Image
Utrecht

Utrechtse NEx

Image
Utrechtse NEx-logo

Utrechtse Nieuwe Economie Index (Utrechtse NEx)

Om de Utrechtse bedrijven te stimuleren de transitie naar een Nieuwe Economie te maken introduceert de gemeente Utrecht dit jaar, als eerste gemeente in Nederland, de Utrechtse NEx. Dit is een lokale doorvertaling van de Nieuwe Economie Index (NEx), die door MVO Nederland ontwikkeld is. De Utrechtse NEx brengt jaarlijks in beeld waar Utrechtse bedrijven staan als het gaat om aspecten die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige economie zoals inclusief ondernemen, echte prijzen, transparante ketens, nieuwe rijkdom, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.  

De Utrechtse NEx is opgebouwd uit 21 indicatoren. Data is opgehaald via deskresearch, webscraping, data-analyse en een enquête onder 5.000 Utrechtse ondernemers die zijn geselecteerd volgens een representatieve verdeling naar grootteklasse en sector. De vragenlijst is ingevuld door 488 ondernemers. Omdat Utrecht de eerste Nederlandse gemeente is die de NEx heeft doorontwikkeld naar gemeentelijk niveau, zijn (nog) niet alle cijfers vergelijkbaar. Bij een 2e meting, volgend jaar, verwachten we de eerste meerjarige trends te kunnen zien.

Download rapport Download methodologie

Image
Utrechtse NEx (2023)

Uitgave

Dit is een uitgave van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht.

Hebt u vragen of suggesties?

Stuur een e-mail naar: onderzoek@utrecht.nl

Foto

Zairon

Publicatiedatum: 17-04-2024