Image
Straatlantaarn Binnenstad

Staat openbare ruimte

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
score netheid openbare ruimte* 6,7 6,7 - 6,6
rapportcijfer schoonheid straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt 6,5 6,6 - 6,6
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van rommel en afval op straat 36 34 - 36
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van hondenpoep 18 17 - 18
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van vernielingen 9 9 - 9
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van ongelijke tegels in de stoep 14 15 - 15
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van spullen op de stoep (bijv. reclameborden, vuilnisbakken) 12 12 - 13
% inwoners dat (zeer) ontevreden is over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken in de buurt - - - 17
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van beperkte toegankelijkheid van gebouwen 1 2 - 2
% inwoners dat in de buurt vaak last heeft van bouwwerkzaamheden 14 14 - 17
* Samengestelde score op basis van de stellingen ‘Hoe vaak heeft u in uw buurt last van: bekladding van muren en gebouwen, rommel en afval op straat, hondenpoep en vernielingen?’
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Waardering voor netheid en schoonheid openbare ruimte constant

In 2021 waarderen Utrechters de netheid van de openbare ruimte met een score van 6,6 op een schaal van 1-10. Voor de schoonheid (rapportcijfer 6,6) van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt is de beoordeling vergelijkbaar met voorgaande jaren. Inwoners uit Overvecht (5,6) en Zuidwest (6,1) geven de laagste beoordeling terwijl inwoners uit Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (7,1) de hoogste beoordeling geven voor de schoonheid van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt.

Infogram URL

Overlastmeldingen parken en groenvoorzieningen: piek in juni en juli

Het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente registreert meldingen die gedaan worden door bewoners. Een melding komt binnen via de website of via de Slim Melden app. Het KCC registreert onder andere meldingen van inwoners die gaan over overlast in parken en bij groenvoorzieningen. Jaarlijks neemt het aantal meldingen sterk toe vanaf april/mei: in 2021 van 880 meldingen in mei naar 1.602 meldingen in juni (+82%). Waarschijnlijk is hier sprake van een seizoenseffect. Van juni tot en met september 2021 werden er meer meldingen gedaan dan in 2020. Mogelijk speelt mee dat inwoners vaker gebruikmaken van openbaar groen in hun eigen woonomgeving en daardoor vaker een melding plaatsen. Ook maakt de Slim Melden app het voor veel inwoners makkelijk om een melding te plaatsen. Vanaf juli tot eind 2021 is een daling zichtbaar van het aantal meldingen.

Infogram URL

Meldingen afval en vervuiling openbare ruimte: piek in december

Het KCC registreert ook bewonersmeldingen met als thema afval en vervuiling openbare ruimte. Waar in 2020 er vooral veel meldingen binnenkwamen in mei/juni en december, is het aantal meldingen in 2021 wat gelijkmatiger verdeeld over de maanden. Alleen in december 2021 is er een piek van 6.214 meldingen. De grootste verschillen met 2020 zijn te zien in februari en maart.

Infogram URL

Tevredenheid openbare ruimte

In 2021 ervaart 15% van de Utrechters vaak last van ongelijke tegels in de stoep in de eigen buurt. Dit aandeel is gelijk aan 2019. Ruim een op de tien inwoners heeft vaak last van spullen op de stoep zoals reclameborden en vuilnisbakken. Ook is 17% van de Utrechters ontevreden met de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken in de eigen buurt, terwijl 62% hier tevreden mee is. In Zuid (72%) en Leidsche Rijn (72%) zijn inwoners het meest tevreden over de hoeveelheid plekken om veilig over te kunnen steken. Verder heeft 22% van de Utrechters vaak last van geparkeerde fietsen op de stoep.

Last van rommel en afval op straat 

In 2021 heeft 36% van de inwoners vaak last van rommel en afval op straat in de buurt. Dit is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. In Overvecht is dit 62% terwijl dit in Oost 20% is. In 2021 heeft 33% vaak last van gevaarlijk verkeersgedrag in de buurt en ervaart 18% vaak overlast van hondenpoep.

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022