Image
Woningen en boom met bloesem

Bevolking & bestuur

Utrecht groeit door naar bijna 368.000 inwoners. De groei van 6.242 inwoners in 2022 is de sterkste groei sinds 2014. Een kwart van de groei komt door de vestiging van Oekraïners. De stad groeit ook doordat er met een jonge bevolking, meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Jaarlijks verhuist een op de zes Utrechters, waarvan de helft de stad verlaat. Toch ervaren Utrechters over het algemeen een sterke binding met de stad. Tot 2040 komen er naar verwachting nog ruim 100.000 inwoners bij in de stad.

In Nederland staat het vertrouwen in instituties zoals Tweede Kamer, politie en rechters al een aantal jaar onder druk. Het institutioneel vertrouwen in Utrecht is hoog vergeleken met andere gemeenten. In Utrecht is bovendien, net als landelijk, meer vertrouwen in de lokale dan in de landelijke politiek. Tegelijkertijd neemt het aantal ingediende klachten bij de gemeente toe en worden deze vaker gegrond verklaard. Net als in eerdere jaren zijn een kleine 1.000 Woo-verzoeken gedaan (Wet open overheid, voorheen Wob).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zit een recordaantal van vijftien partijen in de raad. Vijf partijen vormen de coalitie. De opkomst was lager dan in 2018, maar aanmerkelijk hoger dan gemiddeld landelijk. Bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten was de opkomst in de gemeente Utrecht wel hoger dan de voorgaande verkiezingen in 2019.