorscholen. Na 2020 neemt het voorschoolbereik weer toe, al is dit nog niet op het niveau van voor 2020. Het bereik is het hoogste in de wijken Vleuten-De Meern (82%) en Overvecht (80%). Het aandeel peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand dat géén voorschool bezoekt (non-bereik) is het hoogst in de wijken Noordoost (17%) en Oost (13%). Gemiddeld in Utrecht is dit 8%. Daarnaast heeft 18% van de kinderen met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand nog niet deelgenomen aan de voorschool doordat zij op de wachtlijst staan of nog in het proces van toeleiding zaten. Het aandeel peuters op de wachtlijst of in proces van toeleiding is het hoogst in de wijken Binnenstad, Zuid en Zuidwest (23%). Net als in de reguliere kinderopvang, is er bij de aanbieders van voorschoolse educatie sprake van een personeelstekort.

Infogram URL

De helft van de kinderen bezoekt kinderopvang

Het aandeel van de Utrechtse kinderen van 0-3 jaar dat naar het kinderdagverblijf gaat stijgt naar 60% in 2021. Het aandeel kinderen van 4-13 jaar dat de buitenschoolse opvang (BSO) bezoekt is stabiel met 40%. In 2019 bezochten in totaal 25.910 kinderen tot 13 jaar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang (formele kinderopvang). In 2021 is dit aantal kinderen met 1% gegroeid naar 26.210 (50% van alle kinderen). In 2020 is, voor het eerst sinds 2001, het totaal aantal kinderen tot 13 jaar dat in Utrecht woont afgenomen. Tot op heden zet deze trend door. Het aandeel kinderen dat (formele) kinderopvang bezoekt is het laagst in Overvecht (21%), gevolgd door Zuidwest (33%). Het aandeel kinderen dat (formele) kinderopvang bezoekt is het hoogst in Noordoost (67%), gevolgd door West (63%). In heel Nederland is er in de kinderopvang een toenemend personeelstekort en zijn er naar verhouding veel personeelswisselingen. Ook het ziekteverzuim ligt hoger dan het landelijk gemiddelde over alle bedrijfstakken. De werkdruk wordt door ruim 3 op de 5 werknemers als (zeer) hoog ervaren (61%).

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023