Image
Straatlantaarn Binnenstad

Staat openbare ruimte

Samenvatting

Utrechters waarderen de netheid en schoonheid van de openbare ruimte: de rapportcijfers per wijk lopen uiteen van 5,6 tot 7,1. In 2022 zijn meer bewonersmeldingen gedaan over afval en vervuiling in de openbare ruimte. Het aantal bewonersmeldingen met betrekking tot parken en groenvoorzieningen (bladafval, onkruid, etc.) is daarentegen afgenomen in 2022 ten opzichte van 2021. De piek blijft in juni en juli.

In het kort

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021 2022
score netheid openbare ruimte* 6,7 6,7 - 6,6 -
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt 6,5 6,6 - 6,6 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat 36 34 - 36 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep 18 17 - 18 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen 9 9 - 9 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van ongelijke tegels in de stoep 14 15 - 15 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van spullen op de stoep (bijv. reclameborden, vuilnisbakken) 12 12 - 13 -
% inwoners dat (zeer) ontevreden is over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken in de buurt - - - 17 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van gebouwen 1 2 - 2 -
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden 14 14 - 17 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Samengestelde score op basis van de stellingen ‘Hoe vaak heeft u in uw buurt last van: bekladding van muren en gebouwen, rommel en afval op straat, hondenpoep en vernielingen?’
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Rapportcijfers voor netheid en schoonheid openbare ruimte schommelen tussen 5,6 en 7,1

In 2021 waarderen Utrechters de netheid van de openbare ruimte met een score van 6,6 op een schaal van 1-10. Voor de schoonheid (rapportcijfer 6,6) van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt is de beoordeling vergelijkbaar met voorgaande jaren. Inwoners uit Overvecht (5,6) en Zuidwest (6,1) geven de laagste beoordeling, terwijl inwoners uit Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (7,1) de hoogste beoordeling geven voor de schoonheid van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt.

Infogram URL

Aantal overlastmeldingen in 2022 iets teruggelopen: piek in juni en juli

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente registreert meldingen die gedaan worden door bewoners. Vanaf 1 november 2022 komen meldingen binnen bij het nieuwe meldingensysteem Signalen. Bewoners kunnen een melding maken via de website, de telefoon, Whatsapp, chat en sociale media. Het KCC registreert onder andere meldingen van inwoners die betrekking hebben op parken en groenvoorzieningen. Het gaat om zaken zoals struiken die gesnoeid moeten worden, onkruid, bladafval of vallende takken. Jaarlijks neemt het aantal meldingen sterk toe vanaf april/mei: in 2022 werden er 512 meldingen gedaan in april, 895 meldingen in mei en vervolgens 1.197 meldingen in juni. Waarschijnlijk is hier sprake van een seizoenseffect. In 2022 werden er in totaal minder meldingen gedaan dan in 2021: 8.210 ten opzichte van 8.778 in 2022. Vanaf juli tot eind 2022 is een daling zichtbaar van het aantal meldingen.

Infogram URL

Meldingen afval en vervuiling openbare ruimte: stijging ten opzichte van 2021

Het KCC registreert ook bewonersmeldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte. In 2021 werden er 55.211 bewonersmeldingen gedaan over afval en vervuiling in de openbare ruimte. In 2022 waren dit 64.269 meldingen. De meldingen in 2022 zijn minder gelijkmatig verdeeld over de maanden dan in 2021. Per maand varieert het aantal meldingen sterk: van 3.951 meldingen in februari naar 6.047 in maart (+65%). De grootste verschillen met 2021 zijn te zien in augustus, september en oktober.

Infogram URL

Uit de Inwonersenquête blijkt dat in 2021 36% van de inwoners vaak last heeft van rommel en afval op straat in de buurt. Dit is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. De verschillen tussen de wijken zijn groot. In Overvecht heeft 62% hier vaak last van, in Oost is dat 20%. 18% van alle Utrechters ervaart in 2021 vaak overlast van hondenpoep.

Infogram URL

Tevredenheid openbare ruimte

In 2021 ervaart 15% van de Utrechters vaak last van ongelijke tegels in de stoep in de eigen buurt. Dit aandeel is gelijk aan 2019. Ruim een op de tien inwoners heeft vaak last van spullen op de stoep, zoals reclameborden en vuilnisbakken. Ook is 17% van de Utrechters ontevreden met de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken in de eigen buurt, terwijl 62% hier tevreden mee is. In Zuid (72%) en Leidsche Rijn (72%) zijn inwoners het meest tevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken. Verder heeft 22% van de Utrechters vaak last van geparkeerde fietsen op de stoep.

Publicatiedatum: 16-05-2023