Image
Buren op straat Bankaplein

Sociale leefomgeving

De grote meerderheid van de Utrechters voelt zich gezond. Gezondheidsverschillen in de stad zijn echter groot en ontstaan al op jonge leeftijd. Verschillen hangen sterk samen met problemen met rondkomen, werk en wonen. Onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen staat de mentale gezondheid onder druk.

De meeste Utrechters doen mee. Zij gaan naar school of hebben werk, doen aan cultuur of sport, hebben sociale contacten of zijn actief voor de buurt. Meedoen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Inwoners met een lichamelijke of psychische beperking en ouderen doen minder vaak mee. Ook opleiding en mate van rondkomen spelen een rol.

Bijna driekwart van de peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand bezoekt een voorschool, meer dan in 2021. Leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen zijn nog niet ingehaald en er is een (landelijk) dalende trend in schoolwaardering.

Na corona stijgen de bezoekersaantallen van culturele instellingen fors, maar zijn nog niet terug op het niveau van voor corona. Per wijk zijn er grote verschillen in de afstand tot culturele voorzieningen. De tevredenheid over deze culturele buurtvoorzieningen verschilt per wijk en bevolkingsgroep. Utrechtse sportaccommodaties voelen in meer of mindere mate de impact van de gestegen energieprijzen. 64% van de Utrechters sport op wekelijkse basis, maar er zijn grote verschillen naar opleiding. Utrechters sporten vaker dan inwoners van de andere G4-steden.

In 2022 neemt de totale criminaliteit in Utrecht met 10% toe. Ondanks deze toename ligt het aantal delicten nog onder dat van 2020 en eerdere jaren. Het totaal aantal politieregistraties van overlast daalt in 2022 met 7%. Dit aantal is nog altijd hoger dan in de jaren voor corona. Vooral de jongerenoverlast daalt hard (34%). Een aantal overlastvormen neemt toe, zoals drugs- en drankgerelateerde overlast (+28%) en overlast van zwervers (+29%).