Image
Utrecht Centraal en kantoren

Economie & inkomen

Macro-economisch gaat het goed met de stad en regio. De economie groeide over heel 2022 met 4,5% na een 4,9% groei in 2021. Sinds medio 2022 is de economische groei een stuk lager. Utrecht heeft een lage (3,8%) en dalende werkloosheid. Veel sectoren laten sterk herstel zien na de coronajaren, waaronder cultuur en toerisme. Daar staat tegenover dat drie op de tien ondernemers last hebben van de hoge energieprijzen en dat er een groot tekort is aan arbeidskrachten in alle sectoren.

Het aandeel Utrechters met een uitkering daalt. Tegelijkertijd zien we dat de koopkracht daalt voor veel Utrechters. Huishoudens met een laag inkomen worden relatief hard geraakt door de inflatie. Dit kan de ongelijkheid in de stad vergroten. Armoedecijfers tonen een dalende trend, maar lopen achter op de actualiteit. Het aantal huishoudens in langdurige armoede daalt niet. De cijfers laten nog geen toename van problematische schulden zien in de stad. Meer mensen met schulden krijgen hulp.

In 2022 is de kantorenleegstand en de winkelleegstand iets gedaald. Op de bedrijfsruimtemarkt is zowel aanbod als opname in 2022 lager dan het jaar ervoor.