Image
Utrecht vanaf Lucasbolwerk | Edwin van Wanrooij

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt onze rapportage "Wonen in Utrecht". In deze rapportage geven wij u inzicht in de Utrechtse woningmarkt en de ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan in de afgelopen jaren.

De rapportage bevat informatie over verschillende aspecten van de woningmarkt, zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad, de vraag naar huur- en koopwoningen, de prijzen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van het wonen in Utrecht en de uitdagingen waar de stad voor staat.

Ik hoop dat deze rapportage nuttig is voor u en dat u er inspiratie uit kunt putten. Lees meer over wonen in Utrecht en ontdek hoe we samen kunnen werken aan betaalbare huisvesting voor iedereen.

Dennis de Vries, wethouder Wonen en Volkshuisvesting

Image
Dennis de Vries, wethouder Wonen en Volkshuisvesting