Image
Utrecht vanaf Lucasbolwerk | Edwin van Wanrooij

Verantwoording

Het belang van monitoring

Om de ambities uit de Woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ te kunnen realiseren is het van belang om scherp te monitoren hoe de woningmarkt in Utrecht zich ontwikkelt. Dit doen wij onder andere via het dashboard Monitor Wonen. Hierin staan cijfers over de woningmarkt die ons antwoord geven op vragen als: wat is de huidige samenstelling van de woningvoorraad? Welke nieuwbouwplannen zitten er in de pijplijn? Hoe verandert daarmee de samenstelling van de woningvoorraad? Draagt dit voldoende bij aan onze ambities? Het dashboard Monitor Wonen bevat veel informatie, op stads-, wijk-, subwijk-, en soms zelfs buurtniveau, maar het ontbreekt aan de nodige toelichting en duiding om de cijfers goed te kunnen begrijpen. Daarom hebben we de rapportage ‘Wonen in Utrecht’ opgesteld.

Eerste rapportage 'Wonen in Utrecht'

Deze rapportage geeft via interactieve figuren en bijbehorende duiding de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de Utrechtse woningmarkt weer. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de verhuisbewegingen en woonwensen van de Utrechters.

De gegevens die we gebruiken voor deze rapportage bestaan zowel uit registratiedata (BAG, BRP, WOZ-gegevens, voorraaddata corporaties, Kadaster, WoningNet), als enquêtedata (Woon Onderzoek Nederland). Door deze data te combineren ontstaat er een actueel en uniek totaalbeeld van de Utrechtse woningmarkt. Een toelichting bij het gebruik van deze bronnen staat onder ‘Uitgangspunten’.