Image
Utrecht vanuit Papendorp

Utrecht Monitor 2023: Veel gaat goed, maar er liggen ook uitdagingen

Vandaag verschijnt de Utrecht Monitor 2023, waarin de gemeente Utrecht met cijfers en trends laat zien hoe de stad ervoor staat. In de monitor wordt onder meer ingegaan op gezondheid, persoonlijk welzijn, onderwijs, sociale cohesie, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Daarmee geeft de monitor inzicht in de ‘brede welvaart’ in de stad.

Utrecht: stad waar gezond stedelijk leven centraal staat

Utrecht groeit door naar bijna 368.000 inwoners. De groei van 6.242 inwoners in 2022 is de grootste groei sinds 2014. Een kwart van de groei komt door de vestiging van Oekraïners, maar de stad groeit ook doordat er met een jonge bevolking meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden.

De monitor laat zien dat Utrecht hoog scoort op ervaren gezondheid en gezonde leefstijl, dat Utrechters een relatief hoog en stabiel vertrouwen hebben in instituties, dat de overlastcijfers dalen, dat inwoners minder afval produceren en dat het aantal daken met zonnepanelen toeneemt. De economie groeit en de werkloosheid blijft laag. De woningvoorraad neemt jaarlijks toe. In 2022 kwamen er netto zo’n 3.000 woningen bij; daarmee is Utrecht de snelst bouwende stad van Nederland.

Maar ook: verschillen tussen buurten en groepen inwoners

De armoedecijfers dalen, hoewel de meest recente stijging van inflatie hierin nog niet is meegenomen. De monitor laat echter zien dat het aantal huishoudens in langdurige armoede niet is gedaald. Het aantal Utrechters met energie-armoede – huishoudens waarbij de energiekosten een relatief groter deel van het inkomen innemen – stijgt, maar ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde.

De koopwoningmarkt staat wat minder onder druk door de gestegen rente en dalende koopprijzen, na vier jaar waarin er sprake was van forse prijsstijgingen. Huurprijzen stijgen in Utrecht harder dan landelijk en de wachttijd voor een sociale huurwoning blijft lang.

Achter veel lijstjes waar Utrecht als stad goed op scoort, gaat een verdeelde stad schuil. De verschillen tussen buurten en groepen worden nauwelijks kleiner of soms zelfs groter. Volgens de monitor zit de grootste kwetsbaarheid bij Utrechters die moeite hebben met rondkomen, die opgroeien in een gezin met een lage welvaart en/of die alleen basisonderwijs of een vmbo-opleiding hebben gehad. Dit geldt ook voor Utrechters in eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens, voor Utrechters boven de 65 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond en voor inwoners met meervoudige ernstige problematiek. Een kwetsbaarheid die zich concentreert in buurten die liggen in een band over Utrecht, die grofweg loopt van noord naar zuid en in enkele verspreide buurten.

Blijvende focus op ongelijk investeren voor gelijke kansen, wonen en klimaat

“Als je kijkt naar de uitkomsten van de monitor, lijken we er voor veel mensen in te slagen een gezonde, prettige leefomgeving te creëren. De grote meerderheid van de Utrechters voelt zich gezond. Tegelijkertijd liggen er nog grote uitdagingen voor ons. Als college hebben we ervoor gekozen om ongelijk te investeren voor gelijke kansen: we zetten een stap extra voor de mensen en buurten die een steun in de rug nodig hebben. Het is onze eerste prioriteit om te voorkomen dat er Utrechters door het ijs zakken. Daarnaast richten we ons vooral op wonen en klimaat. De monitor onderschrijft dat dat belangrijke aandachtsgebieden zijn en blijven.”

  • Wethouder Rachel Streefland

Naar de samenvatting

Publicatiedatum: 16-05-2023